Hopp til innhold

Musikk/Forslag til årsplaner i musikk for 5.trinn

Fra Wikibøker – frie læremidler
Logo Wikilæreboken i
musikk
Bidra selv
Videoopplæring
Om wikiboken
Diskusjon

Forslag til årsplan i musikk for trinn 5, utviklet av "Borgeskolene" i Fredrikstad.

Kompetansemål Tema Metode/Litteratur Kartleggings-verktøy
Å musisere
M12: Oppfatte og anvende puls, rytme, tempo, dynamikk, klang, melodi, form og enkel harmonikk i lytting og musisering. Oppfatte og anvende puls, rytme, tempo og dynamikk i lytting og musisering. Elever får utdelt trommer,egg og andre rytmeinstrumenter.

Sitte i halvsirkel og ”herme” lærers og medelevers rytme. Snakke om forskjell mellom puls og rytme.

M12: Oppfatte og anvende puls, rytme, tempo, dynamikk, klang, melodi, form og enkel harmonikk i lytting og musisering. Tempo, dynamikk og klang Ta utgangspunkt i leksjon om ”puls og rytme”.

Elevene spiller ulike rytmemønster i forskjellig tempi.
Elevene spiller ulike rytmemønster med forskjellig dymanikk.

M12: Oppfatte og anvende puls, rytme, tempo, dynamikk, klang, melodi, form og enkel harmonikk i lytting og musisering. Form: ( A-B-A) Ta utgangspunkt i en enkel sang med vers-ref-vers og synge/spille sangen.

La elevene komme med forslag på andre sanger med formen A-B-A.

M13: Synge unisont og flerstemt i gruppe med vekt på intonasjon, klang og uttrykk. Unison sang Synge kjente sanger og viser – med fokus på melodien, klangen og uttrykket.

Vektlegge intonasjonen og uttrykket.

Synge kanon.

M14: Beherske enkelt melodispill etter gehør og enkle harmoniske og rytmiske akkompagnement. Spille enkle melodier Lærer spiller en enkel melodi (f.eks tonene G – A – H – A- G. Elevene hermer lærerens melodi, rytme og tempo)

Dette videreutvikles av lærer.

Eks.: stavspill, marimba og blokkfløyte.

Elevene akkompagnerer sanger/viser med trommer, triangel og lignende.

M15: Framføre sanger og viser fra eldre og nyere tid. Synge viser ”ønsker å lage en VISE-BANK”
M16: Beherske noen norske danser og danser fra andre land
M17: Delta i framføring med sang, spill og dans der egenkomponert musikk og dans inngår. Tegleverksspillet, marimba, juleavslutning, FN-dagen, 17.mai, sommeravslutning
Å lytte
L12: Gjenkjenne musikk fra historiske hovedepoker i kunstmusikken. Gjenkjenne musikk fra klassisismen og romantikken. (Mozart og Grieg) Musikkeventyr (Minken Fossheim), lytte på kjente verk som Peer Gynt, Tryllefløyten – gjerne på YouTube. Lytteprøver. Elevene skal gjenkjenne musikk fra nevnte komponister.
L13: Diskuter særtrekk ved kunstmusikk, norsk og samisk folkemusikk, folkemusikk fra andre land og rytmisk musikk. Beskrive særtrekk ved norsk og samisk folkemusikk. Diskutere forskjeller og likheter. Lytte til norsk og samisk folkemusikk. Hardingfele ”Knepphallingen” og ”Fanitullen”. Mari Boine, joik… Bruk YouTube. Lytteprøver. Elevene skal gjenkjenne musikk fra nevnte komponister.
L14: Gi uttrykk for opplevelser i møte med verk av sentrale komponister fra kunstmusikken.
L15: Gjenkjenne klangen til og benevne de ulike instrumentgruppene. Gjenkjenne og navngi sentrale blåseinstrumenter som fløyte, klarinett, saksofon, trompet, horn, trombone, euphonium,tuba, dobbelt rørblad. Lytte til eksempel på nevnte instrumenter. Lytteprøver. Elevene skal gjenkjenne instrumenter
L16: Samtale om hvordan musikk både er kunstnerisk uttrykk og en kommersiell vare. Reflektere over hvordan musikk er et kunstnerisk uttrykk. Dialog/diskusjon – lytte. VG-lista m.mer, reklamemusikk, kjøpesenter, musikkvideo.
L17: Gi uttrykk for egne vurderinger om hvordan musikkens bruk og funksjon har endret seg gjennom tidene.
Å komponere
K6: Improvisere med stemme og instrumenter med utgangspunkt i enkle rytmiske, harmoniske og melodiske mønstre. Improvisere med instrumenter over enkle rytmiske mønstre Elevene spiller på forskjellig rytmeinstrumenter over en fast melodi/puls.
K7: uttrykke egne ideer, tanker og følelser gjennom bevegelser og dans. Uttrykke egne ideer, tanker og følelser gjennom bevegelser, drama og dans ”Disco”/dans etter eldre/nyere musikk. Tegleverksspillet. Egenkomponerte danser etc…
K8: lage egne komposisjoner med utgangspunkt i enkle musikalse former og motiver, og bruke grafisk notasjon til å lage skisser av komposisjonene. Lage egne komposisjoner med utgangspunkt i enkle musikalske former


f.eks A-B-A

K9: komponere og gjøre lydopptak ved hjelp av digitale verktøy. utsettes 6. og 7. trinn

Akadolfsen (diskusjon) 5. mai 2012 kl. 15:16 (CEST)