Vilje Viser Vei

Fra Wikibøker – frie læremidler
Ukategorisert: Denne modulen har ingen linker tilbake til boken den hører til. Den bør gjøres til en underside av boken den tilhører.

Vilje Viser Vei er et NAV-prosjekt med forskjellige tiltak for personer som har hatt eller har psykiske problemer, til å komme ut i arbeid. Det fins slike Vilje Viser Vei-tiltak i hele landet, men innholdet varierer fra fylke til fylke.

Tiltaket er i tråd med Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse 2007-2012. Her er regjeringens plan for arbeidet å hindre utstøting og lette inkluderingen i arbeidslivet for mennesker som har eller har hatt psykiske lidelser.

Bakgrunn[rediger]

Tidligere ble personer overlatt til seg selv – vinn eller forsvinn var alternativene. Resultatet ble dessverre at flere og flere falt utenfor arbeidslivet.

I dag....

Marianne Bjørkly, Fylkeskoordinator for arbeid og psykisk helse for NAV Hordaland, er opphavsmann bak dette Vilje viser vei-kurset.

Filosofien[rediger]

Filosofien bak prosjektet er å vekke menneskets egenvilje, positive motivasjon,lyst og ønske i prosessen mot det endelige målet som er å få arbeid, mestring og selvstendighet.

På kurset legges det stor vekt på selvhjelp som er rettet mot egenmestring og brukermedvirkning. (Brukermedvirkning er jo nå en rettighet som er nedfelt i lovverket.) Deltagerne har reelle muligheter til å medvirke,både som individ og på systemnivå.

Med selvhjelp tar deltagerne tak i egne muligheter,finner fram til sine ressurser, tar ansvar for livet sitt og selv styre det i den retning en ønsker. Kurset setter igang en prosess i deltagerne; fra passiv til aktiv deltager i sitt eget liv.

Tilbudet er tilpasset individuelle forutsetninger og behov.

Strategien er å sikre helhetlig offentlig innsats, bedre tiltak og tjenester overfor kursdeltagerne, samt øke bruker medvirkningen.

Tiltak i Hordaland[rediger]

NAV har leid inn Åstvedtgruppen til kurs for dem som har hatt eller har psykiske lidelser, og som ønsker seg ut i arbeid eller annen meningsfull aktivitet.

Personene som leder prosjektet er mennesker med ulik bakgrunn, kompetanse og personlighet som utfyller hverandre. Teamet består av en psykolog, en sosionom, en lærer og en psykiatrisk sykepleier. Deltakerne på kurset roser prosjeklederne for den respekt de blir møtt med.


Progresjon og timeplan[rediger]

Kurset går over 17 uker. Selv om det allerede fra starten har oppmøte fem dager i uken, er dagene til å begynne med korte. Etterhvert blir dagene lengre og mer utfordrende. Kurset er frivillig og brukes som en egen- indikasjon hvor langt hver deltagerne er kommet helsemessig og i prosessen. Fredager hver uke er satt av til sosiale sammenkomster.

Teoridelen[rediger]

De første ni ukene. Tilbudet er fem dager i uken; fredagene brukes til en sosial aktivitet.

Innholdet teoridelen er opplysende og løsningsorientert og omfatter blant annet:

Psykologiske emner
 • Stress og stressmestring
 • Søvn og søvnmestring
 • Angst og angstmestring
Yrkesrelaterte emner
 • Kartlegging av ønsker
 • Kartlegging av ferdigheter
Attføringsemner
 • Orientering om NAV-tiltak
 • Skriving av CV og jobbsøknader

Individuelle samtaler[rediger]

For å få en god service tilpasset brukernes forutsetninger og behov frigjøres det tid en gang i uken til individuell oppfølging. Her kartlegges personen individuelt, men dog så åpenhjertig hver enkelt har ønske eller behov for.

Kurslederne er behjelpelig med at fire såkalte grunnleggende moduler kommer på plass
 • Helsenettverk med lege, psykolog og NAV med veiledningslos
 • Info og hjelp med søknader om ulike kommunale/statlige stønadsordninger
 • Informasjon om tidligere arbeidsforhold, kompetanse og kurs/utdannelse
 • Familierelasjoner / behjelpelig med å skape et sosialt nettverk.

Filosofien bak er at menneskets grunnmur må bygges før huset (jobben, studiet eller annen meningsfull aktivitet) tas fatt på, samt frigi krefter og overskudd til å ta fatt en jobb, utdannelse eller annen meningsfull aktivitet. Formålet her er koordinering; å unngå at kursdeltagerne blir «kasteballer» mellom offentlige etater og behandlingsinstitusjoner. Ønske er helhetlig offentlig innsats, forbedre tiltak og tjenester for deltagerne samt økt delaktighet fra kursdeltagerne.

Praksisdelen[rediger]

De resterende åtte ukene er satt av til individuell praksis; vanligvis, men ikke nødvendigvis, arbeid i ordinær bedrift. Arbeidstrening i ordinært arbeidsliv eller i skjermet bedrift. Oppmøte er i henhold til en individuell avtale. På fredagene er det en felles lunsj. Deltagerne blir fulgt opp og støttet i prosessen mot, under og etter arbeidstrening.

Avslutning[rediger]

Ved avslutning av Vilje Viser Vei-kurset har kursdeltagerne i sammarbeid med kurslederne lagt videre fremtidsplaner. Det kan være ordinært arbeid, arbeidstrening, studie eller annen meningsfull aktivitet. Ansvarsområdet,om hvilken etat som eventuelt skal følge opp kursdeltagerne videre fremover,er også blitt avklart.

Eksterne lenker[rediger]