Artsobservasjoner 2.0

Fra Wikibøker – frie læremidler

Brukermanual for Artsobservasjoner versjon 2.0[rediger]

Manualen er under kontinuerlig utvikling, og alle oppmuntres til å bidra i dette arbeidet. Hvem som helst kan skrive og forandre her, men det er en fordel om du registrerer deg først og logger inn, se øverst til høyre.

 • Følger du en lenke (vises i blå skrift) kommer du tilbake med tilbake-knappen.
 • Les først under temaet du lurer på og se Vanlige spørsmål før du sender spørsmål ved å bruke Tyck till-knappen på høyre side.
 • Brukermanualene for Artsobservasjoner 1.0 hvis du lurer på hvordan det virket tidligere.

Videoer[rediger]

Vi forsøker å lage instruksjonsvideoer for de viktigste bruksområdene og gjøremålene i Artsobservasjoner 2.0.
Videoene legges ut uten begrensning for kopiering eller bruk og de som er laget hittil er:

Vanlige spørsmål[rediger]

Hvordan begynner jeg å rapportere?[rediger]

 • Hvis du ikke er registrert som bruker, må du gjøre det først, se menyen Lag konto.
 • Logg inn på Artsobservasjoner.no
 • Velg menyen Rapportere, og følg fremgangsmåten til Enkel registrering.
  • For hver observasjon, vær nøye med å angi riktig art, dato og sted. Helst også antallet.

Hvordan kan jeg endre data jeg har lagt inn?[rediger]

Du eier selv dine data, og de aller fleste data kan du endre selv slik:

Hvordan kan jeg flytte eller slå sammen lokaliteter?[rediger]

 • Gå til Mine sider - Funnplass (Under Mine funn)
 • Finn lokaliteten du er interessert i enten ved å skrive navnet i Søk funnplass eller zoome inn.
 • Kartet viser alle lokaliteter med bare dine funn, med gule prikker. Når du zoomer inn vil det også komme andres lokaliteter med grønn farge om du ikke haker av i ruta Vis bare lokaliteter man kan endre:
 • Når du klikker på en lokalitet, vises opplysninger om den på høyre side.
  • Hva som er registrert på stedet får du som liste under ved å trykke på Vis funn på funnstedet.
  • Ser du ikke denne knappen, har stedet ingen funn registrert og du kan slette lokaliteten om du vil ved å trykke på Fjern.
 • I begge tilfelle kan du trykke på Redigere og du får mulighet for å flytte stedet ved å skrive inn nye koordinater.
 • Slå sammen lokaliteter: Klargjør først hvilken lokalitet du ønsker å flytte fra og eventuelt slette, og hvilken du vil flytte til.
 • Stå der du vil flytte fra, og trykk Flytt funn.
 • Så finner du stedet du vil flytte disse funnene til, og klikker på stedet, og det er det.
  • Om du ønsker å slette stedet du flyttet fra, går du tilbake dit - da er det kommet opp et valg Slett der.

Hvordan fjerner jeg en observasjon?[rediger]

Kort oversikt over funksjonalitet[rediger]

Dagens funn[rediger]

Bildegalleri[rediger]

Lag konto[rediger]

Logg inn[rediger]

For å rapportere observasjoner må du være logget inn med brukernavn og passord.

Overfør observasjoner fra gamle Artsobservasjoner[rediger]

Egentlig er funndataene overført allerde, men det som trenges er å overføre koblingen fra dine observasjoner til deg, slik at du kan be om å få se bare dine observasjoner når du ønsker det.

Video finnes også, på YouTube: Artsobservasjoner 2.0 - Overfør observasjoner

Det er såre enkelt:

 1. Logg inn
 2. Under fanen Mine sider oppe til høyre velger du Overfør observasjoner.
 3. Og her velger du hvilken kontotype eller modul du vil overføre koblinger fra, taster inn ditt gamle brukernavn og passord slik det var i versjon 1 for denne modulen, og trykker Overfør.

Det var alt, gjør det samme for de andre modulene også. Vil du kontrollere at koblingen er gått greit, venter du litt - og trykker på Vis. Du får da opp en liste med alle dine funn i den modulen, for eksempel fugl. Der kan du gå inn på hver enkelt rapport, se på kart og opplysninger, og oppe til høyre i detaljvisningen er det link til bildene om du har det knyttet til dette funnet.

Enkel registrering[rediger]

Her beskrives enkleste måte å legge inn data på. Lenger ned vil du finne mer grundig beskrivelse av alle muligheter til tilleggsopplysninger og variasjon.

Video finnes også, på YouTube: Artsobservasjoner 2.0 - Enkel innlegging av data

Minimum er fire opplysninger:

 1. Hvem registrerer - det er registrert når du logger inn.
 2. Hva har du sett:
  Bare begynn å skrive navnet på norsk eller vitenskapelig form, så kommer en liste du kan velge fra
  Når du har valgt navn, er det bra om du setter antall eller mengde.
 3. Når gjorde du observasjonen: Velg dato og eventuelt klokkeslett
 4. Hvor ble observasjonen gjort:
  Det enkleste er å klikke i kartet. Bruk «-» eller globusen for å zoome ut, dobbeltklikk eller zoomverktøyet for å zoome inn til du kjenner deg igjen og ser stedet.
  Velg så den røde pila «Lag nytt funnsted» øverst i kartet og plasser ringen der stedet var, klikk.
  I boksen som kommer opp, skriver du så stedsnavn og nøyaktighet

Da kan du trykke på den grønne «Lagre»-knappen midt på sida, så flyttes dataene noen linjer ned. Flytt deg ned og se. Dataene er lagret, men ikke inne i databasen enda, det gjenstår tre trinn:

 1. Legge inn et bilde (Har du ikke bilde, hopp over dette punktet)
  Trykk på det lille bildeikonet til høyre, da kommer en ny boks «Last opp bild(er)» opp.
  Trykk på «Velg» og du blir satt over til din lokale fil- og mappeoversikt, og du kan velge riktig bildefil
  Trykk på «Last opp» og du får mulighet til å laste opp flere bilder eller avslutte.
 2. Kontrollere funn med knappen under lista.
  Funnet blir da kontrollert for logiske feil.
 3. Siste punkt er Publiser alle funn med den grønne knappen, og dataene legges inn i databasen.

Ferdig! Vil du kontrollere hvordan dataene og bildene tar seg ut, kan du gå til «Søk funn». Vil du legge inn funnet med flere typer data, finnes det beskrevet under Avansert rapportering.

Feltdagbok[rediger]

Avansert rapportering, flere data inn[rediger]

Biotop, substrat[rediger]

Prosjekter og prosjektspesifikke parametere[rediger]

Effektiv registrering av artsdata ved bruk av GPS og Naturbase[rediger]

Søk funn[rediger]

Her beskrives endel måter og muligheter for søk i databasen etter utbredelse av vekster og dyr.

Videoer finnes også, på YouTube:

Start med å klikke Søk funn øverst. Da kommer det opp et søkeskjema som er delt opp i fem deler:

 1. Hva skal vi søke etter
  Begynn å skrive inn navnet. Når du har skrevet tre bokstaver kommer en liste med artsnavn som begynner med de bokstavene du har skrevet, lista minker etter hvert som du skriver. Når du klikker på et navn eller det er eneste valg, kommer navnet opp på norsk og vitenskapelig form.
  • Du kan velge under Artsgruppe å begrense lista som kommer opp, til for eksempel bare fuglenavn.
  • Ved å velge Flere søkemuligheter - +-tegnet oppe til høyre, kan du begrense søket ytterligere og stille inn hva du ønsker å se av valg på skjemaet.
  • Dette plusstegnet gir flere muligheter også i de andre søkeavsnittene her, du har her mulighet for å se funn hvor rapportøren er usikker på hvilken art som er sett, og for å bare få listet dyr eller vekster innen en eller flere rødlistekategorier.
 2. Når eller hvilket tidsrom skal vi søke i
  Her er mange muligheter. Øverst er faste utvalg som blir ofte brukt, som I dag, Siste uke, Siste måned. Du kan også skrive eller velge datoer til - fra, vvelge en eller flere måneder og et eller flere år. Det er også mulig å kombinere eller addere disse valgene nokså mye etter eget ønske.
 3. Hvor skal vi søke, geografisk avgrensing, Her har vi mange måter å avgrense området på:
  • Søk med kartet/flate gjør vi ved å velge polygon-verktøyet lengst til høyre rett over kartet, og klikker slik at vi lager et polygon (mangekant) som avgrenser området vi vil søke i. Avslutt med dobbeltklikk.
  • Søke Funnsted ved å skrive navnet på en lokalitet
  • Velge et forhåndsdefinert område, som fylke og/eller kommune. Det er mulig å velge for eksempel ett fylke og tre kommuner i tillegg om du ønsker det
 4. Andre valg er en stor samling avgrensinger
  • Bilder henter bare fram funn med bilder
  • Interessante funn har med sjeldenhet å gjøre (ikke nødvendigvis rødlistet)
  • Valideringsfunn viser også funn som er kontrollert og bekreftet som riktig art
  • Underkjente inkluderer også funn som normalt ikke vises fordi de er bedømt til å være feil eller ikke sikre nok
  • Valideringsstatus henter fram funn med en bestemt status
  • Kjønn henter kun funn merket med et bestemt kjønn eller kaste (arbeider hos maur for eksempel)
  • Stadium er alder eller for eksempel egg eller larve
  • Aktivitet er hva dyret drev med da det ble sett, Aktivitetskategori er grovere inndeling for fugl
  • Metode er hvordan du fikk tak i opplysningene: ved bare å se, sette opp felle eller annet
 5. Bare egne funn gir deg mulighet til å begrense visningen til bare det du selv har sett, eller bare det du selv har rapportert inn.

Da er søkekriteringene klare, og du velger Presentere funn nederst eller øverst på sida. Du får da tre valg.
Øverst til høyre på hvert valg står søkekriterene listet opp og en link om du vil endre søket. Valgene er:

 1. Funnliste med bilder. Den heter Sorterbar liste men begge listene er sorterbare ved å klikke på overskriftene:
  • Art gir artsnavnet, til venstre er et symbol, et plusstegn for validert og godkjent funn
  • Antall er antall observert, eller størrelse eller utstrekning for vekster.
  Har observasjonen bilder knyttet til seg, vises det her med et bildeikon. Ved å trykke på ikonet kommer bildet fram
  • Alder eller stadium
  • Aktivitet er hva dyret gjorde da det ble observert
  • Lokalitet er navnet på stedet og eventuelt et komma og navnet på superlokalitet
  • Dato er når observasjonen ble gjort, eventuelt når det ble rapportert om vi har bedt om det
  • Observatør er navnet på de som har sett dette, og et ikon i venstre side som viser om dette ble rapportert via WEB-skjemaet eller importert fra regneark
  • (i)-ikonet er blått om noen har skrevet en kommentar, rødt om dette er meldt som ekstra interessant. Ved å klikke på ikonet åpnes en ny side hvor du får kart og all informasjon om rapporten
  • ⊗∇ lengst til høyre gir flere valg:
   • Vis detaljer gjør det samme som å klikke på (i) - du får opp detaljvisning av funnet
   • Bli medobservatør legger til ditt anvn over observatører av dette dyret / veksten. Dette er bedre og enklere enn å lage en egen rapport om du var medobservatør. For dine egne funn har du i stedet valget:
   • Fjern meg som observatør som gjør det motsatte - tar vekk navnet ditt fra en observasjon.
   • Last opp bilde er et valg som også bare kommer opp for dine egne rapporter
 2. Funnliste komprimert uten visning av bildeikoner, kolonnene er søkbare her også ved å klikke på overskriftene:
  • Artsnavn på norsk. Vitenskapelig navn når du holder pekeren over. Valideringsstatus til venstre og rødlistestatus til høyre.
  • Funnplass med stedsnavn, og antall, kjønn, alder og aktivitet under
  • Dato & tidspunkt
  • Observatør og medobservatører
  • (i) mer informasjon fåes ved pekeren over eller klikk.
 3. Kart avgrenset til der det finnes funn, kommer opp. Det er mulig å zoome i kartet med + eller - knappene i kartet, eller enklest ved å rulle musehjulet når pekeren er inne i hjulet. Funnene er markert med prikker av en av fire farger:
  • Gul farge for dine funn, altså der du er rapportør og eventuelt medobserfatør.
  • Lysegrønn og mørkegrønn for andres funn, mørkegrønn er superlokaliteter
  • Blå farge indikerer at her er det flere lokaliteter som ligger så tett at de kan ikke skilles i kartet uten å zoome nærmere inn. Da vil du til slutt se de enkelte treff.
   • Holder du pekeren over en prikk, vises stedsnavnet, kommunen og koordinatene i det formatet du har selv valgt som favoritt under valget Mine sider - Min profil - Tilpass Artsobservasjoner - Koordinatsystem nederst på siden
   • Klikker du på en prikk, får du en komprimert liste under kartet med alle funn på det stedet
  Så kan du eventuelt klikke på (i) for en enkelt post for mer detaljer

Statistikk og lister[rediger]

Mine sider[rediger]

Validering[rediger]

Hjelp og kontakt[rediger]