Artsobservasjoner 2.0/Artsobservasjoner/Vekster

Fra Wikibøker – frie læremidler

Brukermanual for Norske artsobservasjoner - Vekster (Karplanter, moser, alger, sopp og lav)[rediger]

Programmet Artsobservasjoner som er en åpen database for biologisk mangfold, er kommet i ny versjon i mai 2015.
Brukerveiledning til den nye versjonen ligger på Artsobservasjoners hjelpesider.

Den gamle versjonen av programmet finnes ikke lenger, men fordi ny og gammel brukerveiledning er lagt opp på litt forskjellig måte, vil endel brukere kunne ha behov for å finne den gamle manualen her:

Hvem kan jeg spørre?[rediger]

 • Brukermanualen er laget med samme organisering som programmet; det vil si at du finner menyer og undermenyer i samme rekkefølge.
 • Følger du en lenke (vises i blå skrift) kommer du tilbake med tilbake-knappen.
 • Les først under menyen du lurer på og se Vanlige spørsmål før du sender spørsmål på e-post til vår kontakt og support.

Vanlige spørsmål[rediger]

Hvordan begynner jeg å rapportere?[rediger]

 • Hvis du ikke er registrert som bruker, må du gjøre det først, se menyen Bli rapportør.
 • Logg inn på modulen Vekster
 • Velg menyen Rapportere
 • Velg et sted med en av følgende metoder:
  • Arkfanen Nytt funnsted. Dette er det beste alternativet om du ikke har rapportert fra dette stedet tidligere.
  • Arkfanen Mine lokaliteter om du allerede har lagt inn stedet.
   • Velger en av stedene på lista over dine favorittlokaliteter eller
   • Søk øvrige lokaliteter
 • Velg eventuell medobservatør (må være registrert som bruker)
 • Velg arkfanen Rapportere og rapporter dine observasjoner.
  • Skjemaet er forskjellig avhengig av artsgruppe, du må altså velge artsgruppe først.
  • For hver observasjon, vær nøye med å angi riktig art, dato og sted. Helst også antallet.

Hvordan kan jeg endre data jeg har lagt inn?[rediger]

Du eier selv dine data, og de aller fleste data kan du endre selv slik:

 • Logg inn
 • Menyen Vis funn
  • Arkfanen Øvrige innstillinger og merk «Vis egne rapporterte observasjoner» eller andre avgrensinger for å finne den posten du skal endre
   • Kanskje må du fjerne begrensningen «år 2009» ved å klikke på den
  • Arkfanen Administrere funn for å se dine funn.
   • Finn observasjonen det gjelder, og merk den i ruta på venstre side.
   • Klikk Rediger. Da åpnes et nytt vindu, og du kan forandre det du vil, og lagre endringene.

Legg merke til følgende:

 • Du kan rette flere poster av gangen, hvis de feltene du vil endre er nøyaktig like.
 • Hvis dine data er behandlet av en validator, publisert eller på andre måter blitt en del av noe, kan du kanskje ikke endre selv uten videre, men må melde behov inn til oss.
 • Det er også mulig å redigere kun én av dine funn av gangen ved å gå til «Presenter funn», finne observasjonen det gjelder, og «dobbeltklikke» utropstegnet helt til høyre i posten du vil forandre. Da åpnes et nytt vindu, og du kan forandre det du vil, og lagre endringene. Dette kan også gjøres fra et bilde som gjelder observasjonen.
 • Hvis du har fått hjelp til artsbestemmingen (fordi du har fått en kommentar til et bilde eller annet) er det god tone å opplyse om det ved å skrive navnet til den som bestemte arten eller du konfererte med i feltet «Det.» i skjemaet. Kommentarer til billedet bør fortsatt stå der, siden det kan hjelpe andre med å bestemme en art eller skille disse artene.

Jeg får feilmelding på artsnavnet[rediger]

 • Sjekk stavefeil eller tenk etter om du bruker et dialektnavn vi kanskje ikke har lagt inn.
 • Prøv å bruke «Vis funn» for å lete etter slekta eller nærliggende arter om arten kanskje har fått nytt navn.
 • Hvis arten ikke er rødlistevurdert, ligger kanskje ikke artsnavnet inne her. Send oss en melding, så skal vi se hva vi kan gjøre.
 • Hvis artsnavnet ikke er lagt inn i Artsobservasjoner ennå, anbefaler vi at du sparer observasjonen på et regneark og så legger dette inn når vi har navnene klare. Hvordan du gjør dette finnes under Excel-import.

Hvordan fjerner jeg en observasjon?[rediger]

Slik gjør du:

 • Logg inn
 • Let fram observasjonen under menyen Vis funn.
 • Merk for Vis egne rapporterte observasjoner under arkfanen Øvrige innstillinger.
 • Velg arkfanen Administrere funn.
 • Merk i ruten til venstre for den / de observasjoner du vil slette (maks 5), velg Rediger og siden Slett.

Tenk på følgende:

 • Du kan ta bort maks 5 poster av gangen. Det kan bli tidkrevende hvis du har lagt inn mange feilaktige observasjoner.
 • Vær derfor nøye når du rapporterer, det er mye lettere å rapportere enn å ta noe bort igjen.
 • Skal du fjerne en lokalitet, finner du den først under Rapportere - Lokaliteter (Kan hende du må sette en hake i ruta «Vis alle lokalitetene jeg har opprettet»).
  Så klikker du blyantikonet til høyre, og velger «Fjern».
 • Ønsker du ikke å fjerne men heller flytte en lokalitet med tilhørende observasjoner, kan du se under Flytte observasjoner geografisk

Hvordan legger jeg ut bilder?[rediger]

Så enkelt er det:

 • Rapporter først observasjonen på vanlig måte.
 • Finn rapporten i menyen Vis funn
 • Trykk på det lille bildeikonet til høyre
  • Da åpnes et vindu hvor du på vanlig måte søker på din egen harddisk etter bildet.
  • Legg inn kommentar til bildet før du lagrer
  • Du behøver ikke skrive art, dato, sted og rapportør fordi det vises automatisk
 • Last opp bildet.

Tenk på følgende:

 • Bildet må forestille nettopp den veksten du har i rapporten. Bildet er altså bare en støtte til rapporten du har gjort. Bilder av ikke rapporterte vekster må publiseres andre steder.
 • Bildet må være mellom 150x150 og 640x640 pixler, og maks 130 kB stor fil.
  • Laster du opp et større bilde blir det automatisk forminsket til maksimum 640 pixler største utstrekning uten din medvirkning.
  • Det kan derfor lønne seg å beskjære bildet først slik at veksten fyller hele bildet hvis du jobber litt i et bildbehandlingsprogram først, men det er ikke nødvendig.
 • Hvis du senere får en kommentar til bildet som fører til at du forandrer artsnavn, er det god tone å opplyse om det ved å skrive navnet til den som bestemte arten eller du konfererte med i feltet «Det.» i skjemaet. Kommentarer til billedet bør stå, siden det kan hjelpe andre med å bestemme en art eller skille disse artene. Se Endre data.

Hvordan bør jeg ta bilder?[rediger]

Tenk på at bilder av sopp må tas fra flere vinkler for å gi mest mulig informasjon, f eks på skrå ovenfra, fra siden og på skrå nedenfra. Derfor er det gitt mulighet til å legge ut tre bilder for hver observasjon.

Jeg vil ha min kommunes observasjoner på min hjemmeside![rediger]

Så enkelt er det:

 1. På artsobservasjoner, gå til Vis funn - Region
  1. Velg riktig kommune (eller fylke, hvis du heller vil ha det)
   • Øverst står nå kommunen i blått. Klikk vekk år: xxxx for å få med alle år
  2. Velg Presenter funn
  3. Høyreklikk på den typen visning du vil ha, f eks Observasjonsliste eller Artsliste, og velg «Kopier lenkeadressen»
  4. Lim dette inn i kildekoden for hjemmesida di
  5. Legg til styringskode før og etter. For Agdenes kommune og Observasjonsliste, blir koden
   <div><iframe src="http://www.artsobservasjoner.no/vekster/uttag_obslista.asp?kommunkod=1622" scrolling=no frameborder=0 width="950" height="570"></iframe></div> eller annen bredde og høyde om du så ønsker.
  6. Dette vil så oppdatere seg selv automatisk med de siste observasjonene øverst.
 2. Du kan få link til oversikt over hele Artsobservasjoner ved å legge inn koden
  <div><iframe src="http://www.Artsobservasjoner.no/aostats/teller.asp?stat=1" scrolling=no frameborder=0 width="250" height="135"></iframe></div>
  og mange andre muligheter finnes.


Hva gjør jeg med belegg?[rediger]

Det anbefales å sende inn belegg av arter som kan ha interesse for vitenskapelige samlinger. I forbindelse med valideringen kan også de akkrediterte i NBF eller NSNF be rapportøren om å sende inn belegg av arter som er vanskelige å bestemme for å godkjenne funnet som gyldig. I tilfeller der rapportøren sender inn et belegg (herbarieark med karplanter eller moser, konvolutt med lav eller en sopp) til et av universitetsmuseene, er det viktig at etikettinformasjonen som kan skrives ut i Artsobservasjoner, følger med belegget. Dette er viktig for å unngå dobbeltarbeid og å kople sammen databaseinformasjonen i Artsobservasjoner med beleggsdatabasene i museene. Når artsfunnet gjøres tilgjengeleg i Artskart unngås derved dobbeltpublisering av samme objektet fra to samtidige kilder.

 • Utskrift av etikettinformasjonen på funnet gjøres i menyen Vis funn
  • Deretter må du søke opp funnet og gå til arkfanen Administrere funn.
   • Der er det et lite etikettsymbol til høyre, når du klikker på det, lages funnetiketten.
   • Denne kan du skrive ut og klistre på eller legge ved belegget du sender inn.
   • Har du flere belegg du skal sende samtidig, kan det lønne seg å kopiere etikettinformasjonen og lime inn i et regneark eller tekstbehandler slik at du kan skrive ut flere på et ark.

Les mer under Belegg.

Hvilke gamle funn kan jeg legge inn?[rediger]

Du kan ikke legge inn funn som tidligere er levert til andre samlinger, for eksempel universitetsmuseene. Museene legger selv inn data om sine samlinger, så dobbeltregistreringer må unngås. Museene er nøye med å angi opplysninger om hvem som er opprinnelig finner og rapportør, så disse opplysningene kommer med.

Men gamle funn, belegg og opplysninger som ikke er rapportert tidligere, må du gjerne legge inn på vanlig måte.

Hvordan tar jeg vekk et personlig funnsted?[rediger]

Dette kan du ikke gjøre selv men må be om hjelp fra en administrator.

Hvordan legger jeg til mitt navn som medobservatør?[rediger]

Dersom du ønsker å registrere medobservatører så kan du gjøre dette i arkfanen Medobservatør. Disse personene må finnes fra før som rapportører i systemet. Dersom du vil dele en observasjon med en eller flere medobservatører, må du velge medobservatører før du rapporterer en observasjon. Har du glemt det, kan du gjøre det etterpå i fanen «Vis funn» - «Administrere funn», eller de kan selv legge til sitt navn etterpå i «Vis funn» - «Administrere funn».

Hvordan tar jeg bort meg selv eller en annen som medobservatør?[rediger]

Medobservatører kan tas bort enten av medobservatøren selv, eller av rapportøren som eier observasjonen, under arkfanen Administrere funn.

Hvordan rapporterer jeg feil i programmet?[rediger]

For at feil skal oppdages og rettes, er det viktig at de blir meldt inn. Du kan også melde inn ønske om forandringer til neste versjon som kommer i 2011.

 • På «Start»-siden av programmet finner du nede til høyre en lenke til «Kontakt og support».
  • Klikk på den så starter ditt e-postprogram og du kan melde feilen.
 • Kjente feil og noen ganger også når de ventes å være rettet, er kanskje listet her i manualen under punktet som beskriver det du vil gjøre, med overskriften Feilmeldt.
 • Nederst i dette dokumentet vil vi prøve å vedlikeholde liste over endringer og feilretting etterhvert som de legges ut (fra 14.10.2009 - tidligere rettinger listes ikke).

Menyen Start[rediger]

Dagens funn[rediger]

Dette er alle vekster sett eller registrert i dag. Du kan forandre datoen en uke bakover, og begrense lista til enkeltfylker og/eller artsgrupper/enkeltarter.

Hvor ble veksten sett?[rediger]
Hvis du vil vite hvor stedet ligger for en observasjon du ser på arkfanen Dagens funn, gjør du dette:
 • Klikk på stedet.
 • Da får du fram et nytt vindu Stedsinformasjon som inneholder et oversiktskart og et detaljert kart og all øvrig informasjon om stedet.
 • Denne måten å vise stedet på gjelder alle visninger.

Ukas bilder[rediger]

Her kan du vise 20 - 50 bilder pr side for mer enn en uke bakover

Bli rapportør[rediger]

For å kunne rapportere observasjoner, må du være innlogget på modulen Vekster. Først må du registrere deg som bruker. Det gjør du ved å trykke på Bli rapportør oppe til venstre i programmet. Da kommer det opp en side hvor du kan registrere deg med brukernavn og gyldig e-postadresse. Etter registrering vil du få tilsendt passord via e-post i løpet av kort tid. Da får du informasjonen som du trenger for innlogging. Det anbefales å la andre se din e-postadresse, da er det lettere for dem å kontakte deg om det er noe de vil informere deg om (tips om artsnavn o.l.) eller ha hjelp til.

Logg inn[rediger]

For å rapportere observasjoner må du være logget inn med brukernavn og passord. Når du er innlogget får du mange nye arkfaner. Du kan gå til menyen Min profil og arkfanen Personopplysninger og forandre passordet. Der kan du også bestemme deg for hvilket koordinatsystem du vil rapportere i. Standardinnstillingen er UTM sone 33. Du kan også velge desimalgrader eller UTM med MGRS-notasjon. Valget her bestemmer også koordinatsystem i arkfanen 'Rapporterte innstillinger'. Valget av koordinatsystem bestemmer også hvilket koordinatsystem du får opp i rapporteringsskjemaet. Merk deg at du når som helst kan forandre hvilket koordinatsystem du vil bruke ved å gå til arkfanen Personopplysninger.

Glemt passordet?[rediger]

Et nytt passord kan du normalt hente selv, hvis du har glemt det:

 • På startsiden klikker du på «Logg inn» og kommer til innloggingssiden.
 • Der er det to hjelpevalg vist i blått under boksene for å skrive brukernavn og passord.
 • Klikker du på «- Har du glemt ditt passord?» og så oppgir din e-postadresse, vil du få tilsendt til din e-post de brukernavn og passord som er tilknyttet denne e-postadressen (Uavhenging av hvilken modul det gjelder).
 • Så kan du bruke disse opplysningene til å logge inn - og etterpå, om du vil, forandre dette passordet til noe som er lettere å huske for deg, under «Min profil - Endre passord».

Menyen Rapportere[rediger]

Når du skal legge inn observasjoner må du først velge eller opprette en lokalitet/funnsted.

Mine lokaliteter[rediger]

Bruk dette alternativet hvis

 • du allerede har rapportert fra dette stedet, eller
 • du er helt sikker på at du kan kjenne igen stedet bare på navnet.

Ellers velger du istedet arkfanen Nytt funnsted.

Mine favorittlokaliteter[rediger]

Favorittlokaliteter er steder du ønsker skal komme fram her automatisk og som du regner med du vil bruke ofte. De vil være merket med et rødt kryss lengst til høyre for navnet, krysset bruker du hvis du vil fjerne stedet fra denne favorittlista.

 • Ved å huke av i ruta «Vis alle lokaliteter jeg har laget», vises også de lokalitetene som ikke er med på favorittlista. De har et grønt plusstegn helt til høyre for navnet, det bruker du hvis du vil ha stedet inn på favorittlista igjen.
Du velger en lokalitet ved å klikke på navnet i lista
 • Du kan begrense søket på forskjellige måter:
  • Velg en bokstav i stedet for Alfabetisk rekkefølge. Da vises bare lokaliteter som begynner med den bokstaven
  • Under Landskap kan du velge blant de fylker som dine lokaliteter ligger i
  • Ved å endre Sortering kan det bli lettere å finne fram
 • Hvis du vil vise alle lokaliteter du har laget merker du for det
 • Du har valg mellom Vis bare lokalitetsnavn og Vis lokalitetsinformasjon under lista
 • Til høyre for hvert navn har du tre valg:
  • Blyantikonet lar deg redigere lokalitetsnavn og nøyaktighet / utstrekning
  • Kartikonet åpner et nytt vindu som viser oversikt- og detaljkart samt mer opplysninger om lokaliteten
  • Krysset fjerner stedet fra dine favoritter slik at du må markere «Vis alle lokaliteter jeg har laget» for å se det i lista
  • Plusstegn legger stedet til dine favoritter slik at det blir lettere å finne

Søk øvrige steder[rediger]

Her kan du søke etter steder som Administrator har laget felles for alle.
 • Du kan begrense søket etter slike steder til fylket du har angitt som ditt hjemmeområde

Nytt funnsted[rediger]

Det kan være lurt å først bruke denne funksjonen for å se hvilke funnsteder som finnes i området. Denne funksjonen er først og fremst ment for å lage nye steder, men gir deg også en suveren kontroll på hvilke funnsteder som allerede er registrert.

Du kan lage et nytt funnsted under denne arkfanen. Det kommer opp et Norgeskart (og Svalbard) som du kan klikke og dra i, og dobbeltklikke for å zoome deg innover i. Fortsett å dobbetklikke for å stadig komme nærmere det punktet du søker. Merk deg at du midtsentrerer kartet rundt der du setter kursoren når du klikker.

For å kunne lage en ny lokalitet må du bruke det lille blomsterikonet øverst til høyre for pilen, det er merket «Lag nytt funnsted/lokalitet!». Klikk først på ikonet slik at det blir valgt; deretter klikker du på kartet der du vil lage et funnsted.

Utfra det punktet du plasserer på kartet, beregner kartserveren automatisk koordinater, fylke, kommune m.m. All denne informasjonen får du altså automatisk. Når du har klikket fram den nye lokaliteten så får du to ulike valg. Du kan enten velge å lage et nytt funnsted, eller bruke et eksisterende funnsted (lokalitet) som ligger i nærheten av det stedet du har klikket på kartet.

Hvis du velger å lage et nytt funnsted, må du skrive inn det navnet du vil bruke. Du må også velge hvor stor diameter rundt punktet du vil at rapporten din skal representere.

Det er også mulig å opprette en lokalitet som et område heller enn en sirkel, da bruker du istedet for blomsterikonet det som står lengst til høyre og er merket «Definer lokalitet som område/polygon». Etter å ha klikket der klikker du en rekke ganger i grensene for polygonet du vil lage, og avslutter med å dobbeltklikke siste punkt. Avslutt så med å velge navn og nøyaktighet, og avslutt med Lagre.

Flytting av funnsted[rediger]

Om et funnsted er havnet feil, er det greit å endre:

 1. Velg Rapportere - Nytt funnsted og zoom inn til funnstedet du ønsker å flytte, vises med et gult punkt (Gull farge betyr at det er du som har registrert det)
 2. Velg punktet med pilen «Velg lokalitet» øverst i kartet. Det blir rød ring rundt. og opplysningene om stedet vises i panelet til venstre.
 3. Trykk Rediger
 4. Du kan nå skrive nye koordinater, men det enkleste er å bruke samme fremgangsmåte som når du skal lage et nytt punkt:
 5. Klikk på «blomsten» øverst i kartet og deretter på riktig sted på kartet.
 6. Velg et navn (Gjerne det samme som før) og klikk Lagre. Ferdig!

Grader, minutter og sekunder[rediger]

Om koordinatopplysningene du har ikke er UTM, MGRS eller desimalgrader men på formen grader, minutter og sekunder, kan du ikke skrive koordinatene inn i Rapporter-skjemaet. Da må du først lagre funnstedet slik:

 1. Velg Rapportere - Nytt funnsted og velg Lag ny lokalitat fra koordinat.
 2. Som koordinatsystem velger du LonLat.
 3. Som format velger du DD°MM'SS.s\.
 4. Så kan du skrive inn tallene. Her er to ting å passe på:
  • Rekkefølgen er LonLat, altså breddegrad først. Din GPS eller kamera oppgir kanskje lengdegrad først. Ikke bland dem, da havner funnet i Arabiahavet og du får beskjeden «Ugyldig geografi (Utenfor Norge?».
  Norges fastland har utstrekning lengdegrad mellom 4–31 og breddegrad mellom 58–71.
  • Det kreves tosifrede tall, det vil si 8 skal skrives 08.
 5. Avslutt med Bruk koordinat.
 6. Så kommer kartet opp med gul prikk, du kontrollerer at det ser riktig ut og fyller inn navn på stedet og utstrekning (5 m er vanligvis OK).
 7. Trykk Lagre og du er ferdig, stedsnavnet vises i blått oppe til venstre. Gå videre med evt medobservatører, formål og til Rapporter-arket.

Svalbard - kartutsnitt[rediger]

Skal du lage et funnsted på Svalbard, åpner du arkfanen Nytt funnsted. Deretter klikker og drar du kartet nedover. Da ser du Svalbard øverst i kartet, og kan zoome videre inn og lage funnsted på vanlig måte.

Medobservatør[rediger]

Dersom du ønsker å registrere medobservatører så kan du gjøre dette i arkfanen Medobservatør. Disse personene må finnes fra før som rapportører i systemet. Dersom du vil dele en observasjon med en eller flere medobservatører, må du velge medobservatører før du rapporterer en observasjon. Har du glemt det, kan de legge til seg selv etterpå.

Formål[rediger]

Om du ønsker å angi at du har gjort dine observasjoner med et spesielt formål (prosjekt), så kan du velge formål under arkfanen 'Formål'. De prosjektene som er angitt her er offisielle regionale eller nasjonale prosjekter i regi av Norsk Botanisk Forening eller Norges sopp- og nyttevekstforbund. Å angi formål er bare obligatorisk for dem som er aktive deltakere i slike prosjekter, andre bør ikke angi formål uten at de har avklart deltakelse i prosjektet med den aktuelle forening eller lokalforening.

Du kan også lage dine egne formål for rapportering under menyen Min profil. Disse formålene vil bare være synlig for deg.

Formål i Excelinnlegging[rediger]

Dette beskriver fremgangsmåten for om nødvendig å rette Excel-malen du kan laste ned for å bruke Excelinnlegging. Hvis du oppretter et privat formål (eller det dukker opp et allmennt formål som ikke kommer fram på din Excel-mal), blir det feil. Da kommer ikke formålet du ønsker å rapportere under, fram under kolonnen «Hensikt» når du klikker på pila til høyre for en rute i «Hensikt»-kolonnen i malen. Du får heller ikke lov å skrive det nye formål/hensiktnavnet inn for hånd (du får feilmelding «Den angitte verdien er ugyldig». Da kan du gjøre følgende:

 1. Åpne Excel-malen du har lastet ned under «Rapportere» - «Excel med koordinater»
 2. Gå i regnearket til fanen «Hensikt-formål» (du kan bruke «Ctrl-PageDown» for å navigere til høyre mellom faner). Der er listet opp tillatte formål, en på hver linje.
 3. Stå i linje tre, altså ikke i øverste utfylte linje i lista
 4. Velg «Sett inn» - «Rader», en ny tom linje kommer under første rad
 5. Skriv inn prosjektnavnet nøyaktig i den nye raden, i ruta lengst til venstre

Hvis du deretter går til første fane «Rapportblad» i Excel-fila (for eksempel med «Ctrl-PageUp») vil du finne det nye prosjektnavnet i lista når du trykker på pila for å velge, og du får ikke feilmelding.

Dagbok[rediger]

Dagboken brukes for å notere sånt som ikke hører hjemme i den enkelte observasjonen.
Typiske eksempler er
 • Været, og for dette finnes spesielle felter i dagboken.
 • Hva man har gjort i løpet av dagen.
 • Generelle iakttagelser i løpet av dagen.
Tenk på følgende
Hvis dagboksbladet ikke inneholder noe av generell interesse anbefales å huke av for "Teksten er bare for meg selv".

Rapportere[rediger]

Når du har laget et nytt funnsted, og har navnet og koordinaten på funnstedet i blått øverst under arkfanene, kan du klikke på "Rapporter" og fyll inn observasjonene i skjemaet, da er navnet på funnstedet (lokaliteten) og kartkoordinatene ferdigutfylt. Fyll inn så detaljert i rapportskjemaet som dine feltnotater tillater. Du kan velge artsnavn fra artslista nederst til venstre i skjemaet, eller du kan skrive artnavnet inn selv. Om databasen finner feilstavinger el.l. så få du beskjed om det når du trykker på knappen lagre nederst til høyre i skjemaet.

Dersom du har valgt innstillingen å rapportere med UTM-koordinater i MGRS-systemet, behøver du ikke å lage et funnsted på forhånd, forutsetningen er at du vet lokalitetsnavnet og UTM-koordinaten med MGRS-notasjon (f.eks. Nordre Knutshø 32vNQ34591058 med 10 m nøyaktighet). Dersom du vil rapportere på dette funnstedet senere, kan du gå til arkfanen Mine lokaliteter, søke på lokalitetsnavnet og legge det til i listen over dine favorittfunnsteder (ved å klikke på det lille grønne krysset til høyre).

Det finnes to ulike metoder for å rapportere funn i systemet:

 1. Du kan rapportere via skjema som beskrevet ovenfor
 2. Du kan rapportere via et Excel-regneark. For større datamengder anbefales regnearkimport. For å kunne rapportere på denne måten må du ha navn på funnstedet (lokaliteten) og koordinater i ditt valgte koordinatsystem.

Excelinnlegging[rediger]

 • Du kan masseimportere observasjoner ved hjelp av regnearket du kan laste ned under denne arkfanen. Om du har et eget regneark fra før med tidligere observasjoner, kilderegnearket, må du legge kolonnene i samme rekkefølge som Excel-regnearkmalen du laster ned.
 • Som nevnt ovenfor må du ha et navn på funnstedet og de riktige koordinatene i ditt valgte koordinatsystem for hvert enkelt funnsted (lokalitet). Følgende koordinatsystemer kan velges:
 • UTM sone 33 (Euref89) Dette er et metrisk, plant ortogonalt kartkoordinatsystem som brukes av Artsobservasjoner.no og mange andre kartprogrammer.
  • De aller enkleste GPSene kan kanskje ikke stilles inn til å vise dette, se bruksanvisning under La GPS vise UTM 33
  • Databasen lagrer dette fordi det er det som brukes for å vise kartene
 • Desimalgrader (WGS84) er et gradsystem på jordkroppen.
  • Alle GPSer klarer dette
 • MGRS er en spesiell notasjon for UTM koordinater
  • Alle GPSer klarer dette.
  • Antagelig mest brukt
  • Kan også leses direkte av fra Norge 1:50 000 (M711), den topografiske hovedkartserien for Norge.
  • Alle systemene kan gi et punkt, men bare MGRS kan brukes for å angi et område
   • Dersom du har UTM-koordinater i en annen sone enn sone 33 i kilderegearket, må du først konvertere dem til sone 33 under arkfanen Koordinat-konvertering før du limer dem inn i excel-regnearkmalen.

Detaljert forklaring på innlegging:

 • Åpne Excelarket med dataene du har ordnet i samme rekkefølge som det nedlastbare skjemaet
 • I Excelarket, stå på øverste artsnavnet du vil legge ut.
  • Vil du legge inn flere rader av gangen, hold inne "shift-tasten" og bruk piltast ned til å merke så mange rader nedover du vil rapportere
  • Fortsett å holde shift og bruk pil høyre til å merke celler i disse radene mot høyre så langt det er tekst - vanligvis til og med den kolonnen det står «medobservatør».
  • Kopier ved å trykke Ctrl-C
 • Logg deg inn på rapporteringssystemet for vekster hvis du ikke allerede er inne
  • Gå til «Rapportere» - «Excelinnlegging» - sjekk at det oppe til høyre er markert det koordinatsystemet du ønsker å bruke
  • Klikk i den store hvite ruta slik at markøren blinker oppe til venstre.
  • Lim inn ved å trykke Ctrl-V
 • Da er alt limt inn, selv om det ser litt rotete ut. Trykk på "Kontroller observasjoner" nede til venstre.
 • Dataene kontrolleres, og alt ser ryddigere ut.
 • Hvis du får beskjed om feil i noen celler:
  • Ved å trykke på pila til høyre for cella får du opplyst hvilke muligheter som er tillatt, og kan rette dem direkte.
  • Trykk så "Kontroller observasjoner" på nytt
  • Eller du kan trykke "Start på nytt", rette feilene i Excel og prøve igjen.
 • Enda er ingenting meldt inn, du kan altså trygt gjøre dette for å lære så langt som dette, så trykke "start på nytt" eller gå ut.
 • Men hvis du vil legge inn dataene og alt ser greit ut, trykker du på «Rapporter» og du får beskjed om at dataene er lagret.
 • Så kan du jo trykke på "Start" eller "Vis funn" og se dine data på kart eller lister.

Legg også merke til:

 • Du kan legge inn maksimum 149 linjer av gangen
 • Stedsnavn må ha minst tre bokstaver eller tegn. Heter stedet Li, løser du det ved å skrive Li_ istedet.
 • I Excelinnlegging kan du også importere artsfunn som er gjort innenfor et rektangel med ytterpunktene øvre venstre hjørne og nedre høyre hjørne. Dette forutsetter at du bruker UTM-koordinatene i MGRS-notasjon for innlegging.
  • Du legger da koordinaten for øvre venstre hjørne i kolonnen for Nord-koordinaten (f.eks. Knutshø med 32vNQ3410).
  • I kolonnen for Øst-koordinaten legger du inn koordinaten for nedre høyre hjørne i rektangelet (f.eks.32vNQ3508 som da representerer et stående rektangel på 1 x 2 km). **Det du legger inn av nøyaktighet blir overstyrt av den nøyaktigheten som genereres ut fra avstanden mellom hjørnepunktene når du importerer.
 • I programmet har den "automatiske" nøyaktigheten som følger av antall siffer i MGRS, prioritet over hva vi setter selv i nøyaktighets-kolonnen. Det ideelle her ville kanskje vært at den laveste nøyaktigheten (høyest tall) av de to motstridende opplysningene blir satt.
  • Imidlertid er det ikke vanskelig, bare tidkrevende å rette opp dette i etterkant for hver lokalitet: Merk lokaliteten, klikk Blyantikonet og forandre til den nøyaktighet du vil.

La GPS vise UTM 33[rediger]

Artsdatabankens database bruker UTM 33 for å lagre dataene, derfor vil det være greit om din GPS også bruker dette formatet for å angi posisjon. Da vil problemet med nøyaktighet fra MGRS forsvinne, og du trenger ikke bruke koordinatkonvertering som beskrevet i neste avsnitt.

Men en håndholdt GPS har vanligvis ikke noe standardvalg for å vise posisjon i UTM 33 hvis vi befinner oss i andre soner. (Norge er delt opp i sonene 32,33,34,35 og 36 fra vest til øst, og sone 33 brukes av databasen for å få et felles format å vise kartene i). Men det går som regel an å stille dette inn allikevel, fremgangsmåten vises her. Mange typer av GPS finnes, så dette blir bare en generell navigering i menyene - på din GPS kan menyen være litt annerledes bygd opp:

 1. I hovedmenyen finnes ofte valget «Setup»
 2. Herunder må du kanskje velge «Advanced»
 3. Så finner du valget «Location Format» eller bare «Format». Her kan det fra før stå valgt «MGRS», «hddd°mm'ss.s''» for grader, minutter og sekunder, «UTM UPS» eller noe annet.
 4. Klikker du deg inn på det feltet kan du - kanskje - finne valget «User UTM Grid» eller «User Grid». Velg det.
  1. Når det er valgt og du står i det feltet, kan du trykke «Menu»-knappen for å få flere valg.
  2. Velg «Setup User Grid». Du får da mulighet til å lage din egen koordinatskala, og skal nå sette den slik at det blir det samme som UTM 33:
   1. «Longitude Origin» settes til E015°00.000' dvs sentrum av sonen er 15 grader øst
   2. «Scale» settes til +0.9996000
   3. «False Easting» settes til +500000.0 m for å unngå negative tall
   4. «False Northing» settes til 0.0 m
   5. … og «Save». Ferdig! Du får nå angitt posisjonen i UTM 33 overalt i verden.

Denne lange prosedyren trenger du bare gjøre én gang.
I vanlig bruk for å skifte mellom for eksempel MGRS og UTM 33, bruker du bare de fire aller øverste punktene. Du trenger ikke gjøre det når du går ute og registrerer hvis du ikke vil, bare når du skal lese av eller laste data fra GPS til PC. GPSen har lagret posisjonen i sitt eget format uansett. Du klarer ikke med noe av dette å forandre eller ødelegge noen av GPSens andre settinger, så det er ingen fare. Velger du det formatet du hadde fra før (MGRS?), så er alt som før.

Finne nøyaktig posisjon[rediger]

Det enkleste er å bruke en håndholdt GPS som er innstilt til UTM 33 som forklart i La GPS vise UTM 33. Har du ikke GPS finnes det flere web-baserte løsninger som gir koordinater. Selvfølgelig Artsobservasjoners kart som forklart i Nytt funnsted, men også Norgesglasset og Google kart. Noen løsninger har bare kart, men de er til liten hjelp ute i skogen. Flere har satelittbilder, men det gir ganske dårlig oppløsning. Det beste er flyfoto, det finnes for vårt formål best på Norge i bilder.

Statens kartverk drifter Norge i bilder i samarbeid med Statens vegvesen og Norsk institutt for skog og landskap. Hensikten med Norge i bilder er å gi en samlet, god og sikker tilgang til det som finnes av ortofoto i Norge. Oppløsningen fra flyfoto er meget bedre enn satelittbilder, og ofte kan man gjenkjenne enkeltbusker og steiner for å finne nøyaktig funnsted. Øverste linjal har et ikon som en liten globus hvor man kan sette ønsket koordinatsystem, velg «UTM 33 (Euref89)» så får du musepekerens posisjon vist nederst i kartet med tall som kan legges direkte ut i Artsobservasjoner. Posisjonen blir ofte mer nøyaktig enn med håndholdt GPS.

Koordinat-konvertering[rediger]

På denne siden kan du konvertere UTM-koordinater til sone 33 i Euref89, fra andre soner (32,34,35 og 36) både fra datum Euref89 og det eldre ED50, du må velge enten å konvertere fra andre UTM-soner eller konvertere fra MGRS til UTM 33. Velger du å konvertere fra andre UTM-soner kan du enten skrive koordinatet inn med mellomrom på formatet: sonenummer, Nord-koordinaten og Øst-koordinaten (eksempel Nordre Knutshø 32 6910588 534590) og trykke på Konverter. Det konverterte resultatet, som kommer øverst på siden, kan du så merke, kopiere og lime inn i de riktige koordinatkolonnene i gjeldende excel-regnearkmal som du vil bruke for din rapportering, se arkfanen Excelinnlegging.

Du kan også lime inn mange rader og kolonner med sonenr, N-koordinat og Ø-koordinat fra et kilderegneark der du har funnopplysninger med koordinater fra andre koordinatsystemer. Når du har merket de riktige kolonnene og radene i kilderegearket, valgt kopier i kilderegnearket, går du til koordinat-konverteringssiden, velger hvilket koordinatsystem du vil konvertere fra og limer alt sammen inn i vinduet. Det konverterte resultatet som kommer opp som en tabell øverst på siden, kan du så merke, kopiere og lime inn i de riktige koordinatkolonnene i gjeldende excel-regnearkmal som du vil bruke for din rapportering, se arkfanen Excelinnlegging.

Du kan også konvertere til UTM-koordinater i sone 33 fra MGRS. Da kan du lime inn i konverteringsvinduet fra kilderegnearket ditt (f.eks.Nordre Knutshø med 32vNQ34591058) som en sammenhengende tekststreng.

Får du feilmelding (Feilaktig format) under konvertering må du sjekke at du har tallpar for koordinaten.

Antall siffer Nøyaktighet (m) Eksempel (Nordre Knutshø)
2 10000 32vNQ31
4 1000 32vNQ3410
6 100 32vNQ345105
8 10 32vNQ34591058
10 1 32vNQ3459510585

Få koordinater ut i det systemet du vil[rediger]

Det er alltid en fordel å bruke mest mulig nøyaktig posisjon, skriv eller overfør helst alle tallene når du bruker GPS. Når du henter dataene ut igjen fra artsobservasjoner, får du koordinatene presentert i systemene UTM 33, og (for Exceluthenting) også grader og desimalgrader. Noen ønsker posisjonen fastsatt i andre koordinatsystemer som f eks MGRS, for å passe inn i egne rapporter eller program. Ønsker du å konvertere til eller fra formater du ikke finner i artsobservasjoner, kan du bruke et tredjeparts program som f eks GPConverter. (Det går enklest hvis du overfører fra et Excel-ark og limer de tre kolonnene inn i venstre rute, og så trykker på >>. Nettsida følger ikke internasjonale standarder så den virker best med Windows Internet Explorer, og noen ganger er det nødvendig å konvertere veien om Decimal degrees for å unngå feilmelding).

Eksempel med Knutshø:

Koordinatsystem Visning
MGRS 32vNQ3459510585
UTM, "riktig" sone 32v   534595   6910585
UTM, valgfri sone, f eks 33v   223913   6921796
Desimalgrader 62.3251810443    9.6676313379
Grader / minutter / sekunder 62 19 30.7 N   009 40 03.5 E
Grader / minutter / sekunder 621930.7N0094003.5E

Flytte observasjoner geografisk[rediger]

Det hender iblant at man oppdager at en observasjon er havnet feil på kartet. Enten at man ser at prikken er på feil sted, eller man ser i lister at Fylke = «Utenfor Norge». Da er det to grunnleggende forskjellige måter å rette opp dette på:

 1. Flytte lokaliteten til riktig sted på kartet og observasjonene med bilder følger da med.
 2. Legge inn funnet på nytt, og så slette både den gamle observasjonen og den feilplasserte lokaliteten

Søke egne lokalitetsfeil[rediger]

 1. Logg inn
 2. Velg Vis funn - Region og som Fylke velger du «Utenfor Norge» Da står det i blått øverst «Ditt valg: Alle arter i Utenfor Norge år: 20xx» - klikk eventuelt på årstallet for å fjerne den begrensningen til kun siste år.
 3. Velg Andre innstillinger og der huker du av for «Vis egne rapporterte observasjoner»
 4. Velg Presentere funn - Observasjonstabell. Du vil da få en liste over de observasjonene som har feil lokalitet. Husk disse stedsnavnene.

Flytte lokaliteten[rediger]

Hvis lokaliteten har mange observasjoner, kan det være svært tidsbesparende å flytte lokaliteten til riktig sted.
Denne metoden vil dessuten ta vare på opprinnelig innleggingsdato, om det er viktig. Dette kan igjen gjøres på to måter: Ved hjelp av kart eller ved å skrive inn nye koordinater.

Bruke kartet:[rediger]
 1. Velg Rapportere - Nytt funnsted
 2. I boksen Søk lokaliteter skriver du inn navnet på den lokaliteten som du vil flytte. Den du skal ha tak i vil komme med Fylke = «Utenfor Norge». Velg den.
 3. Klikk Rediger til venstre
 4. Prikken vises nå kanskje bare utenfor Norgeskartet, som en prikk på et tomt ark. Zoom ut ved hjelp av minustegnet nederst i zoom-linjalen helt til du ser Norgeskartet
 5. Zoom derfra inn igjen ved for eksempel å først trykke på +-tegnet i forstørrelsesglasset øverst på kartet, og klikk flere ganger til du er der du vil være.
 6. Når du har zoomet inn på riktig område trykker du på ugle-symbolet øverst i kartet, og deretter på ønsket plass i kartet for å sette prikken på riktig plass.
 7. Når du er fornøyd med plasseringen og utstrekningen (nøyaktigheten) kan du trykke Lagre, og lokaliteten er flyttet med alle observasjoner og tilhørende bilder.
 8. Så går du inn og sjekker at observasjonene nå er havnet riktig på kartet, og i riktig fylke og kommune, med bilder osv. Ferdig!
Skrive koordinater:[rediger]
 1. Det kan hende at det er så lenge siden du la inn dette at du ikke umiddelbart husker hvor disse funnene ble gjort, du har bare stedsnavnet du la inn å holde deg til. Da kan det være en hjelp å søke på stedsnavnet i for eksempel norgeskart.no og skrive stedsnavnet under Søk oppe til venstre.
  • Her får du også nede til venstre koordinater i systemet UTM 33V, som er det systemet Artsobservasjoner bruker, i tillegg til lat-long.
  • Du kan også krysse av Norge i bilder til venstre for å få vist stedet som flyfoto, og slik kanskje lettere kjenne deg igjen.
 2. Gå inn i Rapportere - Lokaliteter og velg den feilplasserte lokaliteten ved å klikke på navnet. Det vises da i blått øverst under Ditt valg.
 3. Klikk Nytt funnsted og lokaliteten vises på kartet (på feil sted)
 4. Klikk Rediger til venstre
 5. Klikk Flytt lokalitet via koordinat
 6. En ny boks er dukket opp. Skriv inn riktige koordinater, vær nøye med for eksempel forskjellen på UTM 33V og 32V. Avlsutt med Bruk koordinat.
 7. Velg Lagre og lokaliteten er flyttet med alle observasjoner og tilhørende bilder.
 8. Så går du inn og sjekker at observasjonene nå er havnet riktig på kartet, og i riktig fylke og kommune, med bilder osv. Ferdig!

Legge inn funnet på nytt[rediger]

Dette er jo den fremgangsmåten du kjenner best fra før, og er også mulig å bruke.

 1. Først bør du ta en utskrift eller rapport av dataene du har lagt inn, for eksempel ved å bruke Vis funn og så noen begrensninger slik at du finner disse funnene, og deretter Presentere funn - Henter observasjoner til Excel slik at du har en fullstendig liste å se etter.
 2. Så legger du inn stedet på nytt på vanlig måte, for eksempel ved å bruke Rapportere - Nytt funnsted og så klikke for å zoome deg stadig nærmere til du er sikker på å ha funnet stedet.
 3. Deretter legger du inn alle observasjonene på nytt på dette stedet, med eventuelle bilder på nytt knyttet til hvert funn. Har du ikke tatt vare på bildene selv, kan du bruke skjermdump av bildene du allerede har lagt inn, send eventuelt spørsmål på e-post til vår kontakt og support før du sletter den gamle observasjonen, så hjelper vi deg.
 4. Så går du inn og sjekker at observasjonene nå er havnet riktig på kartet, og i riktig fylke og kommune osv.
 5. Deretter sletter du de gamle observasjonene som var på feil sted, se under Hvordan fjerner jeg en observasjon? - og hvordan du fjerner selve den feilplasserte lokaliteten finner du samme sted. Ferdig!

Floravokteri[rediger]

Menyen Vis funn[rediger]

Før du velger å Presentere funn eller Administrere funn, må du begrense søket i et eller flere av fanene foran.

Art[rediger]

 • Her søker du fram den eller de arter du vil vise.
 • Vil du i stedet se alle dine egne funn, finner du dette under Øvrige innstillinger
 • Du kan velge arten direkte fra den systematiske listen Velg art.
 • Eller du kan søke etter arten eller en artsgruppe. Søket gjøres i flere trinn:
  • Først skriver du inn en del av artens navn och klikker på SØK eller Enter.
  • Deretter klikker du en gang på det navn som passer best
 • Den valgte arten vises nå i feltet over, etter teksten: Ditt valg:.
 • Dessuten velges automatisk inneværende år som periode. Det kan fjernes ved å klikke på årstallet.
Tenk på følgende
 • Du søker på både norsk og vitenskapelig og svensk navn samtidig.
 • Du kan velge hvilket språk navnene skal vises i.
 • Hvis det blant svarene fins navn i fet skrift med en mappe foran betyr det at det er et høyere taksa (gruppe av arter). Klikk på mappen for å vise innholdet.
 • Hvis det finnes et alternativt navn (synonym) så vises det i neste spalte.

Eksempel

Skriv inn Inneholder: betula og klikk på SØK.
Blandt svarene finner du:
Bjørkeslekta med underliggande taksa ved å klikke på mappa (inneholder mappa under).
Dvergbjørk som er delt i to arter.
Hengebjørk
Også soppen Blek giftkremle hvis du ikke ahr begrenset søket til bare karplanter

Periode[rediger]

Her får du to hovedvalg:

 • Søke dato eller tidsperiode for når veksten ble sett, eller
 • Søke dato eller tidsperiode for når rapporteringen ble skrevet inn

Geografisk vindu[rediger]

Her zoomer du deg ned til ønsket område, kartet sentreres rundt der du klikker. Så kan du gå til arkfanen Presentere funn og velge presentasjonsform.

Region[rediger]

Her kan du velge geografisk avgrensing:

 • Landskap
 • Fylke
 • Kommune
 • Bydel eller del av kommunen
 • Atlasrute

Øvrige innstillinger[rediger]

Mest brukt her er nok å krysse for valgene Vis egne rapporterte observasjoner og Vis mine medobservasjoner. De tillater deg på en enkel måte å begrense søket til bare de vekstene du har rapportert eller sett selv. Så kan du gå videre til arkfanene Presenter funn eller Administrere funn.

Og en rekke andre valg:

 • Stadium, f eks blomstring
 • Herbariumeller plantesamling, oftest et museum
 • Formål, f eks Prosjekt Saltens flora
 • Funn med bilder er det eneste som vises
 • Rødlistet, enten alle rødlistede eller enkeltkategori
 • Valideringsstatus, f eks usikker artsbestemming eller godkjent for publisering
 • Hjemstavnsrett
 • Nasjonal forekomst, om den er vanlig eller ei
  • Du kan også søke bare etter ruderatplanter
 • Søksortering for hvordan dataene skal vises
 • Så kan du velge om avkryssingsvalgene i rapporteringen skal brukes:
  • Ettersøkt, men ikke gjenfunnet ved søk på steder du har sett veksten tidligere
  • Andrehåndsopplysning hvor du legger inn observasjoner andre har gjort
  • Usikker artsbestemmelse
  • Ikkespontan dvs spredd seg fra en hage, ballastplante eller lignende
  • Interessant notat
  • Skjult betyr at observasjonen bare vises for rapportøren, ikke for vanlige brukere.
  • beskyttet lokalitet betyr at nøyaktig sted bare vises for rapportøren, ikke for vanlige brukere.
  • Mikroskopert

Presenter funn[rediger]

 • For å kunne se funn, må du først begrense søket under en av fanene foran
 • Hvilke valg du har gjort, vises øverst i blå skrift
  • Du kan fjerne en begrensning (f eks "år:2009") ved å klikke på den
 • Du har en rekke valg under PRESENTER FUNN, her vist alfabetisk
  • Hvilke du får er litt av hengig av hvilke begrensninger du har gjort tidligere
 • Til høyre for hvert valg er et lite dokumentsymbol. Klikk her for å åpne i nytt vindu

Artsliste[rediger]

 • Har du gjort en geografisk begrensning, f eks et fylke, kan du få en artsliste
 • Lista vises først med både arter og høyere taksa (grupper, f eks skjermplanter)
 • Ved å merke i ruta oppe til høyre, vises bare arter av/på

Artspektrum[rediger]

Atlaskart for fylket[rediger]

Bildegalleri[rediger]

Exceluthenting[rediger]

 • Dette er en tabell med mange flere opplysninger enn i Funnliste.
 • Her får du en rapport hvor du kan velge dataene (Ctrl-A), kopiere (Ctrl-C) og så lime inn (Ctrl-V) i et regneark av hvilken type du vil.
 • Det blir en Tab-separert liste som også godt kan limes inn, behandles og vises i Word eller andre tekstbehandlere.

Funnliste[rediger]

er en oversiktsliste som viser:
 • Art
 • Antall
 • Stadium (alder)
 • Aktivitet
 • Sted, angitt som
  • Stedsnavn
  • Kommune
  • Landskap (Fylke)
 • Dato
 • Klokkeslett
 • Innleggingsmåte
 • Rapportør, evt gnm (gjennom) foran navnet hvis dette er en annenhåndsopplysning
 • Et symbol(!) som er blått hvis det finnes merknader.
  • Hold musepekeren over symbolet for å lese kommentaren
 • vil du har enda flere opplysninger kan du velge Exceluthenting.

Generelt uttagskart[rediger]

Dette kartet kjenner du igjen fra arkfanen Nytt funnsted
 • Du kan zoome og sentrere som du er vant til
 • hva fargene og størrelsen på prikkene betyr, kan du velge i menyen til høyre

Google Maps[rediger]

viser observasjoner på kart fra Google Maps™.
 • Krever moderne nettleser og bredbånd
 • Kartutsnittet starter med å vise alle funn i utvalget
 • Nede til høyre er et oversiktskart hvor du kan flytte utsnittet ved å klikke og dra
 • Du kan zoome deg inn ved å bruke linjalen til venstre
 • Du kan bevege deg i kartet ved å bruke pilene, eller klikke og dra med musa
 • Oppe til høyre kan du velge om du vil se et kart, satelittfoto eller hybrid (begge deler)
 • Funnene vises som røde prikker
  • Klikker du på en prikk, får du flere opplysninger om det funnet i en boble
  • Da kan du også zoome inn og ut rundt funnet
  • Klikker du på navnet i bobla, vises mer info om stedet og du får et oversiktskart
  • Til høyre for det vitenskapelige navnet er et lite arksymbol. Klikk og få mer info om funnet.

Henter observasjoner til XML[rediger]

Som Exceluthenting, men på et annet format

Norgesatlas[rediger]

er et utbredelseskart som viser inntil 2000 observasjoner som prikker

Administrere funn[rediger]

 • Fjerne egne funn
 • Legge til eller ta vekk deg selv som medobservatør.
 • Redigere observasjoner
 • Når du har lagt inn en observasjon, kan du knytte fotografier til funnet.
  • Velg menyen Vis funn
  • Klikk på arkfanen Øvrige innstillinger
  • Huk av for Mine observasjoner.
  • Klikk deretter på arkfanen Administrere funn.
  • Bak hver observasjon er det et bildeikon som du kan klikke på.
  • Gjør det, og last opp bilder når du kommer til det neste skjermbildet for bildeadministrasjon.
  • Det er også dette skjermbildet du bruker til å
   • Redigere observasjoner
   • Knytte til medobservatører i ettertid
   • Legger deg selv til som medobservatør på funn som andre har lagt inn.

Belegg[rediger]

Siden en observasjon skal kunne kvalitetssikres og gjenbrukes i andre sammenhenger, for eksempel det nasjonale Artskart og den internasjonale GBIF-portalen er det viktig at observasjonene er så detaljerte og godt dokumenterte som mulig, gjerne med bilde eller ved å sende inn belegg. I tilfeller der rapportøren vil sende inn et belegg (herbarieark med karplanter, konvolutt med moser, lav eller sopp) til et av universitetsmuseene, er det viktig at etikettinformasjonen som kan skrives ut i Artsobservasjoner, følger med belegget slik at det opprettes en kobling mellom observasjon og belegg. Se i manualen hvordan dette gjøres. Når belegget mottas av universitetsmuseene vil de hente etikettdataene fra Artsobservasjoner for import inn i museenes samlingsdatabaser. Deretter vil observasjonen i Artsobservasjoner skjermes for innsyn av andre enn rapportøren. Rapportøren får anledning til å endre artsnavnet hvis nødvendig. Observasjonen blir istedenfor synlig i Artskart og GBIF-portalen med samlingsdatabasen som datakilde og rapportøren som finner. Dette sikrer at eventuelle ombestemmelser av belegget blir oppdatert og tilgjengelig i begge systemene, at den opprinnelige artsbestemmelsen ikke blir synlig for andre enn observatøren, og at observasjonen kun er representert med én post i Artskart og GBIF-portalen. Observatøren får samme kredit for funnet, men må akseptere at universitetsmuseene forbeholder seg eierskap til etikettdataene til objektene i sine samlinger.

Artsliste[rediger]

Her er lista over alle arter i basen, og du kan sortere og velge i lista ved å kombinere valg øverst.

Menyen Statistikk[rediger]

Oversikt[rediger]

Statistikk per fylke[rediger]

Topp 20[rediger]

De 20 rapportørene som har flest observasjoner

Topp 20 per fylke[rediger]

Du velger først fylke nederst.

Test[rediger]

Menyen Min profil[rediger]

Min obsbok[rediger]

Personopplysninger[rediger]

Her er en lang rekke valgmuligheter som gjelder ut over enkeltobservasjoner

Endre passord[rediger]

Her bør du også forsikre deg om at du har registrert en fungerende e-postadresse.

Endre e-postadresse[rediger]

Uproblematisk å gjøre, men du blir logget ut og får tilsendt nytt passord på den nye e-postadressen. Du kan så logge deg inn igjen, og forandre passordet hvis du vil.

Andre valg[rediger]

 • Navn
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • Språk
 • Artsnavn - om det skal vises norsk, engelsk eller vitenskapelig navn

Artsgruppe[rediger]

 • Registreringsskjemaet er litt forskjellig avhengig av hvilken gruppe det gjelder.
 • Her velger du den gruppen du regner med å rapportere oftest.
 • Du kan forandre dette så ofte du vil.

Koordinater[rediger]

Velg hvilket system du vil presentere og rapportere koordinater i. Valgene er vist i Excelinnlegging.

Synlighet[rediger]

 • Nederst er det tre valg om du vil at din e-post, adresse og telefonnummer skal vises for andre innloggede brukere.
 • Ikke innloggede vil ikke se dette uansett
 • Det kan være greit at andre kan komme i kontakt med deg for å spørre om noe eller be om hjelp, melde om tips eller åpenbare feil osv. Ellers må de gå veien om administrator som så evt. kontakter deg.

Mine medobservatører[rediger]

Her legger du til eller fjerner fra lista over de du bruker som medobservatører.

Rapporterte innstillinger[rediger]

Mine formål[rediger]

Forklart på sida.

Kontakt[rediger]

Manual[rediger]

Logg ut[rediger]

Husk å logge ut ved å klikke på Logg ut når du er ferdig med programmet. Det virker som om innloggingen blir husket en god stund hvis du ikke logger ut ... i teorien må man logge inn på nytt hvis man lukker browseren, men i disse 'åpne i ny fane' tider beholdes økten selv om en lukker fanen, men ikke lukker browseren.

Endringslogg[rediger]

Utlisting av endringer i applikasjonen etter hvert som vi legger dem ut i drift(Stein Hoem).

Dato Endring Type
23.10.09 Medobservatører: Viser medobservatører i rapport/administrasjon. Medobservatører kan redigeres. Man kan i tilegg fjerne seg selv som medobservatør fra andres funn. Endring
23.10.09 Rapportering av funn: Følge feil av annen oppretting førte til at an ikke kunne legge inn nye funn. Rettet
22.10.09 Etikett: Etikett endrer nå farge etter utskrivning. Endring
20.10.09 Medobservatører: Viser medobservatører i rapport/administrasjon. Medobservatører kan redigeres. Man kan legge seg selv til som medobservatør i ettertid. Endring
20.10.09 Funn-info: Viser registrering på samling/prosjekt og utført mikroskopi. Endring
20.10.09 Administrere funn/detaljvisning: Lag etikett kun tilgjengelig for funn angitt samling. Kan nå slette en hel side med funn. Visning av flere detaljer. Endring
20.10.09 Kontakt info for support på førstesiden Endring
14.10.09 Innlasting av bilder i ’administrere funn’. Bildesymbolet vises når bilde(r) er lasta opp Korrigering
14.10.09 Galleri 'Ukas bilder' oppdatert til å være lik som på fuglemodulen - mulighet til å velge bilder med kommentarer. Ny funksjonalitet


Velkommen tilbake!