Hopp til innhold

Videoressurser om kristendommen for elever frem til 7.årstrinn

Fra Wikibøker – frie læremidler


Ukategorisert: Denne modulen har ingen linker tilbake til boken den hører til. Den bør gjøres til en underside av boken den tilhører.

Målet for opplæringen er at eleven skal kunne:

 • 7.1 - forklare Bibelens oppbygning, finne fram i bibelske tekster og reflektere over forholdet mellom Bibelen og språk og kultur
 • 7.2 - gjøre rede for sentrale fortellinger fra Det gamle testamente fra fedrehistorien til profetene
 • 7.3 - gjøre rede for sentrale fortellinger fra Det nye testamente fra Jesus til Paulus
 • 7.4 - fortelle om sentrale hendelser og personer fra kristendommens historie fra urmenigheten til reformasjonstiden
 • 7.5 - fortelle om sentrale hendelser og personer i kristendommens historie i Norge fram til reformasjonen
 • 7.6 - beskrive hovedtrekk i samisk før-kristen religion og overgangen til kristendom
 • 7.7 - samtale om kristendom, kristen livstolkning og etikk med vekt på gudsbilde, menneskesyn, aktuelle etiske utfordringer og utvalgte kristne tekster
 • 7.8 - samtale om innholdet i de ti bud, Fadervår, den apostoliske trosbekjennelse og noen sang- og salmetekster
 • 7.9 - forklare kristen tidsregning og kirkeårets gang, beskrive kristne høytider og sentrale ritualer
 • 7.10 - gjøre rede for kirkesamfunn som er representert i lokalmiljøet og distriktet
 • 7.12 - beskrive kirkebygget og andre kristne gudshus og reflektere over deres betydning og bruk, og nytte digitale verktøy til å søke informasjon og lage presentasjoner
 • 7.13 - presentere ulike uttrykk fra kunst og musikk knyttet til kristendommen


Tema Handlingen Serie,tittel,Produsent Aktuell tidssekvens, total varighet Relevans for kompetansemål
Bibelens bakgrunn Dette er en video som viser Bibelens bakgrunn og felles historie med Jødenes hellige skrifter. Gloria TV Lengde: 7:44 7.1
Barnedåp Her kan man se en tradisjonell statskirkelig barnedåp. Dette er et sentralt rituale i den norske statskirken, da det er ved dåpen man blir tatt opp som medlem i kirken. Youtube Lengde: 1:27. 7.9
Nidarosdomen Dette er en film fra Nidarosdomen, som er en av Norges mest sentrale kirker. Illustrerer godt et kirkebyggs oppbygging. NRK Skole Lengde: 8:20. 7.12
Orgelspill Denne videoen viser en organist som spiller Bach i St. Thomas kirke i Leipzig. Youtube Lengde: 8:19.


7.13
Bibelens oppbygning En svært informativ video som handler om Bibelens oppbygning, hvor lang tid det tok å skrive den, hvor mange som har skrevet den, samt hvor og når den er skrevet. Sier også noe om Bibelens innhold. Youtube Lengde:5:05 7.1