Hopp til innhold

Musikk/Forslag til årsplaner i musikk 2. trinn

Fra Wikibøker – frie læremidler
Logo Wikilæreboken i
musikk
Bidra selv
Videoopplæring
Om wikiboken
Diskusjon

Forslag til årsplan i musikk for trinn 2, utviklet av musikklærere på "Borgeskolene" i Fredrikstad.

Kompetansemål Tema Metode/Litteratur Kartleggings-verktøy
M1: Bruke stemmen i ulike styrkegrader og tonehøyder. Synge et utvalg sanger og talekor med bevissthet om tonehøyde og styrkegrad. Delta i fellessang der bevissthet om tonehøyde og styrkegrad er fokusert. Synge viser/sanger og dirigere tonehøyde og styrkegrad. Musikkopplevelse er L06’s faglige fokus. Eleven har oppnådd kompetansemålet om elevene viser musikkglede og engasjement.
M2: Imitere rytmer og korte melodier i ulike tempi, takt og tonearter. Klappe og bevege seg i en jevn puls etter musikk med ulike tempo og taktarter. Herme enkle melodier med stemmen i varierte tempo, takt- og tonearter. Herme enkle melodiske motiver med få toner på stavspill (ta bort overflødige toner) Klappe og bevege seg etter musikk i en jevn puls. Synge/imitere enkle melodier – ledet an av lærer og/eller elever.
M3: Improvisere enkle stemmer og rytmer etter gehør. Improvisere enkle melodier på f. eks stavspill (ta gjerne bort overflødige toner). Improvisere enkle melodier. Dette kan for eksempel være spørsmål og svar – ledet an av lærer og/eller elever.
M4: Delta i leker med et variert repertoar av sanger, rim, regler, sangleker og danser. Delta i leker med et variert repertoar av sanger, rim, regler, sangleker og danser. Forslag på leker: Per sjuspring, Petter slår med en hammer, Buggie buggie, a ram sam sam
M5: Delta i framføring med sang, samspill og dans Fremføre musikk for et større publikum (andre elevgrupper, foreldre etc.)
Bruke sang, dans og instrumenter i fremføring.
Juleavslutning, 17. mai, sommeravslutning og framføringer for hverandre.
Å komponere
K1: Sette sammen musikalske grunnelementer som klang, rytme, dynamikk og melodiske motiver til små komposisjoner. Sette sammen enkle komposisjoner med variasjon i rytme og dynamikk.
Lage enkle melodiske motiver og sette disse sammen til små komposisjoner.
For eksempel skrive tonene på tavla – elevene synger, spiller fløyte/stavspill etc… Bruke PC/musikkprogram.
K2: Utforske ulike musikalske uttrykk gjennom å improvisere med lyd og bevegelse. Improvisere bevegelser som reflekterer den musikken de hører. Improvisere lyder som kan gi uttrykk for ulike stemninger. Elevene kan for eksempel bevege seg fritt etter musikken de hører (for eksempel Dovregubbens Hall)
Å lytte
L1: Samtale om hva som er særegent for et musikkstykke, og hvilke assosiasjoner det kan gi. Lytte til og samtale om særtrekk ved musikkstykker. Dyrenes karneval (Saint-Saëns)
L2: Samtale om musikkens klang, melodi, rytme, dynamikk og tempo. Samtale om musikk og bruke begreper som beskriver de musikalske grunnelementene. F.eks.: Melodi: Trinnvis – springende. Rolig – urolig. Klang: Myk – hard. Spiss – rund
L3: Gjenkjenne lyden av, og kunne navn på noen instrumenter. Gjenkjenne lyden av, og kunne navn på instrumenter som kan brukes til samspill i musikktimen.
F.eks.: Tromme, triangel og maracas. Gjenkjenne lyden av, og kunne navn på sentrale instrumenter fra forskjellige instrumentfamilier. F.eks.: Piano, gitar
Lytteprøve. Gjenkjenne gjennomgåtte instrumenter.
L4: Samtale om egen bruk av musikk og egen musikksmak. Samtale om musikk de lytter til, og gi uttrykk for egne følelser og tanker om musikken. Samtale
L5: Gi uttrykk for opplevelser gjennom språk, dramatisering, dans og bevegelse. Gi uttrykk for opplevelser gjennom språk, dramatisering, dans og bevegelse. La gjerne elevene improvisere. Samtale og dramatisering/dans.
L6: Lytte til og fortelle om lyder i dagliglivet. Lytte til og beskrive lyder i dagliglivet. Samtale og lytting.

--Akadolfsen (diskusjon) 13. mar 2012 kl. 20:27 (CET)