Pedagogikk/Semesterplan på IKT for lærere ved HiØ våren 2013

Fra Wikibøker – frie læremidler
Vi arbeider nå med å klargjøre semesterplanen for våren 2014...

Introduksjon[rediger]

Tir. 14.01: Info og introduksjon til studieemnet[rediger]

Undervisningen foregår på Remmen i Halden
 • Tid/sted: 1715-2000, G1 -078, HiØ
 • Medvirkende: Rolf, Odd, Per Harald, studentene


Innhold

 • Presentasjon av studenter
 • Kartlegge forventninger, erfaring, bruk av tjenester på nett:
 • Det digitale læringsmiljøet:
  • I kursbloggen finner du fortløpende informasjon om studiet.
  • Innlevering av mappeoppgaver gjøres i Fronter.
 • Den nettbaserte kommunikasjonen og "Former for digitalt samspill"
 • Fagfeltet "Læring med IKT". Hvor står vi? (med Per Harald) Relatert til emneplanen


Om mappeoppgavene i studiet: Tre mappeoppgaver i studiet (som til sammen teller 30% av endelig karakter):


Om arbeidskravene i studiet: Tre arbeidskrav i studiet som blir vurdert til bestått-ikke bestått:

 • Arbeidskrav - Utvikling av wiki (samarbeidslæring og kollektiv kunnskapsutvikling).Ressursside om pedagogisk bruk av wikier.
 • Arbeidskrav (teller ikke på karakter): Blogg som referatskriving fra undervisningen. Hvorfor gjøre det? Innlegg og kommentarer skal skrives i gruppebloggen. Krav:
  • Hver student skal ha bidratt i 5 gruppeinnlegg, hvorav filmkravet teller som ett innlegg (hvert innlegg skal være på 200-500 ord)
  • Hver student skal publisere 10 indivudielle kommentarer. Ressursside om pedagogisk bruk av blogg.
 • Arbeidskrav med bruk av film
  • Bruke film som redskap til å vurdere egen undervisning: Dokumentasjon og refleksjon knyttet til egen film gjøres i gruppe. Erfaringene presenteres som et felles blogginnlegg, fra gruppen, i gruppebloggen


Muntlig eksamen teller 70% av den endelige karakteren. Under første del av muntlig eksamen skal kandidaten reflektere rundt arbeidet med mappeoppgavene. I andre del av eksaminasjonen skal kandidaten drøfte et utvalgt faglig tema. Se info om temaer til fjorårets muntlig eksamen.

Tor. 16.01: Studentaktiv oppgave[rediger]

 • Tid/sted: 1715-2000, valgfritt sted
 • Veiledere: Medstudenter


Innhold

Pedagogisk bruk av IKT[rediger]

Tir. 21.01: Fagfeltet pedagogisk bruk av IKT og former for digitalt samspill[rediger]

 • Tid/sted: 1715-2000, nye grupperommet, HiØ
 • Medvirkende: Rolf, Per Harald, studentene


Forberedelse:

 • Reflekter: Hva legger du i begrepene IKT-didaktikk og digital kompetanse (i skolesammenenheng)?
 • Reflekter: Hvordan lærer vi?

Bakgrunnsstoff:

Innhold

Tor. 23.01: Studentaktiv oppgave[rediger]

 • Tid/sted: 1715-2000, valgfritt sted
 • Veiledere: Medstudenter, Rolf


Innhold:

 • Opprette eget eller kommentere innlegg på offentlig tilgjengelig side på internett, knyttet til temaet "Pedagogisk bruk av IKT". Link til bidrag leveres.

Tir: 28.01: Introduksjon av MAPPEOPPGAVE 3 - IKT-basert internasjonalt samarbeid[rediger]

 • Tid/sted: 1715-2000, nye klasserommet, HiØ
 • Medvirkende: Odd og Hilde Øen, Spetalen skole


Innhold


Tor. 30.01: Studentaktiv oppgave[rediger]

 • Tid/sted: 1715-2000, valgfritt sted
 • Veiledere: medstudenter, Odd


Innhold:

 • Forberedelse og idemyldring til internasjonalt prosjekt, på nett:

Gruppen skal finne fram til en ide for et internasjonalt «prosjekt» - med hvem og hva skal det samarbeides om? Det handler om å komme med forslag - starte prosessen....

- Klasse til klasse: eTwinning eller annet opplegg

- Studentgruppe til studentgruppe: felles planlegging, gjennomføring og presentasjon av et «feltarbeid» f.eks. i forhold til andre nordiske lærerutdanninger

- Andre relevante tiltak

Gruppen skal beskrive hva slags programvare/digitale medier som skal benyttes

Gruppen skal beskrive sitt veiledningsbehov i forhold til IKT og innhold

Gruppen skal ha en gruppeleder og lage en framdriftsplan og oversikt over ansvarsfordeling Informasjonen legges inn i google-dokumentet innen fredag 1.2.13: https://docs.google.com/document/d/12_jBeVi5Zo9zbQP1BPo_KOIpCBEIfbdtgs5y6T5H_-s/edit?pli=1

Tir. 04.02: Introduksjon av MAPPEOPPGAVE 1 - Digital fortelling[rediger]

 • Tid/sted: 1715-2000, nye klasserommet, HiØ
 • Medvirkende: Rolf


Forberedelse:

 • Studentene bør ha tenkt på tema og innhold for sine fortellinger (gjerne også aktuelle bilder og evt. musikk).

Pensum:

Ressurser:

Tor. 06.02: Studentaktiv oppgave[rediger]

 • Tid/sted: 1715-2000, valgfritt sted
 • Veiledere: medstudenter og Rolf

Innhold:

 • Studentarbeid med planlegging og utvikling av digital fortelling, mappeoppgave 1. Studentene har mulighet for veiledning.

Veiledning:

 • De som ønsker veiledning tar kontakt med Rolf på e-post ellr SKYPE

Tir. 11.02: Informasjonskompetanse[rediger]

 • Tid/sted: 1715-2000, nye klasserommet, HiØ
 • Medvirkende: Rolf
 • Informasjon om arbeidskravet "Film og egenutvikling" (screencast)


Innhold:

 • Informasjonskompetanse: kildekritisk vurderingskompetanse og opplæring i kildekritikk. Opphavsrett.

Ressurser:

Tor. 13.02: Studentaktiv oppgave[rediger]

 • Tid/sted: 1715-2000, valgfritt sted
 • Veiledere: Medstudenter


Innhold:

 • Studentarbeid med mappeoppgave 1 og 3

Tir. 18.02 og tor. 20.02: Studentarbeid med mappeoppgavene 1 og 3[rediger]

 • Veiledere: Medstudenter


Nye digitale verktøy[rediger]

Tir. 25.02: Ny digital hverdag[rediger]

 • Tid/sted: 1715-2000, nye klasserommet, HiØ
 • Medvirkende: Pål Andre Ramberg, inspektør ved Fredrik II v.g.s. Per Harald er til stede.

HUSK:

 • Om du har, ta med nettbrett og/eller touchtelefon (helst iPad)
 • For størst utbytte av undervisningen, last ned appen "nearpod", http://nearpod.com/

Innhold:

 • Om nettbrett i skolen. Erfaringer og refleksjoner knyttet til bruk av iPad i v.g.s.

Tor. 27.02: Studentaktiv oppgave[rediger]

 • Tid/sted: 1715-2000, valgfritt sted
 • Veiledere: Medstudenter


Innhold:

Tir. 04.03: Ny digital hverdag - Introduksjon til MAPPEOPPGAVE 2: Undervisning med digitale tavler[rediger]

 • Tid/sted: 1715-2000, Os Alle 9 - Halden:På kveldstid vil døra stå litt på gløtt. Hvis du står med ryggen til Os skole, så er det døra til høyre på bygget.

Vi møtes i 2. etasje på rom 4. Ta med evt. relevante lærebøker/læringsmateriell du har tenkt å bruke i undervisningsopplegget og husk minnepenn!

 • Medvirkende: Hanne Wågsås, Odd Eriksen

Tor. 06.03: Studentaktiv oppgave[rediger]

 • Tid/sted: 1715-2000, valgfritt sted
 • Veiledere: Medstudenter


Innhold:

 • Oppfølging fra foregående forelesning knyttet til digital tavle.

Gruppene jobber med undervisningsopplegget sitt.

Tir. 11.03: Mer om MAPPEOPPGAVE 2 - veiledning i arbeidet med undervisningsopplegg med digitale tavler[rediger]

 • Tid/sted: 1715-2000, G1-078, HiØ

NB! Påmelding fra gruppene innen fredag 7.3.13 med epost til odd.eriksen@hiof.no

 • Medvirkende: Hanne Wågsås, Odd Eriksen


Innhold:"Om mappeoppgave 2: Undervisningsopplegg som inkluderer bruk av digitale tavler." Dette blir en workshop, der gruppene kan arbeide med sine undervisningsopplegg og få veiledning

Tor. 13.03: Studentaktiv oppgave[rediger]

 • Tid/sted: 1715-2000, valgfritt sted
 • NB! Husk påmelding til workshop/veiledning 11.3.13 fra gruppene innen fredag 8.3.13, med epost til odd.eriksen@hiof.no

Innhold:

 • Studentarbeid med mappeoppgave 2
 • Studentene har mulighet for veiledning.

Samarbeidslæring og kollektiv kunnskapsutvikling[rediger]

Tir. 18.03: Arbeid med arbeidskrav: Utvikling av samskrivingsressurser (google docs, wikibok mm (samarbeidslæring og kollektiv kunnskapsutvikling))[rediger]

 • Tid/sted: 1715-2000, nye klasserommet, HiØ
 • Medvirkende: Rolf


Foreberedelse


Verktøy å ta en kikk på i forkant:


Alternativ oppgave til de som ikke kan delta på samlingen: https://docs.google.com/document/d/1qgbgTCwxDkatJDvHTMGfQem-WWRVdt3FQZnfVhzUE_c/edit?usp=sharing

Tor. 20.03: Studentaktiv oppgave[rediger]

 • Tid/sted: valgfritt sted


Innhold:

 • Arbeid med mappeoppgaver og arbeidskrav

Tir. 26.03: ?[rediger]

Tor. 28.03: ?[rediger]

IKT og skoleutvikling[rediger]

Tir. 02.04: IKT og skoleutvikling[rediger]

 • Tid/sted: 1715-2000, nye klasserommet, HiØ
 • Medvirkende: Odd Eriksen og Trond Gunnesen, rektor ved Rød skole, Onsøy i Fredrikstad

Tor. 04.04: Studentaktiv oppgave[rediger]

 • Tid/sted: 1715-2000, valgfritt sted
 • Veiledere: Odd Eriksen


Innhold:

 • Studentarbeid med mappeoppgavene. Ved studentene.

Digital oppvekst[rediger]

Tir. 09.04: Digital hverdag - barn- og ungdomskultur på nett - digital mobbing[rediger]

 • Tid/sted: 1715-2000, nye klasserommet, HiØ
 • Medvirkende: Hege Andersen fra Medietilsynet og elever fra grunnskolen. Per Harald er til stede.

Tor. 11.04: Studentaktiv oppgave[rediger]

 • Tid/sted: 1715-2000, valgfritt sted
 • Veiledere:


Innhold

 • Studentarbeid med mappeoppgavene. Ved studentene.


PÅSKEFERIE 13.4. - 21.4.14

Tir. 22.04: Oppsummering og eksamensforberedelse[rediger]

 • Tid/sted: 1715-2000, nye klasserommet, HiØ
 • Medvirkende: Rolf, Odd og Per Harald

Fredag 25.04: Endelig innleveringfrist for arbeidskrav[rediger]

Torsdag 2.05: Endelig innleveringsfrist for mappeoppgavene (eksamen)

Fredag 2.05: Endelig innleveringsfrist for mappeoppgavene.[rediger]

Muntlig eksamen[rediger]

Dato kommer

 • Muntlig eksamen ved Odd Eriksen og ekstern sensor