Hopp til innhold

Wikilæreboken i samfunnsfag/Videoressurser om historie for elever frem til 4.årstrinn

Fra Wikibøker – frie læremidler


Mål for opplæringen[rediger]

Mål for opplæringen er at eleven etter 4.årstrinn skal kunne

4.1 - bruke omgrepa fortid, notid og framtid om seg sjølv og familien sin[rediger]

Tema Handlingen Serie,tittel,Produsent Aktuell tidssekvens, total varighet Relevans for kompetansemål
(Fyll inn tema her) (Fyll inn handling her) (Fyll inn serie,tittel,produsent her) (Fyll inn total varighet her) (Fyll inn kompetansemål her)

4.2 - presentere historiske emne ved hjelp av skrift, teikningar, bilete, film, modellar og digitale verktøy[rediger]

Tema Handlingen Serie,tittel,Produsent Aktuell tidssekvens, total varighet Relevans for kompetansemål
(Fyll inn tema her) (Fyll inn handling her) (Fyll inn serie,tittel,produsent her) (Fyll inn total varighet her) (Fyll inn kompetansemål her)

4.3 - skape forteljingar om menneske i fortida og snakke om skilnader og likskapar før og no[rediger]

Tema Handlingen Serie,tittel,Produsent Aktuell tidssekvens, total varighet Relevans for kompetansemål
(Fyll inn tema her) (Fyll inn handling her) (Fyll inn serie,tittel,produsent her) (Fyll inn total varighet her) (Fyll inn kompetansemål her)

4.4 - utforske kjelder og bruke dei til å lage etterlikningar av gjenstandar frå fortida[rediger]

Tema Handlingen Serie,tittel,Produsent Aktuell tidssekvens, total varighet Relevans for kompetansemål
(Fyll inn tema her) (Fyll inn handling her) (Fyll inn serie,tittel,produsent her) (Fyll inn total varighet her) (Fyll inn kompetansemål her)

4.5 - fortelje om sin eigen familie for ein til to menneskealdrar sidan, og om korleis levevis og levekår har endra seg[rediger]

Tema Handlingen Serie,tittel,Produsent Aktuell tidssekvens, total varighet Relevans for kompetansemål
(Fyll inn tema her) (Fyll inn handling her) (Fyll inn serie,tittel,produsent her) (Fyll inn total varighet her) (Fyll inn kompetansemål her)

4.6 - kjenne att historiske spor i sitt eige lokalmiljø og undersøkje lokale samlingar og minnesmerke[rediger]

Tema Handlingen Serie,tittel,Produsent Aktuell tidssekvens, total varighet Relevans for kompetansemål
(Fyll inn tema her) (Fyll inn handling her) (Fyll inn serie,tittel,produsent her) (Fyll inn total varighet her) (Fyll inn kompetansemål her)

4.7 - gje att mytar, segner og eventyr med historisk innhald[rediger]

Tema Handlingen Serie,tittel,Produsent Aktuell tidssekvens, total varighet Relevans for kompetansemål
(Fyll inn tema her) (Fyll inn handling her) (Fyll inn serie,tittel,produsent her) (Fyll inn total varighet her) (Fyll inn kompetansemål her)

4.8 - beskrive korleis steinalderfolk levde som jegerar og samlarar, ved å fantasere rundt dei første menneska som kom til landet vårt etter istida[rediger]

Tema Handlingen Serie,tittel,Produsent Aktuell tidssekvens, total varighet Relevans for kompetansemål
Redskap fra steinalderen [1] Dette er en film som viser hva slags redskaper man brukte i steinalderen. Filmen kan brukes som en introduksjon til temaet om hva slags redskaper man brukte i steinalderen. Siden det er svensk fortellerstemme bør lærer forklare underveis. NRK 01:07 Denne filmen viser redskaper i steinalderen
Jaktmotiver i helleristninger [2] Dette er en film som viser jaktmotiver i helleristninger. Film viser hva dem jaktet på og spiste i steinalderen. Lærer bør stoppe filmen underveis og forklare mer om helleristningene vi ser. NRK 02:09 Denne filmen viser jaktmotiver i helleristninger.

4.9 - fortelje om samane, urfolket i Noreg, og om sentrale trekk ved kulturen og levekåra til samane fram til vikingtida[rediger]

Tema Handlingen Serie,tittel,Produsent Aktuell tidssekvens, total varighet Relevans for kompetansemål
Film om samene – et moderne urfolk: Et moderne urfolk-om historie og livstil Dette er en film som forteller om samenes historie og viser oss hvordan samene lever i dag. Den er laget av Kompetansesenter for urfolks rettigheter. Mange fine illustrasjoner og god informasjon.
Youtube (4.23 min) 4.9
Samiske spor Her får vi kjennskap med en arkeolog som leter etter samiske spor fra fortiden. Vi får blant annet informasjon og se eksempler på jaktredskaper. NRK, Newton (fra 12.32 min-18.10 min) 4.9
Reinsdrift Gjennom denne filmen får vi se hvordan samene holder reinsdrift og hvor sentralt det er i den samiske kulturen. Youtube (4.29 min) 4.9
Joik 1Joik 2 Samisk joik. To musikkvideoer av en kjent samisk artist: Youtube (3.15 min) og (4.18 min) 4.9
Samisk mat Intervju om samisk matlaging og hvilke råvarer de bruker. NRK (Klippet må stoppes etter 3.40 min) 4.9
Samisk matkultur I denne videoen lærer profesjonelle kokker samiske mattradisjoner under Samisk Uke i Tromsø. Denne videoen passer for elever opp til 7. trinn, da Mat og Helse inngår i timeplanen. (Lengde: 02.12) 4.9
(Fyll inn tema her) (Fyll inn handling her) (Fyll inn serie,tittel,produsent her) (Fyll inn total varighet her) (Fyll inn kompetansemål her)

4.10 - fortelje om korleis jordbruket forandra levemåten i Noreg og Norden og beskrive hovudtrekk ved bronsealderen og jernalderen[rediger]

Tema Handlingen Serie,tittel,Produsent Aktuell tidssekvens, total varighet Relevans for kompetansemål
Digital fortelling om bronsealderen klipp 1klipp 2klipp 3 Disse tre filmene er digitale fortellinger laget av elever i en 5. klasse. Det kan være spennende for elevene å høre andre barn fortelle historier om bronsealderen! Elevene har laget de digitale fortellingene med egne tegninger som de har laget på skolen. De viser levemåten til menneskene i bronsealderen, blant annet klær, mat, kunst og boforhold. Youtube Klipp 1, 1.10, Klipp 2, 1.29, Klipp 3, 1min 4.10
Nyhetssending om utstilling 12 Disse to klippene er om en utstilling som har vært i Norge om bronsealderen, det er to nyhetssendinger fra NRK nett tv. Her viser de eksempler på kunst fra bronsealderen og forteller om bruksområdene. Disse kan være fine til å vise eksempler på kunst og hvilke metaller de brukte i bronsealderen: NRK (2 min) (1.41) 4.10
Solvognen
Dansk kortfilmproduksjon om Solvognen som er et kjent, godt bevart kunstverk fra bronsealderen
YouTube (2.21 min) 4.10
Om helleristninger Nyhetssending fra NRK om helleristninger NRK (1 min)
(Fyll inn tema her) (Fyll inn handling her) (Fyll inn serie,tittel,produsent her) (Fyll inn total varighet her) (Fyll inn kompetansemål her)

4.11 - forklare kvifor ein feirar 17. mai og 6. februar og fortelje om nasjonaldagane til andre land[rediger]

Tema Handlingen Serie,tittel,Produsent Aktuell tidssekvens, total varighet Relevans for kompetansemål
Frigjøringsdagen 1945 NRK, Filmavisen: (5 min) 4.11
Henrik Wergeland Filmsnutt fra Barnas Supershow på NRK som handler om Henrik Wergeland. Veldig morsom og lærerik! Barna er selv skuespillere i fortellingen om Wergeland og hvorfor vi går i tog og har flagg på 17.mai. Barnas Supershow, NRK (4 min) 4.11
Maidagene 1945 Om maidagene 1945. Denne filmen om 17.mai gir en god forklaring på hvorfor dagen er en så viktig som den er. YouTube (8.10 min) 4.11
Ja, vi elsker YouTube 4.11
Samisk nasjonaldag-feiring i Kautokeino NRK (1.37 min) 4.11
Nyhetssending om nasjonaldagen, på samisk NRK (1.38 min) 4.11
Kronprins Haakon Magnus og Kronprinsesse Mette-Marit deltar på feiringen av den samiske nasjonaldagen NRK (40 sek) 4.11
Feiring i Tromsø NRK (50 sek) 4.11
Om nasjonaldagen i Spania Filmklipp som viser feiringen av nasjonaldagen i Spania. Her ser vi hvordan feiringen preges de militære styrkene, de kongelige deltar også i feiringen. NRK (2.27 min) 4.11
Om nasjonaldagen til Kosovo Feiring med sang og dans! NRK (2 min) 4.11
Om nasjonaldagen i Finland Viser nasjonaldagen i Finland, de militære maktene dominerer feiringen. NRK (50 sek) 4.11
(Fyll inn tema her) (Fyll inn handling her) (Fyll inn serie,tittel,produsent her) (Fyll inn total varighet her) (Fyll inn kompetansemål her)