Naturfag/Forskerspiren for elever frem til 2.årstrinn

Fra Wikibøker – frie læremidler
Logo Wikilæreboken i
naturfag
Bidra selv
Videoopplæring
Om wikiboken
Diskusjon

Naturvitenskapen framstår på to måter i naturfagundervisningen: Som et produkt som viser den kunnskapen vi har i dag og som en prosess som dreier seg om naturvitenskapelige metoder for å bygge kunnskap. Prosessene omfatter hypotesedanning, eksperimentering, systematiske observasjoner, åpenhet, diskusjoner, kritisk vurdering, argumentasjon, begrunnelser for konklusjoner og formidling. Forskerspiren skal ivareta disse dimensjonene i opplæringen.

Mål for opplæringen er at eleven etter 2.årstrinn skal kunne

  • 2.1 Stille spørsmål, samtale og filosofere rundt naturopplevelser og menneskets plass i naturen
  • 2.2 Bruke sansene til å utforske verden i det nære miljøet
  • 2.3 Beskrive egne observasjoner fra forsøk og fra naturen

Her forsøker vi å systematisere og samle det mangfold av ressurser man kan finne på internett for elever frem til 2.årstrinn: