Hopp til innhold

Musikk/Forslag til årsplaner i musikk for 6.trinn

Fra Wikibøker – frie læremidler
Logo Wikilæreboken i
musikk
Bidra selv
Videoopplæring
Om wikiboken
Diskusjon

Forslag til årsplan i musikk for trinn 6, utviklet av "Borgeskolene" i Fredrikstad.

Kompetansemål Tema Metode/Litteratur Kartleggings-verktøy
Å musisere
M12: Oppfatte og anvende puls, rytme, tempo, dynamikk, klang, melodi, form og enkel harmonikk i lytting og musisering. Oppfatte og anvende klang melodisk forløp- og form.

Eks: A-B-A-B, A-B-A og Rondo i lytting og musisering.

Sang, stavspill, marimba og fløyte.
M13: Synge unisont og flerstemt i gruppe med vekt på intonasjon, klang og uttrykk. Unison sang og tostemt sang. Lytte til verk av kjente komponister f.eks: ********

Synge kjente sanger og viser – med fokus på melodien, klangen og uttrykket. Vektlegge intonasjonen, uttrykket og klangen.
Elevene synger tostemt

M14: Beherske enkelt melodispill etter gehør og enkle harmoniske og rytmiske akkompagnement. Spille enkle melodier og rytmiske akkompagnement. gitar, orff, ukulele, marimba
Elevene akkompagnerer sang og musikk med rytmeinstrumenter.

Lærer/elever spiller en melodi (Elevene hermer lærerens melodi, rytme og tempo) Dette videreutvikles av lærer.

M15: Framføre sanger og viser fra eldre og nyere tid. Synge viser ”ønsker å lage en VISE-BANK”
M16: Beherske noen norske danser og danser fra andre land
M17: Delta i framføring med sang, spill og dans der egenkomponert musikk og dans inngår. Tegleverksspillet, marimba, juleavslutning, FN-dagen, 17.mai, sommeravslutning
Å lytte
L12: Gjenkjenne musikk fra historiske hovedepoker i kunstmusikken. Gjenkjenne musikk fra barokken, impresjonismen og nyere musikk. (Bach, Debussy, Arnold Schönberg) lytte på kjente verk som , … søk på komponistene på YouTube. Lytteprøver. Elevene skal gjenkjenne musikk fra nevnte komponister.
L13: Diskuter særtrekk ved kunstmusikk, norsk og samisk folkemusikk, folkemusikk fra andre land og rytmisk musikk. Beskrive særtrekk ved kunstmusikken. Lytte til særtrekk. Lytteprøver. Elevene skal gjenkjenne musikk fra nevnte komponister.
L14: Gi uttrykk for opplevelser i møte med verk av sentrale komponister fra kunstmusikken. La elevene få uttrykke sine opplevelser i møte med verk av sentrale komponister fra kunstmusikken. Lyttestund med påfølgende diskusjon/samtale/refleksjon.
L15: Gjenkjenne klangen til og benevne de ulike instrumentgruppene. Gjenkjenne og navngi sentrale blåseinstrumenter(repetisjon)og styrke/strengeinstrumenter (fiolin, cello, kontrabass, gitar og piano) + slagverkinstrumenter (skarptromme, pauke, cymbal og xylofon mm)
L16: Samtale om hvordan musikk både er kunstnerisk uttrykk og en komersiell vare. Reflektere over hvordan musikk er en komersiell vare. Dialog/diskusjon – lytte.
L17: Gi uttrykk for egne vurderinger om hvordan musikkens bruk og funksjon har endret seg gjennom tidene.
Å komponere
K6: Improvisere med stemme og instrumenter med utgangspunkt i enkle rytmiske, harmoniske og melodiske mønstre. Improvisere med instrumenter over enkle rytmiske og melodiske mønstre Elevene spiller på forskjellig instrumenter over en fast melodi/puls.
K7: uttrykke egne ideer, tanker og følelser gjennom bevegelser og dans. Uttrykke egne ideer, tanker og følelser gjennom bevegelser, drama og dans ”Disco”/dans etter eldre/nyere musikk. Tegleverksspillet. Egenkomponerte danser etc…
K8: lage egne komposisjoner med utgangspunkt i enkle musikalse former og motiver, og bruke grafisk notasjon til å lage skisser av komposisjonene. Lage egne komposisjoner og bruke grafisk notasjon for å beskrive dem.


f.eks A-B-A

Gjøre digitale av egne komposisjoner.
K9: komponere og gjøre lydopptak ved hjelp av digitale verktøy.

Akadolfsen (diskusjon) 5. mai 2012 kl. 15:33 (CEST)