Hopp til innhold

Musikk/Faktaark om akkordlære

Fra Wikibøker – frie læremidler
Logo Wikilæreboken i
musikk
Bidra selv
Videoopplæring
Om wikiboken
Diskusjon
  • Akkordlære: En akkord er en samklang av tre eller flere toner på et tangentinstrument. Vi skiller mellom dur- akkord og moll-akkord.

En dur-akkord bygges opp av: grunntonen + 2 trinn + 1,5 trinn

C-dur består av: c-e-g
D-dur består av: d- #f-a
G-dur består av: g-h-d
En moll-akkord bygges opp av: grunntonen + 1,5 trinn + 2 trinn
d-moll består av : d-f-a
e-moll består av : e-g-h
g-moll består av g- #a-d

  • Klang: Når flere toner klinger sammen
  • Forte: Når vi spiller sterkt på et instrument
  • Andante: Rolig tempo
  • # : Når et # står foran ei note betyr det at tonen heves et halvt trinn.