Hopp til innhold

Praksisveilederen i skolen/Aksjonslæring i førskolelærerutdanningen

Fra Wikibøker – frie læremidler
Logo Wikilæreboken i
pedagogisk veiledning
Bidra selv
Videoopplæring
Om wikiboken
Diskusjon

Førskolestudentene i de fleste utdanninger i Norge skal nå i siste år i studiet skrive en bacheloroppgave der de skal bruke en aksjonslæring. Her finner du eksempler på spørsmål som førskolestudenter stiller i forbindelse med sine aksjonslæringsprosjekt.

Avgrensning av prosjektet[rediger]

Hvor omfattende datainnsamling bør man gjennomføre?[rediger]

  • Spm. Bør jeg intervjue de som jobber på en avdeling eller kan jeg også intervjue ansatte fra andre avdelinger?

- Kommentar: Hvis man skal gjennomføre et aksjonslæringsprosjekt inn mot bare en avdeling, (det vil si at man ønsker å sette i gang diskusjon og refleksjonsprosesser rettet inn mot personalet på bare en avdeling) kan det nok være greit at datainnsamlingen også gjenspeiler dette. Det er selvfølgelig fullt mulig å involvere flere avdelinger i en barnehage for eksempel ved å intervjue flere pedagogiske ledere eller assistenter, men da bør også refleksjonsprosessene i etterkant involvere disse personene. De bør i det minste få noe informasjon knyttet til resultatet av undersøkelsen. Husk at du har begrenset med tid til å gjennomføre prosjektet ditt. Jo mer materiale du samler inn desto mer tid vil det ta å analysere materialet.

Hva er en god nok aksjonslæringsprosess[rediger]

  • Spm. Kan oppgaven kun dreie seg om det jeg har erfart og gjort? Og det jeg finner ut av fra intervjuene?

Kommentar: - I aksjonslæring blir det viktig å bruke egne erfaringer og datamateriale som du har samlet inn. Det kan være en utfordring å få tid nok til å bruke datamateriale i forhold til utviklingsarbeid og refleksjonsprosesser sammen med de ansatte i barnehagen. Jeg synes i det minste du bør skissere en strategi for hvordan du kunne tenkt deg å bruke materiale i forhold til å utvikle kompetansen til de ansatte.

Hva kan man bruke av datamateriale i aksjonslæringsprosesser[rediger]

  • Spm. Kan jeg bruke det foreldrene sa på foreldremøte? Blir det et slags intervju?

Kommentar: - Hva foreldrene sier på et foreldremøte er forskningsmetodisk å oppfatte som en observasjon. Hvis du gjengir noe fra et foreldremøte kan det for eksempel være knyttet til din egen refleksjonslogg. Husk da å anonymisere det som er blitt sagt på en god måte i bacheloroppgaven din slik at personer ikke blir eksponert på en uhensiktsmessig måte. Et vanskeligere element er dette med om man bør ha tillatelse til å gjengi noe av det foreldrene har sagt. Høre med Ray om dette.

Hvordan er det med å samle inn datamateriale som ikke er fra den aktuelle barnehagen man skal drive aksjonslæringsprosessen?[rediger]

  • Spm. Reggio Emilia var de som startet med pedagogisk dokumentasjon. Kan jeg ta med de som gode eksempler på dette, og kanskje intervjue en pedagogisk leder i en barnehage der? Dette for kanskje å finne ut dårlige/positive sider ved aktiv bruk av pedagogisk dokumentasjon? Reflektere rundt om det gir kvalitet i barnehagen?

Kommentar: - Ja, dette kan du gjøre. Dette kan være fint for å aktualisere temaet du skal skrive om, men du kan også bruke et slikt intervju som utgangspunkt for faglige diskusjoner med personalet.

Struktur[rediger]

  • Spm. Skal jeg skrive aksjonslæringen under metodedelen eller analysedelen?

Kommentar: - Fremstillingen av faglitteratur knyttet til aksjonslæringen bør inngå som en del av metodedelen. Samtidig vil du jo komme innpå aksjonslæring i forhold til analysedelen.

Lenker til aktuelle fagsider[rediger]

Forslag til ny artikkel[rediger]

En egen artikkel om pedagogisk dokumentasjon