Artsobservasjoner 2.0/Artsobservasjoner

Fra Wikibøker – frie læremidler
Hopp til navigering Hopp til søk

Programmet Artsobservasjoner som er en åpen database for all biologisk mangfold i Norge, kom i ny versjon 2.0 – 8. mai 2015.
Brukerveiledning til den nye versjonen ligger på Artsobservasjoners hjelpesider, og et utkast til brukerveiledningen i Wikibok-format ligger her.

Den gamle versjonen av programmet finnes ikke lenger, men fordi ny og gammel brukerveiledning er lagt opp på litt forskjellig måte, vil endel brukere kunne ha behov for å finne den gamle manualen, det finnes brukerveiledning for den gamle versjonen av Artsobservasjoner om:

  • Fugler
  • Vekster (karplanter, moser, alger, sopp og lav)
  • Virveldyr (pattedyr, amfibier og reptiler)
  • Småkryp (insekter, edderkopper, krepsdyr og andre leddyr, snegler osv på land og i ferskvann)