Musikk/Forslag til årsplaner i musikk for 4.trinn

Fra Wikibøker – frie læremidler
Logo Wikilæreboken i
musikk
Bidra selv
Videoopplæring
Om wikiboken
Diskusjon

Forslag til konkretisering av kompetansemål i musikk for trinn 4, utviklet av "Borgeskolene" i Fredrikstad.

Kompetansemål Tema Metode/Litteratur Kartleggings-verktøy
Å musisere
M6: Holde en jevn puls i ulike tempi Puls og tempo Klappe/spille en jevn puls i ulike tempi og uten ledsagelse av musikk. Musikkopplevelse er L06’s faglige fokus. Eleven har oppnådd kompetansemålet om elevene viser musikkglede og engasjement. (Denne kan diskuteres)
M7: Imitere og improvisere over enkle rytmer og klanger Herme rytmer. Improvisere over enkle rytmer og klanger.
M8: Spille enkle ostinater og melodier etter gehør. Herme enkle melodiske motiver (ostinat). Lærer/elev klappe/spille et melodisk motiv – og klassen hermer.

Lære enkle ostinater etter gehør.

M9: Beherske et sangrepetoar fra ulike sjangere og synge med fokus på intonasjon. Repertoaret utvides gradvis både i omfang og vanskelighetsgrad. ”Beherske” forstås her som å kunne fremføre sammen med andre i en stor eller liten gruppe, med sikkerhet og med formidling som er tilpasset sangens uttrykk.
M10: Danse et utvalg norske og internasjonale folkedanser. Dans Fokus på ring og rekkedanser.
M11: Fremføre sang, spill og dans i samhandling med andre Fremføring for publikum. Fremføre musikk for et lite publikum av medelever.


Fremføre musikk for et større publikum

Å komponere
K3: Eksperimentere med sang, talekor og instrumenter i enkle samspill Synge /talekor Eksperimentere med sang og talekor, samt legge til instrumenter.
K4: Komponere melodier og lydillustrasjoner til tekster og lage egne tekster til musikk Komposisjon og tekstskriving
digitalt/sammesatte tekster
Lage egne tekster til kjente melodier.

Komponere enkle melodier.

K5: Improvisere dans og bevegelse og samtale om hvordan dans kan illustrere et musikalsk forløp. Dans og improvisasjon Samtale om hvordan egen og andres dans/bevegelse kan illustrere et musikalsk forløp.
Å lytte
L7: Gjenkjenne og beskrive klang, melodi, rytme, dynamikk, tempo og form. Gjenkjenne og beskrive ulike musikalske former: F.eks.:

ABA-form
Repetisjon

L8:Gjenkjenne norsk og samisk folkemusikk og folkemusikk fra andre kulturer. Gjenkjenne folkemusikk fra andre kulturer enn den norske og samiske. Elever foreldre) med minoritetsbakgrunn kan være en ressurs.
L9. Delta i samtaler om hva som er særegne trekk ved enkelte musikksjangre. Beskrive særegne ved ulike musikksjangre. Beskrive og samtale om særegne trekk ved følgende musikksjangre:

F.eks.: Folkemusikk, hip hop, klassisk

L10. Gjenkjenne lyden av og navngi sentrale blåse-, strenge- og slagverkinstrumenter. Kjenne til de ulike instrumentfamiliene. Treblåsfamilien, messingfamilien, strengefamilien og slagverkfamilien

Enkelt og dobbelt rørblad.

L.11 Gjøre rede for egne musikkopplevelser, om ulik bruk av musikk og ulike funksjoner musikk kan ha. Musikkopplevelser Fortelle om hvordan musikk brukes i ulike anledninger som for eksempel: Konserter, høytider og på kjøpesenter.

Akadolfsen (diskusjon) 5. mai 2012 kl. 15:17 (CEST)