Diskusjon:Vilje Viser Vei

Sideinnholdet støttes ikke på andre språk.
Fra Wikibøker – frie læremidler

== "SWOT"-ANALYSE AV VILJE VISER VEI KURSET ==

s ( Strengths[[W (weaknesses)O (Opportuneties


T (Threats)