Hopp til innhold

Musikk/Vurdering av nettressurser og lærebøker

Fra Wikibøker – frie læremidler
Logo Wikilæreboken i
musikk
Bidra selv
Videoopplæring
Om wikiboken
Diskusjon

Vurdering av musikkressurser på Smartskole.no Alle skoler som har en smartboard kan benytte notebook som verktøy. På smartskole.no er det delt noen ressurser. Nedlasting krever at du registrerer deg som bruker av nettstedet. Du kan også dele dine notebook-filer med andre.
Vurdering av innhold på sidene.