Ruby on Rails/Introduksjon

Fra Wikibøker – frie læremidler

Velkommen til Ruby on Rails-boken![rediger]

Ruby on Rails er et MVC-rammeverk tilrettelagt for utvikling av nett-programmer. Det benytter språkene Ruby og YAML. Denne boken tar for seg dette rammeverket, og beskriver dets metoder og bruk, fra nybegynner til profesjonell.

Den antar at leseren har en grunnleggende forståelse for programmering, og kjenner til grunnleggende HTML/CSS. Disse er basiskunnskaper for å lage nett-programmer, og det antas kompetanse innenfor disse områdene i så godt som alle rammeverk for nett-programmering.

Boken er lagd for å leses fra start til slutt. Man bør forstå det som står i kapittel 2 for å lese kapittel 3 osv.

Kodeeksempler[rediger]

Kodeeksempler vil se slik ut:

"Dette er en test."

Noen eksepler vil også vises "i ett med teksten".

Dersom koden i kodeeksemplene returnerer en eller annen verdi når koden blir kjørt, vil det vises på denne måten:

5 + 2
=> 7

"Test test" + " og test."
=> "Test test og test."

Dersom man kopierer koden i eksemplet, vil den ikke nødvendigvis returnere noe. Men for eksemplenes skyld lar vi "=>" indikere hva som kunne ha blitt returnert.