Diskusjon:IKT i utdanning/Opphavsrett

Sideinnholdet støttes ikke på andre språk.
Fra Wikibøker – frie læremidler

Oppgaven vår var å revidere artikkelen både når det gjaldt innhold og layout. Dette har vi også gjort. Vi har tatt for oss avsnitt for avsnitt og endret layouten for at det skulle bli mer leservennlig og tiltalende.

Temaet i artikkelen er i stadig endring, og vi har derfor vært opptatt av å oppdatere i forhold til endringer på området. Et eksempel på dette er Mauseth-saken hvor dommen falt under revideringen av artikkelen.

Vi har også lagt inn hyperlenker til lovverk og organisasjoner som er aktuelle. Dette for å gjøre det lett for leseren å finne ut av hva som er tillatt når det gjelder akkurat de områdene han/hun ser etter.

Artikkelen er fortsatt generell og ikke siktet inn på noe spesifikt område når det gjelder opphavsrett. Dette er gjort helt bevisst. Som lærere i skolen er vi selv også opptatt av at dette skal være en lettfattelig artikkel som enkelt kan vise oss hvor vi skal søke for å oppdatere oss på lovverket. Vi mener dette er spesielt viktig siden dette er et felt under rask utvikling. Hadde vi spesifisert lovverket slik det er for øyeblikket ville vi kunne kommet i en situasjon hvor artikkelen hadde vært ubrukelig som veiledende etter kort tid.

Gerd Anne Skøien og Lilly Therese Jacobsen