Diskusjon:IKT i utdanning/Småskoletrinnet/IKT i engelsk

Sideinnholdet støttes ikke på andre språk.
Fra Wikibøker – frie læremidler

Om søkearbeidet[rediger]

Da vi skulle finne frem til relevante filmer til undervisning, tok vi først for oss kunnskapsløftet. På denne måten kunne vi finne frem til temaer og pensum for elever i de forskjellige trinnene. Når vi hadde funnet frem til mål i kunnskapsløftet søkte vi etter filmer på både youtube, national geographics, NRK nett-tv og lignende etter filmer som dekket temaene og målene fra kunnskapsløftet. Vi fant både filmer på engelsk og norsk som vi mener kan være relevante å bruke i undervisningen. Vi oppdaget tidlig at det er letter å finne mer pedagogiske filmer på sider som national geographics, NRK nett-tv osv enn på youtube. På youtube ligger det flere filmer, men de er til gjengjeld ofte lagt ut av privatpersoner. Dette kan føre til at filmene er av dårligere kvalitet og er mindre pedagogiske.

Om arbeidet med designet på siden[rediger]

Vi startet arbeidet med å notere hvilke forandringer vi ønsket å gjøre på de ulike undersidene i IKT i utdanning, ut fra en wikipediaartikkel vi mente kunne stå fram som et godt eksempel. Ut fra denne fant vi ut hvilke retningslinjer/rammer vi skulle sette for redigeringsarbeidet:

  • Skape multimodale tekster, ved å bruke bilder som samsvarte med fagteksten.
  • Bruke bilder med tilfredsstillende kvalitet.
  • Unngå unødvendig bruk av fete typer og store bokstaver underveis i artiklene, da vi mente dette skapte uro i teksten.
  • Bruke avsnitt hensiktsmessig
  • Legge inn internlinker fra faguttrykk i teksten til Wikipediaartikler
  • Samle kompetansemål fra Kunnskapsløftet (L06) under et eget avsnitt, der dette var gunstig