Hopp til innhold

Mal for undervisningsplanlegging for PPU, HiØ

Fra Wikibøker – frie læremidler
Logo Wikiressursen om
Praktisk veiledning for praksislærere 8-13
Bidra selv
Videoopplæring
Om wikiboken
Diskusjon
Ukategorisert: Denne modulen har ingen linker tilbake til boken den hører til. Den bør gjøres til en underside av boken den tilhører.

Vedlegg II

Mal for undervisningsplanlegging

[rediger]

Den didaktiske relasjonsmodell Den didaktiske relasjonsmodell viser en dynamisk forståelse av undervisning. Den kan brukes som referanseramme i forhold til planlegging, evaluering av og refleksjon over undervisning og elevenes læreprosesser.


Kontekst!

 • Hva er sammenhengen som undervisningen inngår i? Progresjon?

Elev- og læreforutsetninger

 • Hvilke ulike læreforutsetninger og potensialer har elevene?
 • Hvilke holdninger og verdier?
 • Hva vet de om læringsinnholdet?
 • Hva er nytt for dem?

Rammefaktorer

 • Hvilke muligheter og begrensninger gir undervisningen?
 • Hvilke samarbeidsmuligheter?
 • Hvilken tidsramme? Hvilke ressurser/materialer m.m.?
 • Hvilke praktiske vilkår er tilstede?

Mål

 • Hva er målet med undervisningen?
 • Hvilke kompetansemål skal elevene utvikle?
 • Målfastsettelse med elevene – hvordan?

Innhold

 • Hva skal elevene lære? Hvilket innhold?
 • Hvilke kriterier ligger til grunn for valg av innhold/læringsmoment?
 • Faglige/tverrfaglige
 • I relasjon til mål, læreplaner m.m.
 • Forutsetninger og interesser (elever/lærere)

Læreprosessen

 • Hva skal elevene gjøre? Hva skal læreren gjøre?
 • Hvilke ulike organisasjons- og arbeidsformer skal anvendes?
 • Hvilke læringsprinsipper skal legges til grunn? Hvorfor?

Relasjonen

 • Hvilket klima skal etableres?
 • Samspill og kommunikasjon mellom lærer og elever?
 • Hvilke opplevelser og verdier skal situasjonen gi?

Vurdering

 • Hva skal vurderes? Hvorfor?
 • Hvordan? Hvem? Når?
 • Vurdering av elevenes læring – hvordan?
 • Vurdering av undervisningen – hvordan?