Musikk/Forslag til årsplaner i musikk for 3.trinn

Fra Wikibøker – frie læremidler
Logo Wikilæreboken i
musikk
Bidra selv
Videoopplæring
Om wikiboken
Diskusjon

Forslag til årsplan i musikk for trinn 3, utviklet av "Borgeskolene" i Fredrikstad.

Kompetansemål Tema Metode/Litteratur Kartleggings-verktøy
Å musisere
M6: Holde en jevn puls i ulike tempi Puls og tempo Klappe/spille en jevn puls til musikk i ulike tempi. Oppfatte endringer i tempo. Musikkopplevelse er L06’s faglige fokus. Eleven har oppnådd kompatansemålet om elevene viser musikkglede og engasjement. (Denne kan diskuteres)
M7: Imitere og improvisere over enkle rytmer og klanger Herme rytmer. Lærer/elev klappe/spille en jevn puls til musikk i ulike tempi – og klassen hermer.
M8: Spille enkle ostinater og melodier etter gehør. Herme enkle melodiske motiver (ostinat). Lærer/elev klappe/spille et melodisk motiv – og klassen hermer.
M9: Beherske et sangrepetoar fra ulike sjangere og synge med fokus på intonasjon.
M10: Danse et utvalg norske og internasjonale folkedanser.
M11: Fremføre sang, spill og dans i samhandling med andre
Å komponere
K3: Eksperimentere med sang, talekor og instrumenter i enkle samspill Synge /talekor Eksperimentere med sang og talekor.
K4: Komponere melodier og lydillustrasjoner til tekster og lage egne tekster til musikk Komposisjon Lage lydillustrasjoner til tekst, for eksempel til et dikt eller et eventyr.
K5: Improvisere dans og bevegelse og samtale om hvordan dans kan illustrere et musikalsk forløp. Dans og improvisasjon Improvisere bevegelser til musikk innen enkle rammer som fokuserer på endringer i dynamikk og rytme.
Å lytte
L7: Gjenkjenne og beskrive klang, melodi, rytme, dynamikk, tempo og form. Gjenkjenne og beskrive de musikalske grunnelementene: Klang, melodi, rytme, tempo og dynamikk.
L8:Gjenkjenne norsk og samisk folkemusikk og folkemusikk fra andre kulturer. Gjenkjenne norsk og samisk folkemusikk.
Bruk gjerne lytteeksempler med hardingfele eller joik.
L9. Delta i samtaler om hva som er særegne trekk ved enkelte musikksjangre. Beskrive særegne trekk ved rockemusikk Lytteeksempel: Guns’n’roses, Rolling Stones, AC/DC
L10. Gjenkjenne lyden av og navngi sentrale blåse-, strenge- og slagverkinstrumenter. Kjenne til de ulike instrumentfamiliene. Gjenkjenne og navngi sentrale blåseinstrumenter som: Trompet, tuba, fløyte og klarinett.
L.11 Gjøre rede for egne musikkopplevelser, om ulik bruk av musikk og ulike funksjoner musikk kan ha. Musikkopplevelser Fortelle om egne musikkopplevelser fra for eksempel:
-Begravelse/bryllup
-Konserter

--Akadolfsen (diskusjon) 14. mar 2012 kl. 09:40 (CET)