Pensum på studieemne i praktisk veiledning for praksislærere 8-13 for 2011-2012

Fra Wikibøker – frie læremidler
Logo Wikiressursen om
Praktisk veiledning for praksislærere 8-13
Bidra selv
Videoopplæring
Om wikiboken
Diskusjon
Ukategorisert: Denne modulen har ingen linker tilbake til boken den hører til. Den bør gjøres til en underside av boken den tilhører.

Oversikt over pensum[rediger]

  • Nilssen, Vivi (2010): Praksislæreren. Oslo: Universitetsforlaget.
  • Skagen, Kaare (red.) (2011): Kunnskap og handling i pedagogisk veiledning (2. utgave). Bergen: Fagbokforlaget.

Kompendium:

  • Näslund, Johan (2007): Sosialpsykologiske aspekter på makt i veiledning. I Kroksmark, Thomas & Åberg, Karin (red.): Veiledning i pedagogisk arbeid. Bergen: Fagbokforlaget. s. 141-152 (11 sider).
  • Korthagen, Fred & Vasalos, A. (2005): Levels in reflection: core reflection as a means to enhance professional growth. Teachers and Teaching: theory and practice, Vol. 11, No. 1, pp. 47–71. Artikkel
  • Kristiansen, Aslaug (2008): Hva hører du når du lytter? Hvem blir du når du svarer? I Eide, Solveig B., Aasland, Dag, Grelland, Hans & Kristiansenm, Aslaug: Til den andres beste. En bok om veiledningens etikk. Oslo: Gyldendal akademisk. s. 59-71 (13 sider).
  • Løw, Ole (2009): Pædagogisk vejledning. Facilitering af læring i pædagogiske kontekster. København: Akademisk forlag. Kap 2, s. 29-56 (25 sider).
  • Løw, Ole (2009): Lærerens fortællinger om elever, pædagogisk analyse og ledelse av skoleklasser. I Jensen, Elsebeth & Løw, Ole: Klasseledelse. Nye forståelser og handlemuligheder. København: Akademisk forlag. s. 40-57 (17 sider).
  • Rönnerman, Karin (2007): Veiledning i lys av aksjonslæring. I Kroksmark, Thomas & Åberg, Karin (red.): Veiledning i pedagogisk arbeid. Bergen: Fagbokforlaget. s. 86-103 (17 sider).
  • I tillegg utvalgte artikler fra wikiboka.


Selvvalgt litteratur[rediger]

Selvvalgt pensum er ca 250 sider som godkjennes av faglærer i forbindelse med innlevering av eksamenstekst.