Tradisjonelle tekstressurser om historie for elever frem til 4.årstrinn

Fra Wikibøker – frie læremidler
Ukategorisert: Denne modulen har ingen linker tilbake til boken den hører til. Den bør gjøres til en underside av boken den tilhører.

17. mai[rediger]

17. mai er Norges nasjonaldag. Denne dagen i 1814 underskrev medlemmene av Riksforsamlingen på Eidsvoll landets grunnlov. Forsamlingen valgte deretter, prins Christian Frederik, til Norges konge.

Norge ble selvstendig med egene lover og egen konge.

En regner at 17. mai ble innstiftet som nasjonaldag i 1836, året da Stortinget feiret 17. mai-fest for første gang.

17. mai er en flaggdag og offentlig høytidsdag med arbeidsfri i Norge. Barn og voksne har siden slutten av 1800-tallet feiret dagen mer enn det som er vanlig for mange andre lands nasjonaldagsmarkeringer, blant annet med barnetog.

Den norske feiringen er i dag sterkt preget av tradisjoner og markerer Norge som en selvstendig rettstat med demokratiske rettigheter for alle. Hovedarrangementene organiseres ofte av 17. mai-komiteer som oppnevnes i hver kommune.

Men, Norge har ikke alltid vært ett fritt og selvstendig land. Tyskland med Adolf Hitler som leder angep Norge i 1940. Og Norge var ikke lenger ett fritt land. Krigen varte frem til 1945.


6. februar er samenes nasjonaldag[rediger]

Samenes nasjonaldag er 6. februar. Dagen omtales også av enkelte som "Samefolkets dag" og "Samisk folkedag". Nasjonaldagen ble vedtatt av Samekonferansen i 1992 og er felles for alle samer i Norge, Finland, Sverige og Russland. Den ble feiret for første gang i 1993 samtidig som FNs internasjonale urbefolkningsår ble offisielt åpnet i Karasjok.

I Norge feires dagen med fest og aktiviteter for barn og unge som en sentral del av feiringen. I regi av skoler og barnehager gjennomføres gjerne samiske tema og prosjekt i dagene før nasjonaldagen, og på selve nasjonaldagen blir det stadig mer vanlig med høytidelig feiring og fest. Selve feiringen består gjerne i å pynte seg i samiske kofter, ulike former for kulturinnslag og et samlende måltid som ramme.

I offisielle sammenhenger markeres dagen gjerne gjennom heising av det samiske flagget, taler og synging av nasjonalsangen "Sámi soga lávlla".

I Oslo er det tradisjon for at ordføreren inviterer samer i Oslo og Østlandsområdet til frokost på nasjonaldagen. Feiringen foregår ved at ordfører og gjester samles på Rådhustrappen kl. 09.00 6. februar, mens "Sámi soga lávlla" spilles fra Rådhusets klokkespill og det samiske flagget heises foran rådhuset. Deretter er det bespisning, sosial sammenkomst og høytidelig feiring av dagen i bankettsalen i Oslo rådhus.

Tradisjonell samisk mat er en svært viktig del av feiringen de fleste steder, ettersom samene har en sterk tradisjon for å samles sosialt omkring måltider. Ulike måltider basert på reinkjøtt er vanlig mange steder, mens andre steder vil tradisjonsmat basert på fisk eller annet kjøtt være like vanlig.