Hopp til innhold

Musikk/Forslag til årsplaner i musikk for 9.trinn

Fra Wikibøker – frie læremidler
Logo Wikilæreboken i
musikk
Bidra selv
Videoopplæring
Om wikiboken
Diskusjon

Vi søker DITT bidrag

[rediger]


 • Last gjerne opp ditt bidrag i creative commons
 • Du får en lenk til bruk i Wikibok oppgitt når du har lastet opp. Lim denne inn her:

Eksempler på årsplaner

[rediger]
[Svelvik skole, 8.-10.]

Kompetansemål etter 10. årstrinn

[rediger]

Musisere

[rediger]
 • bruke musikkens grunnelementer, symboler for besifring og akkordprogresjoner i spill på instrumenter
 • velge uttrykk og formidlingsform i egen musisering og grunngi valgene
 • øve inn og framføre et repertoar av musikk og dans fra ulike sjangere med vekt på rytmisk musikk
 • bruke relevante faglige begreper i presentasjon av et arbeid med selvvalgt musikk

Komponere

[rediger]

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • improvisere over et eksisterende musikalsk materiale som inspirasjon for egne komposisjoner
 • notere egenprodusert musikk ved hjelp av grafisk eller tradisjonell notasjon
 • skape egne danseuttrykk med utgangspunkt i musikkens karakter
 • bruke digitalt opptaksutstyr og musikkprogram til å manipulere lyd og sette sammen egne komposisjoner
 • gjøre rede for regler for opphavsrett knyttet til bruk av musikk

Lytte

[rediger]

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • gjenkjenne og beskrive musikalske stiltrekk fra improvisert musikk og rytmisk musikk
 • diskutere særtrekk ved rytmisk musikk, kunstmusikk og norsk, samisk og andre kulturers folkemusikk og gjøre rede for egne musikkpreferanser
 • gjenkjenne og benevne forskjellige instrumenter og ensembler innenfor ulike sjangere
 • uttrykke og formidle refleksjon om musikk som kunst- og kulturuttrykk og som underholdnings- og forbruksvare
 • gjøre rede for hvordan musikk gjenspeiler trekk ved samfunnsutvikling og ungdomskultur og hvordan dette kan komme til uttrykk gjennom ulike former for rytmisk musikk, kunstmusikk og norsk, samisk og andre kulturers folkemusikk