Diskusjon:IKT i utdanning/Digital mobbing

Sideinnholdet støttes ikke på andre språk.
Nytt emne
Fra Wikibøker – frie læremidler

Redigering av original artikkel, vår 2009[rediger]

Digital mobbing er et stort emne, noe som også gjenspeiler seg i omfanget av artikkelen vi har hatt som utgangspunkt for redigering. Med bakgrunn i oppgavens omfang har sett oss nødt til å forholde oss til enkeltemner som vi anser som særs relevante samtidig som vi har berørt overflaten på andre emner. Det vi har ansett som særs viktig er holdningsdannelse, kjønnsforskjeller, samt det faktum at ved den digitale mobbingen er det andre typer mobbere som viser seg fremtredende enn ved generell mobbing. Deler av redigeringen begrunner vi i med leservennlighet og mottakerbevissthet. Vi kunne også flettet inn og redigert inn artikkelen om mobbing i kapittelet ”elevenes nettliv”. Vi har valgt å ikke gjøre dette, noe på grunn av oppgavens omfang og noe fordi det å redigere noe i denne artikkelen bør være opp til de som får i oppgave å jobbe med denne. Disse vil da ha valget å legge en lenke til vårt kapittel.


De konkrete endringene som er foretatt er:

Kapittel 1

Dette kapittelet er tatt bort da vi mener det er for generelt. Tidligere forfattere har her brukt veldig mange ord for å definere et allment kjent begrep. En leser av en artikkel som omhandler digital mobbing vil med stor sannsynlighet ha kjennskap til det generelle begrepet mobbing. Det generelle begrepet berører vi med en kort introduksjon i det nye kapittel 1, som har utgangspunkt i kapittel 2.

Kapittel 2

Introduksjonen til digital mobbing mener vi er altfor omfattende og løs, så vi har derfor redigert disse 1 ½ sidene til ett kortere og mer konsentrert avsnitt. 2.1 og 2.2 har vi beholdt, men 2.3 har fått en språklig gjennomgang. Det faglige stoffet i disse tre overskriftene anser vi som relevant for artikkelen.

Kapittel 3

3.2 er omskrevet til et avsnitt med mer faglige referanser. Vi synes eksisterende avsnitt inneholdt mye synsing. 3.4 Stjeling av passord mener vi ikke utgjør noen forskjell for mobbingen, da man minst like lett kan lage en bruker i en annens navn og gjøre det samme som om man stjeler en bruker. Dette avsnittet har vi derfor valgt å ta bort. 3.8 og 3.9 har vi tatt bort da vi mener det har særdeles liten relevans for temaet mobbing. Pornografi og spam berører riktignok et viktig tema innenfor internettbruk, men har liten relevans for begrepet mobbing.

Kapittel 4

Står urørt da vi mener det er relevant, i tillegg til at det viser til forskning og statistikk.

Kapittel 5

Noe av emnet kjønnsforskjeller har vi berørt i egen introduksjon om digital mobbing, men vi mener det fungerer bra med at dette kapittelet underbygger våre tidligere påstander, samt utfyller det.

Kapittel 6

Innledning redigert med egen generell innledning om nettvett. Vi anser det viktigste tiltaket for å forebygge digital mobbing er holdningsdannelse blant nettbrukerne og ønsker å tilstrebe dette. 6.2 Fjernet grunnet lite hensiktsmessig å fortelle om mobbehistorier på nett, da dette heller ikke kan brukes for å forebygge generell mobbing. Vår erfaring med dette i skolen er at det har begrenset effekt og heller gir tips til mobberne fremfor forebyggende effekt. Tiden i skolen bør heller brukes til konkret kritisk bruk av internett og atferdsdannelse. 6.3 At læreren tar opp mobbing som tema er en selvfølge. Vi velger å sammenfatte dette med 6.5 angående samarbeidet med foreldre. Overskriften er endret til ”aktivt samarbeid mellom skole og hjem” 6.4 Er fjernet av samme grunn som fjerningen av 6.2. Å skrive stiler om mobbing vil kunne fungere som en idebank for mobberne og vil heller ikke ha noe utbytte for språkutviklingen da dette er en stiloppgave på linje med ”sommerferien min”.

Nye kilder/ lenker:

Dette vil vi legge på i forbindelse med publiseringen av artikkelen førstkommende tirsdag 24.03.09

Noen av de opprinnelige lenkene er ikke oppgitt i henhold til regler for kildehenvisning (MLA – dette er den vanligste formen man bruker i akademiske verk), men vi har imidlertid latt disse stå som de er.

Egil, Ole Morten, Øyvind og Andreas

Kommentar til Mia, om digital mobbing[rediger]

Synes du har mange bra tanker om digital mobbing. Jeg er enig med deg at nestekjærlighet er utrolig viktig. Vi som lærere må gi denne kjærligheten til alle elever uansett hvordan eleven er. Samtidig som man viser at man er en voksen og trygg autoritetsperson som du skriver.

Men de som mobber, enten det er barn, ungdom eller voksne, er det mangel på empati hos disse menneskene? Eller blir de bare "revet med"? Eller har de et stort behov for å markere seg? Dette med empati, er det noe man kan lære fra man er helt liten, og på hvilken måte kan vi overføre / lære andre empati?

Personlig tror jeg at vi som foreldre kan bidra mye med å legge vekt på hva som er rett og galt fra våre barn er helt små. Snakke mye med barna om mobbing, forklare hva som kan skje med den personen som blir mobbet. Vi må prøve så godt vi kan å tilegne våre barn sosiale ferdigheter, på og utenom nettet. Dette er selvfølgelig et ansvar vi har som lærere også.


--Kasb 3. feb 2008 kl. 16:54 (CET)


Takk for kommentar, du har mange gode synspunkter. Bare bra om du legger til noe på siden, det er mye å si om dette viktige emnet!

--Mia 4. feb 2008 kl. 12:45 (CET)

Kommentar til utvikling av siden[rediger]

Denne siden synes jeg har en fin utvikling. Morsomt at det også er lagt inn bilde! Husk at det er flere som har lyst til å skrive om dette viktige temaet. Fint om dere derfor prøver å hjelpe hverandre med å gjøre siden beste mulig. --Rudolpho 3. feb 2008 kl. 19:43 (CET)

Vi er ei gruppe som har sett på denne siden. Vi synes emnet om mobbing generelt er litt for omfattende. Den inneholder mye som ikke er aktuelt for digital mobbing. Vi savner derimot mer soff om digital mobbing spesielt. Emnet digital mobbing inneholder utrolig mange småpunkter. Kunne de sammenfattes mer?

Legg referanser i teksten inn i litteraturlisten nederst på siden[rediger]

Husk å legge inn Olweusreferansen inn i litteraturlisten nederst på siden. Følg retningslinjene bruk av referanser og litteratur her --Rudolpho 3. feb 2008 kl. 19:59 (CET)

Redigering av artikkel, vår 2009[rediger]

Digital mobbing er et stort emne, noe som også gjenspeiler seg i omfanget av artikkelen vi har hatt som utgangspunkt for redigering. Med bakgrunn i oppgavens omfang har sett oss nødt til å forholde oss til enkeltemner som vi anser som særs relevante samtidig som vi har berørt overflaten på andre emner. Det vi har ansett som særs viktig er holdningsdannelse, kjønnsforskjeller, samt det faktum at ved den digitale mobbingen er det andre typer mobbere som viser seg fremtredende enn ved generell mobbing. Deler av redigeringen begrunner vi i med leservennlighet og mottakerbevissthet. Vi kunne også flettet inn og redigert inn artikkelen om mobbing i kapittelet ”elevenes nettliv”.

Vi har valgt å ikke gjøre dette, noe på grunn av oppgavens omfang og noe fordi det å redigere noe i denne artikkelen bør være opp til de som får i oppgave å jobbe med denne. Disse vil da ha valget å legge en lenke til vårt kapittel.


De konkrete endringene som er foretatt er:

Kapittel 1

Dette kapittelet er tatt bort da vi mener det er for generelt. Tidligere forfattere har her brukt veldig mange ord for å definere et allment kjent begrep. En leser av en artikkel som omhandler digital mobbing vil med stor sannsynlighet ha kjennskap til det generelle begrepet mobbing. Det generelle begrepet berører vi med en kort introduksjon i det nye kapittel 1, som har utgangspunkt i kapittel 2.

Kapittel 2

Introduksjonen til digital mobbing mener vi er altfor omfattende og løs, så vi har derfor redigert disse 1 ½ sidene til ett kortere og mer konsentrert avsnitt. 2.1 og 2.2 har vi beholdt, men 2.3 har fått en språklig gjennomgang. Det faglige stoffet i disse tre overskriftene anser vi som relevant for artikkelen.

Kapittel 3

3.2 er omskrevet til et avsnitt med mer faglige referanser. Vi synes eksisterende avsnitt inneholdt mye synsing.

3.4 Stjeling av passord mener vi ikke utgjør noen forskjell for mobbingen, da man minst like lett kan lage en bruker i en annens navn og gjøre det samme som om man stjeler en bruker. Dette avsnittet har vi derfor valgt å ta bort.
3.8 og 3.9 har vi tatt bort da vi mener det har særdeles liten relevans for temaet mobbing. Pornografi og spam berører riktignok et viktig tema innenfor internettbruk, men har liten relevans for begrepet mobbing.

Kapittel 4

Står urørt da vi mener det er relevant, i tillegg til at det viser til forskning og statistikk.

Kapittel 5

Noe av emnet kjønnsforskjeller har vi berørt i egen introduksjon om digital mobbing, men vi mener det fungerer bra med at dette kapittelet underbygger våre tidligere påstander, samt utfyller det.

Kapittel 6

Innledning redigert med egen generell innledning om nettvett. Vi anser det viktigste tiltaket for å forebygge digital mobbing er holdningsdannelse blant nettbrukerne og ønsker å tilstrebe dette. 6.2 Fjernet grunnet lite hensiktsmessig å fortelle om mobbehistorier på nett, da dette heller ikke kan brukes for å forebygge generell mobbing. Vår erfaring med dette i skolen er at det har begrenset effekt og heller gir tips til mobberne fremfor forebyggende effekt. Tiden i skolen bør heller brukes til konkret kritisk bruk av internett og atferdsdannelse. 6.3 At læreren tar opp mobbing som tema er en selvfølge. Vi velger å sammenfatte dette med 6.5 angående samarbeidet med foreldre. Overskriften er endret til ”aktivt samarbeid mellom skole og hjem” 6.4 Er fjernet av samme grunn som fjerningen av 6.2. Å skrive stiler om mobbing vil kunne fungere som en idebank for mobberne og vil heller ikke ha noe utbytte for språkutviklingen da dette er en stiloppgave på linje med ”sommerferien min”. Nye kilder/ lenker: Dette vil vi legge på i forbindelse med publiseringen av artikkelen førstkommende tirsdag 24.03.09

Noen av de opprinnelige lenkene er ikke oppgitt i henhold til regler for kildehenvisning (MLA – dette er den vanligste formen man bruker i akademiske verk), men vi har imidlertid latt disse stå som de er.