Naturfag/Videoressurser om verdensrommet for elever frem til 7.årstrinn

Fra Wikibøker – frie læremidlerSolsystemet. Forholdet mellom planetenes størrelse på illustrasjonen er riktig

Mål for opplæringen er at eleven etter 7.årstrinn skal kunne

  • 7.1 - beskrive solsystemet vårt og naturvitenskapens teorier for hvordan jorda har blitt til
  • 7.2 - beskrive en modell for solsystemet og hvordan denne kan forklare observerte fenomener, inkludert dag og natt, månefaser og solas bevegelse over himmelen
Videoressurser om solsystemet

Tema Handlingen Serie,tittel,
produsent,
utgivelsesår
Aktuell tidssekvens, total varighet Relevans for kompetansemål
Avstander i solsystemet I dag har vi mye faktisk kunnskap om planetene, og avstandene i solsystemet vårt. Mye av den nye kunnskapen kan vi takke moderne romforskning for. NRK 3:19 minutter
Solsystemets fødsel. National Geographic 2:55 minutter 7.trinn, 7.1 - beskrive solsystemet vårt og naturvitenskapens teorier for hvordan jorda har blitt til.
Solsystemets fødsel. National Geographic 2:55 minutter 7.trinn, 7.1 - beskrive solsystemet vårt og naturvitenskapens teorier for hvordan jorda har blitt til.