Veiledning/Analyse av videoopptak med Carl Rogers

Fra Wikibøker – frie læremidler

På YouTube er det lagt ut en del interessante videoressurser om Carl Rogers. Det er for eksempel lagt ut en presentasjon av Carl Rogers i forkant av den berømte samtalen han skal ha med klienten Gloria. Gloria var en kvinne som skulle ha terapisamtaler med tre av datidens største psykologer. Disse var Carl Rogers, Fritz Perls og Albert Ellis. I videopresentasjonen redegjør Rogers for kjennetegn ved klientsentrert terapi. Video - Del 1 (Fra 3:05-9:07). Han har interessante bemerkninger rundt speiling: "Hvis hun blir forstått av meg, vil hun forstå seg selv bedre?, "Hvis hun føler ekthet i meg, vil hun føle ekthet i seg selv." Det er interessant hvordan Rogers antar at terapeuten gjennom sin atferd har en veldig sterk innvirkning på klienten fordi han fungerer som en slags rollemodell.

Starten på terapisamtalen mellom Carl Rogers og Gloria (0.00-09.07)

Her følger noen kommentarer del 1 av den berømte terapisamtalen som Carl Rogers hadde med Gloria. Et interessant poeng er at Gloria har veldig sterke forventninger om at Rogers skal gi henne konkrete svar. Gloria: I want you to guide me or show me where to start (4.54). (Metakommuniserer ved å snakke om forventninger til intervjusamtalen). Youtubebruker chriswade54 har i denne sammenheng en interessant kommentar: ”Excellent video, really has helped me a lot in my counselling skills course role plays. I think one of the most pertinent questions Carl asks is at 5:13: "What is it you wish I would say to you?" addressing Gloria's recurring wish for a direct answer, and I think from this point on the session really picks up positively... Very thought provoking.”

Terapisamtalen gir et godt innblikk i hvordan Rogers hele tiden parafraserer og oppsummerer det som blir sagt. Selv om Rogers forfektet et ikke-ledende ideal, ser vi at samtalen egentlig er veldig metodestyrt. Det er Rogers som relativt ensidig stiller spørsmål og Gloria som svarer. Han oppsummerer for eksempel samtalen ved (4.49) Carl Rogers: And here you look to me and I don´t seem to give you any help… (Metakommuniserer ved å forsøke å oppsummere kjennetegn ved samtalen)

Rogers viser et imøtekommende kroppsspråk ved at han sitter fremoverlent mot Gloria Han ser ikke ut til å bli brydd av at hun er nervøs i samtalen. Han opplever å være trygg på seg selv. Det oppstår noen pauser (stillhet) i samtalen. Rogers velger ikke å si noe. Dette fører til at Gloria fortsetter å snakke.

Verbal metakommunikasjon blir brukt til styring av samtalen, for eksempel ved ca. 5:25 og utover? Carl Rogers: "I guess.... osv" Her sier han noe om hva han kan bidra med i samtalen og om forventninger til samtalen. Man vil kunne hevde at bruk av verbal metakommunikasjon har en avgjørende funksjon i forhold til styring av samtalen.

Videokilder[rediger]