Videoressurser om mangfold i naturen for elever frem til 10.årstrinn

Fra Wikibøker – frie læremidler


Ukategorisert: Denne modulen har ingen linker tilbake til boken den hører til. Den bør gjøres til en underside av boken den tilhører.

Mål for opplæringen er at eleven etter 10.årstrinn skal kunne

10.1 Beskrive oppbygningen av dyre- og planteceller og forklare hovedtrekkene i fotosyntese og celleånding[rediger]

Tema Handlingen Serie,tittel,
produsent,
utgivelsesår
Aktuell tidssekvens, total varighet

10.2 Gjøre greie for celledeling samt genetisk variasjon og arv[rediger]

Tema Handlingen Serie,tittel,
produsent,
utgivelsesår
Aktuell tidssekvens, total varighet
DNA molekyler Dette er et videoklipp fra forskning.no som gir en god forklaring på hva DNA molekyler er. Forskning.no

10.3 Forklare hovedtrekkene i evolusjonsteorien og grunnlaget for denne teorien[rediger]

Tema Handlingen Serie,tittel,
produsent,
utgivelsesår
Aktuell tidssekvens, total varighet
Evolusjonsteorien med Darwin - livets tre En gjennomgang av teori og med gode eksempler.. Spennende bilder, og bra informasjon. NRK Nett-TV Lengde: 51 minutter

10.4 Forklare hovedtrekk i teorier for hvordan jorda endrer seg og har endret seg opp gjennom tidene og grunnlaget for disse teoriene[rediger]

10.5 Gjøre greie for hvilke biotiske og abiotiske faktorer som inngår i et økosystem og forklare sammenhengen mellom faktorene[rediger]

10.6 Observere og gi eksempler på hvordan menneskelige aktiviteter har påvirket et naturområde, identifisere ulike interessegruppers syn på påvirkningen og foreslå tiltak som kan verne naturen for framtidige generasjoner[rediger]

10.7 Gi eksempler på hvordan samer utnytter ressurser i naturen[rediger]