Hopp til innhold

Boken Om Linux/Kapittel 3/del 2

Fra Wikibøker – frie læremidler

Ubuntu Installasjon[rediger]

Forbredelse før installasjon[rediger]

Først av alt bør du sjekke om Ubuntu støttes maskinvaren din. Særlig AMD skjermkort har ofte driverproblemet med ubuntu i følge min erfaring. Opensuse er langt bedre der.

Støttet maskinvare

Denne kan være fin for nybegynnere som kan engelsk. Forhåpentligvis blir den oversatt til norsk. Ubuntu offentlig hjelpeside på engelsk

Setter opp mulighet å lage minnepenn i ubuntu:

sudo add-apt-repository ppa:mkusb/ppa og trykk Enter

sudo apt-get update

sudo apt-get install mkusb

Ubuntu-operativsystemet[rediger]

Kubuntu\Ubuntu stammer fra debian sin kjerne Men har nyere repoer\ i dag 21.04 kom ganske nylig.

Ubuntu Linux-distribusjon[rediger]

Ønsker du siste versjon av Ubuntu, kan du laste den ned fra http://www.ubuntu.com/desktop

Kubuntu: http://kubuntu.com/getkubuntu/

Xubuntu: http://xubuntu.org

Ultimate edition: http://ultimateedition.info/ultimate-edition/ultimate-edition-5-4/

Har du bare Windows installert på PCen, kan du laste ned ISO-image filene enten med http (via nettleser) eller med ftp (ftp-protokollen). Har du Linux installert på PCen, har du muligheten til å bruke ftp eller ncftp til nedlastingen. Fordelen med ncftp er at du kan fortsette å laste ned etter brudd. Det er mest vanlig å laste ned ISO-imagene konvertere disse til komplette diskbilder (katalog-struktur) med DVD-brenneprogrammet. Det raskeste er å laste ned imagene "lokalt" fra for eksempel

Når du har lastet ned ISO-imagene, bør de sjekkes. Det enkleste er å laste ned sjekksumfilen md5sums\sha256sum. Filen md5sums\sha256sum finner du i samme katalog som ISO-imagene. Ved å sjekke mot sjekksumfilen får du verifisert at ISO-imagene ikke er blitt ødelagt under nedlasting.Sha256sum gir større sikkerhet mot feil derfor anbefales det å bruke dette. For Linux distribusjonen gjøres dette slik:

[root@nittedal /root]# md5sum ubuntu-21.04-desktop-amd64.iso

[root@nittedal /root]# sha256sum ubuntu-21.04-desktop-amd64.iso

[root@nittedal /root]# sha256sum (all)buntu-DVD-x86-64.iso

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----

Hash: MD5sum

c94d54942a2954cf852884d656224186 *ubuntu-21.04-desktop-amd64.iso

610c4a399df39a78866f9236b8c658da *ubuntu-21.04-desktop-i386.iso

Hash: SHA256

4bcec83ef856c50c6866f3b0f3942e011104b5ecc6d955d1e7061faff86070d4 *ubuntu-21.04-desktop-amd64.iso

b20b956b5f65dff3650b3ef4e758a78a2a87152101a04ea1804f993d8e551ceb *ubuntu-21.04-desktop-i386.iso

Her finner du hvis du vil laste ned rask hvor du bør laste ned ubuntu fra: https://launchpad.net/ubuntu/+cdmirrors

Disse kommandoene tar tid og du kan derfor ta deg en pause fra maskinen. Til slutt kommer det en kode på skjermen. Denne koden skal sjekkes mot sjekksumfilen md5sums\sha256sum. Ved hjelp av Linux cat-kommandoen (type under DOS) ser du innholdet i sjekksum filen.

Hvis du ønsker å laste ned dokumentasjon til kan du gjøre dette fra Dokumentasjonen

finnes også som en egen ISO-fil. Du finner en egen md5sums-fil til denne. Disse linjene skal være identiske med de enkelte sjekksummene. Hvis de ikke er identiske, er det ikke noe poeng å brenne ISO-imaget. Du må da laste ned imaget på nytt. Selve brenningen av CDen kan du gjøre under Linux eller Windows. For å sjekke ISO filen i Windows (Windows 10 eller eldre) kan du bruke: MD5 & SHA-1 Checksum Utility https://raylin.wordpress.com/downloads/md5-sha-1-checksum-utility/

Du kan brenne platen med K3b (KDE) eller Brasero (Gnome)for linux. I Windows kan du bruke Nero eller CDBurnerXP: Free samt Free ISO Burner. Husk også på å brenne som iso fil det vil si filen må pakkes ut ved brenning.

For å lage en minnepenn med image (Windows) prøv Universal-USB-Installer Eller

Bruk kommandoen i linux:

Første er iso filen du skal bruke så kommer der minnepennen er plassert, bs står for blocksize som er 512 kb er anbefalt. Bruk Rufus for å lage usb oppstartdisk i windows 10.

https://www.pendrivelinux.com/universal-usb-installer-easy-as-1-2-3/ https://itsfoss.com/create-live-usb-of-ubuntu-in-windows/

https://unetbootin.github.io/

Installeringsoversikt[rediger]

I dette kapitlet skal jeg beskrive hvordan du installerer Opensuse Linux, men den generelle metoden for installasjon er den samme uansett hvilken Linux-distribusjon du bruker. Du skal:

 • identifisere maskinvarerepartisjonere harddisken(e) slik at det blir plass til Linux
 • starte opp Linux-installasjonen (CD, FTP, NFS, HTTP etc.)
 • definere Linux-partisjoner
 • definere filsystemer og veksellager (swap)
 • installere Linux-distribusjonen på de nye filsystemene
 • installere og konfigurere maskinvare
 • installere applikasjonsprogramvare på de nye filsystemene

Velge installeringsmetode[rediger]

Figur 3.2: Oppstartsskjermbilde

Installeringsvalget "Oppstart fra DVD-ROM eller CD-ROM" bruker du når maskinen kan laste Linux-operativsystemet direkte fra en CD som har oppstartspor (boot-spor). Du har da en nyere PC (BIOS\UEFI) som støtter standarden for Blueray-ROM. Mediet brukes oppstartskjernen boot.iso under katalogen images på første plate. Har du eksterne lagringsenheter som er USB-basert brukes oppstartskjernen diskboot.iso i samme katalog som for intern DVD.

Ønsker du avansert installasjon sjekk: https://help.ubuntu.com/lts/serverguide/kernel-crash-dump.html Men dette bør avanserte brukere i så fall sette seg inn i.

Test av media (DVD-plate)[rediger]

Velge om du vil ha java\flash eller skjermkortdrivere

Partisjonering[rediger]

Valg for partisjonering
Valg for partisjonering

Har du Windows fra før bør du velge avansert.. Hvis du ikke har windows eller andre operativsystemer eller installerer i virtuel klient kan du velge første steget.

For å installere med UEFI basert hovedkort velger du f.eks slik oppsett. Swap området bør minst være samme som rambrikkene, hjemmemappen velger du selv vil være på eget området eller ikke.

Etter installeringen[rediger]

Etter installeringen av Ubuntu Linux skal du gjennom følgende punkter:

 • Konfigurere nettverk
 • Konfigurere brannmur
 • Konfigurere SELINUX
 • Definere lydkort (særlig hvis du har PCI lydkort eller skjermkort som lydkort)
 • Skjermkort (Drivere/skjermtilpassing)
 • Linux\windows 10 tilpassing av Grup2 dualboot

Konfigurere nettverk[rediger]

Figur 3.7: Nettverkskonfigurasjon (TCP/IP)

Oppsett av TCP/IP Fast eller statisk[rediger]

Du bør sette enten Fast IP (Som under eller statisk DHCP) mest vanlig hjemme. Oppsett av TCP/IP består av 3 x 1/3 menysider. I øverste delmeny kan du definere om nettverkskortet(ene) skal startes opp ved normal oppstart. Her kan du også manuelt sette om du skal bruke IPv4 eller IPv6 etc. I neste meny definerer du om maskinen skal være en DHCP-klient ved oppstart eller om IP-adresse skal settes manuelt.

I siste delmeny kan du sette standard gateway (angir hvilken IP-adresse som skal brukes når man skal nå maskiner i andre nettverk), primær DNS-navneserver (løser opp domenenavnene dine til riktig IP-adresse), sekundær DNS-navneserver og tertiær DNS-navneserver.

I eksemplet under har Pcen min fått navnet dellwork.elboth.no. Den har IPv4-adressen 192.168.1.10 med ipv6-adressen Fe80::f8c8:454b:a071:7865%16. Domenenavnet er elboth.no. Mer om netmask (255.255.255.0), nettverk (192.168.1.0) og kringkastingsadresse (192.168.1.255) i kapittel 22. Default gateway er IP-adressen til den vertsmaskinen som har utgang mot Internett. I mitt tilfelle er det 192.168.1.1 og Fe80::f8c8:454b:a071:7860%16. Denne vertsmaskinen bruker videre IP-forwarding mot det reelle nettverkskortet jeg har mot Internett. De siste IP-adressene er DNS (Domain Name Server). Med DNS kan man bruke navn som www.linux.no i stedet for en IP-adresse. Jeg har satt opp 3 DNS-servere. Det kan være greit med flere hvis en skulle gå ned, kan man fortsatt surfe på Internett.

Felt Eksempel på verdi
IP-adresse ipv4 192.168.1.10
IP-adresse ipv6 Fe80::f8c8:454b:a071:7865%16
Netmask 255.255.255.0
Nettverk 192.168.1.0
Kringkasting 192.168.1.255
Vertsnavn dellwork.elboth.no
Gateway ipv4 192.168.1.1
Gateway ipv6 Fe80::f8c8:454b:a071:7860%16
Primær DNS ipv4 217.118.32.12
Sekundær DNS 217.118.32.13
Tertiær DNS 193.216.69.12
Primær DNS ipv6 2001:4860:4860::8888
Tertiær DNS ipv6 2001:4860:4860::8844

http://askubuntu.com/questions/468691/usb-mobile-broadband-dongles-in-ubuntu-14-04-where-to-start

Konfigurere brannmur[rediger]

I neste skjermbilde setter du opp brannveggen. Skal PCen din være tilgjengelig for andre på Internett, må sikkerhet tas med i betraktningen. Hvis Linux-PCen din bare skal brukes som arbeidsstasjon, og samtidig være tilknyttet Internett, vil middels sikkerhet være tilfredsstillende. Skal maskinen fungere som en server, bør du tilpasse de enkelte tjenestene (/etc/service). Er du på et lukket nettverk hvor du stoler på alle, kan du velge ingen brannmur.

Konfigurere SELINUX[rediger]

I neste skjermbilde definerer du om ønsker å utvide Linux operativsystemet med SELinux. Som er forkortelsen for Security Enhanced Linux. Dette betyr i praksis at du har høyere oppløsning på Linux-sikkerheten enn det som er normalt. For de fleste greier seg uten denne tilleggsfunksjonaliteten.

Definere lydkort[rediger]

Lydkortet blir automatisk funnet. I denne seksjonen kan du teste lyd og gjøre mindre justeringer på lydkortet. Etter at lydkortet er sjekket er du klar til å logge inn på systemet og bruke det. Skal du bruke Displayport\HDMI som lyd må du sette opp drivere og velge primærenheten avhengig av distribusjon.

Skjermkort[rediger]

F.eks: Debian\ubuntu med nvidia drivere:

sudo apt-get install nvidia-current-updates

Linux\windows 10 tilpassing av Grup2 dualboot[rediger]

 • Installere Windows
 • Installere Ubuntu\kubuntu Linux
 • Verifisere Windows-oppstart
 • Ubuntu Linux-oppstart

Installer Windows på vanlig måte. Husk bare på å ikke benytte hele disken til Windows. Når du er ferdig med installeringen av Windows, starter du installeringen av Ubuntu, slik jeg har beskrevet i begynnelsen av kapittel 3. I noen tilfeller kan Linux oppstartslasteren gjøre det umulig å laste opp Windows. I stedet for å installere oppstartslasteren i /dev/hda hvor MBR (Master Boot Record) er plassert, velger du derfor å installere oppstartslasteren i første sektor i oppstartspartisjonen, for eksempel /dev/hda1 eller /dev/hdb1 (installerer du MS Windows XP eller eldre brukes MBR (Master Boot Record) som vi har nevnt tidligere i dette kapitlet).

Får du ikke kontakt med din Linux-partisjon etter installasjon kan du bruke Live-DVD-en for å fikse grub2. Alternativet er skulle du få problemet med UEFI er rEFInd Boot Manager redningen som funger helt til Windows 10 og de fleste linux distribusjonene. Da det fremdeles er ikke alle maskiner UEFI\Bios boot funger optimalt med grub2 ennå.. Fra oppstartsprogrammet etter boot skriver du linux rescue (boot: linux rescue).

Når Ubuntu\kubuntu Linux er installert, starter du maskinen på nytt for å bekrefte at maskinen starter Windows. Virker Windows feilfritt, starter du maskinen på nytt. Logg inn som systemadministrator (root) på en av de virtuelle konsollene (Ctrl-Alt-Fn). Når du er inne som systemadministrator, kopierer du oppstartssektoren fra Linux-root-partisjonen. Hvis root-partisjonen er satt opp på /dev/hda2, blir kommandoen:

Hjelp og informasjonssider[rediger]

Informasjonsider Beskrivelse
http://ubuntuforums.org/ Forum
https://help.ubuntu.com/ ubuntu documentation
https://help.ubuntu.com/stable/ubuntu-help/ Ubuntu Desktop Guide
https://wiki.ubuntu.com/DebuggingProgramCrash DebuggingProgramCrash
https://wiki.ubuntu.com/Valve Steam for buntu
https://help.ubuntu.com/community/OperaBrowser Opera nettleser
https://www.pcsteps.com/5110-install-origin-linux-mint-ubuntu-wine/ Orgin wine

Bruker du IRC anbefaler vi irc.freenode.net med kanalene #ubuntu og #kubuntu.

Fjerne Linux[rediger]

Hvis du ønsker å fjerne Linux-partisjonen, finnes det flere alternativer. Det mest drastiske alternativet er å lavformatere hele harddisken. De fleste harddiskleverandører kan i dag tilby lavformateringsprogrammer. Du finner også lavformateringsprogrammer på nettet. Når du lavformaterer harddisken din, forsvinner alt som er installert på maskinen. Alle partisjoner forsvinner uansett hva slags operativsystem de tilhører. Lavformateringsprogrammer leveres vanligvis på egne oppstartsdisketter. Disse er som regel basert på MS-DOS. Etter oppstarten er det bare å følge menyalternativene.

Ønsker du å bare å fjerne Linux, er lavformatering unødvendig. Fra Linux kan du fjerne GRUB fra MBR ved å kjøre grub-programmet (/sbin/grub). Hjelp gir deg opsjonene som du trenger bruke. Fra Linux kan du fjerne LILO fra MBR ved å kjøre LILO-programmet (/sbin/lilo).

Eksempel:

# /sbin/lilo -u

Ved å bruke opsjonen -u får du tilbake den opprinnelige MBR-konfigurasjonen. Ønsker du bare å fjerne enkelte Linux-partisjoner kan du også bruke Linux-kommandoene parted og rm.

# parted /dev/hda

Her fjernes Linux-partisjonen (med filsystem) /dev/hda. Hvis du vet sekundært (minor) nummer (prøv med print) til partisjonen kan du bruke rm-kommanoden.

# rm 4

Her fjerner vi partisjonen med minor nummer 4. Du kan også bruke Microsofts fdisk. Hvis du vil fjerne Linux fra en maskin som har både Linux og Windows, bør du forsikre deg om at du har en oppstartsdiskett for Windows 98. Du kan da starte maskinen fra denne og bruke fdisk-kommandoen med mbr-opsjonen. Dette er en udokumentert opsjon som virker både på GRUB og LILO.

Eksempel:

C> fdisk /mbr

Her settes MBR til å peke til den primære DOS-partisjonen, og Windows vil på nytt starte normalt. Av og til kan det være problemer med å få fjernet en Linux-partisjon med Microsofts fdisk. Du kan da starte maskinen med en Linux-bootdiskett og bruke Linux' fdisk til å fjerne partisjonen. Etter omstart av maskinen kan du så bruke Microsofts fdisk til å lage en partisjon som Windows kan bruke.

For de som har installert Windows 10 eller Windows 8.1 med filsystemet NTFS og satt opp systemet med Dual boot, fjernes ikke oppstarten av Linux med fdisk-kommandoen. Gå til I386-katalogen på platen med Windows XP eller eldre. Fra denne katalogen kan du enten skrive fixboot eller mbrfix for å få tilbake den opprinnelige MBR-konfigurasjonen.

Feilsøk og etterinstallering

Installere ubuntu skrivebord: sudo apt-get update sudo apt-get install ubuntu-desktop sudo apt-get install gnome-session sudo apt-get install lightdm sudo apt-get install unity-greeter sudo dpkg-reconfigure lightdm

Installere Kubutu: sudo apt-get install kubuntu-desktop sudo apt-get install kdm

Ved feil av kubuntu:

sudo apt-get install --reinstall kubutu-desktop kde-* || sudo apt-get install -f apt-get install --reinstall plasma-desktop apt-get -f install

~$ cd ~/.cache ~/.cache$ rm -rf *plasma* *kde* sudo add-apt-repository ppa:kubuntu-ppa/staging-misc sudo apt-get update sudo apt-get install kde-l10n sudo apt-get install plasma-desktop

Reinstallere ubuntu: sudo apt-get update sudo apt-get install --reinstall ubuntu-desktop sudo apt-get install unity sudo shutdown -r now

rm -rf .compiz-1

Fikse unity: sudo apt-get install ppa-purge sudo ppa-purge ppa:unity-team/staging apt-get install unity

XFCE: sudo apt-get install xfce4 sudo add-apt-repository ppa:xubuntu-dev/xfce-4.12 sudo apt-get update && sudo apt-get dist-upgrade sudo apt-get install xfce4 sudo apt-get install xfce-goodies

Steam: (Problemet med steam finnes kun i 32 bits offsielt). wget http://media.steampowered.com/client/installer/steam.deb

 sudo apt-get install gdebi-core
 sudo gdebi steam.deb 

Eller

sudo apt-get install libgl1-mesa-dri:i386 libgl1-mesa-glx:i386 steam

Fjern steam ved problemer: sudo apt-get remove steam sudo apt-get purge steam (i tilfelle remove ikke funker) sudo apt-get autoremove sudo apt-get autoclean

Steam må startes med kommandoen: LD_PRELOAD='/usr/$LIB/libstdc++.so.6' DISPLAY=:0 steam

Debugging for ubuntu hvis du får feilmelding er det lettere å finne hvorfor:

sudo apt-get install xserver-xorg-core-dbg

Wine: sudo add-apt-repository ppa:ubuntu-wine/ppa -y sudo apt-get update sudo apt-get install wine1.7 -y

Gparted, 7zip, ntfs-3g:

sudo apt-get install gparted grub-pc-bin p7zip-full ntfs-3g sudo apt-get install gparted unetbootin

Microsofts .Net Core sudo apt-get install dotnet-dev-1.0.0-preview2-003121

Advarsel til problemer styr unna disse

Følgene pakker bør fjernes for godt:

sudo dpkg --remove unity-scope-gdrive & kde-config-telepathy-accounts & account-plugin-google

Da det er kjent disse kan skape trøbbel ved installere nye programvare. Man vet aldri når dette blir fikset.

Fingerprint i linux

sudo add-apt-repository ppa:fingerprint/fingerprint-gui sudo apt-get update sudo apt-get install libbsapi policykit-1-fingerprint-gui fingerprint-gui sudo apt-get install libpam-fprintd

Oppgaver til kapittel 3[rediger]

Oppgave 3.1 Hvilke verktøy finnes for å endre partisjonstabellen?

Oppgave 3.2 Hvorfor er det viktig med en oversikt over maskinvaren (type, I/U-parametere) før man installerer Linux?

Oppgave 3.3 Hvordan kan man sjekke Ubuntu ISO-imagene som man har lastet ned fra Internett for feil?

Oppgave 3.4 Installer Linux på tradisjonell måte. Lag et eget filsystem på 4 GB som du kaller ubuntu. Kopier installasjons-platen til filsystemet til Ubuntu. Bruk denne maskinen som server og installer 3 nye arbeidsstasjoner. Disse skal installeres via nettverket. Prøv de forskjellige installasjonsalternativene, for eksempel ftp, nfs og http.

Oppgave 3.5 Hvordan går du fram (Bios\UEFI) hvis du skal ha valgfri oppstart (dualboot) mellom Linux og Windows XP eller windows 10?

Oppgave 3.6 Hvilken kommando kan du kjøre under ubuntu og Windows/DOS hvis du ønsker å gå tilbake til tidligere partisjonstabell?