Hopp til innhold

Wikilæreboken i samfunnsfag/Historie for elever frem til 4.årstrinn

Fra Wikibøker – frie læremidler


Hovudområdet dreier seg om undersøking og drøfting av korleis menneske og samfunn har forandra seg gjennom tidene. Historie omfattar korleis menneske skaper bilete av og formar si eiga forståing av fortida. Å utvikle historisk oversyn og innsikt og å øve opp ferdigheiter for kvardagsliv og deltaking i samfunnet er sentrale element i hovudområdet.

Mål for opplæringen er at eleven etter 4.årstrinn skal kunne

 • 4.1 - bruke omgrepa fortid, notid og framtid om seg sjølv og familien sin
 • 4.2 - presentere historiske emne ved hjelp av skrift, teikningar, bilete, film, modellar og digitale verktøy
 • 4.3 - skape forteljingar om menneske i fortida og snakke om skilnader og likskapar før og no
 • 4.4 - utforske kjelder og bruke dei til å lage etterlikningar av gjenstandar frå fortida
 • 4.5 - fortelje om sin eigen familie for ein til to menneskealdrar sidan, og om korleis levevis og levekår har endra seg
 • 4.6 - kjenne att historiske spor i sitt eige lokalmiljø og undersøkje lokale samlingar og minnesmerke
 • 4.7 - gje att mytar, segner og eventyr med historisk innhald
 • 4.8 - beskrive korleis steinalderfolk levde som jegerar og samlarar, ved å fantasere rundt dei første menneska som kom til landet vårt etter istida
 • 4.9 - fortelje om samane, urfolket i Noreg, og om sentrale trekk ved kulturen og levekåra til samane fram til vikingtida
 • 4.10 - fortelje om korleis jordbruket forandra levemåten i Noreg og Norden og beskrive hovudtrekk ved bronsealderen og jernalderen
 • 4.11 - forklare kvifor ein feirar 17. mai og 6. februar og fortelje om nasjonaldagane til andre land

Her forsøker vi å systematisere og samle det mangfold av ressurser man kan finne på internett for elever frem til 4.årstrinn: