Ruby on Rails/Installasjon

Fra Wikibøker – frie læremidler

Linux[rediger]

Det er nok trygt å anta at en som bruker Linux kan litt av hvert om installering av programvare. Derfor vil retningslinjene for hvordan man skal få det til være ganske generelle. Referer til http://google.com og andre kilder for distribusjons-spesifikke retningslinjer.

Først må Ruby og RubyGems installeres. Disse kan enten kompileres på egen hånd eller installeres via pakkebehandlingssystemet (apt-get, dpkg etc). Husk at Readline må installeres før man kompilerer Ruby for at IRb og andre verktøy skal virke. Når RubyGems er installert, kjøres sudo gem install rails --include-dependencies for å installere Rails.

Merk at det er vanlig at binaries man installerer med RubyGems legger seg i RubyGems sin egen bin-mappe. Denne må legges i $PATH for at rails-kommandoen skal virke på samme måte som denne boken bruker den.

Windows[rediger]

OS X[rediger]

NB: Neste versjon av OS X, 10.5, vil ha Ruby on Rails ferdiginstallert.

Kompileringsverktøy[rediger]

Man kan installere Rails ved hjelp av Fink, MacPorts eller ved å kompilere på egen hånd. Uansett hvilket alternativ som velges, trengs et kompileringsverktøy. Når man bruker Fink/MacPorts, gjør man (som oftest) teknisk sett det samme som å kompilere selv, bortsett fra at automatiseringsverktøyet tar seg av nedlasting av filer, installering av annen programvare det man installerer er avhengig av etc. Når man kompilerer selv, uten å bruke Fink/MacPorts, vil man også trenge et kompileringsverktøy.

Det enklest tilgjengelige kompileringsverktøyet for OS X er GCC, GNU Compiler Collection. GCC følger med Apples Xcode-pakke, som kan lastes ned fra http://developer.apple.com.

Etter å ha registrert seg (helt gratis), naviger til https://connect.apple.com/cgi-bin/WebObjects/MemberSite.woa/wa/getSoftware?bundleID=19681, logg inn, og last ned. Kjør Xcode-installasjonen, og installer. Det er ikke nødvendig å installere hele Xcode-pakken, det holder å installere Xcode-hoveddelen og GCC.

Man kan også installere GCC via MacPorts.

Kompilere selv[rediger]

(Takk til http://hivelogic.com/narrative/articles/ruby-rails-mongrel-mysql-osx)

Legg til følgende i filen ~/.bash_login:

export PATH="/usr/local/bin:/usr/local/sbin:/usr/local/mysql/bin:$PATH"

Last ned nyeste versjon av w:Readline fra ftp://ftp.gnu.org/gnu/readline/:

wget ftp://ftp.gnu.org/gnu/readline/readline-XX.tar.gz

Pakk ut og kompiler:

tar xzvf readline-XX.tar.gz
cd readline-XX
./configure --prefix=/usr/local
make
sudo make install

Passordet sudo spør om er det samme passordet som er knyttet til brukerkontoen i OS X. Med andre ord, det man bruker til å logge inn, installere programvare etc.

Last ned nyeste versjon av Ruby fra http://ruby-lang.org (bruk URL-en fra ruby-lang.org, ikke den i eksemplet nedenfor).

wget ftp://ftp.ruby-lang.org/pub/ruby/XX/ruby-XX.tar.gz

Pakk ut og kompiler:

tar xzvf ruby-XX.tar.gz
cd ruby-XX
./configure --prefix=/usr/local --enable-pthread --with-readline-dir=/usr/local --enable-shared
make
sudo make install

Last ned og kompiler RubyGems fra http://rubyforge.org/projects/rubygems/

wget http://rubyforge.org/frs/download.php/20989/rubygems-XX.tgz
tar xzvf rubygems-XX.tar.gz
cd rubygems-XX.tar.gz
sudo sudo /usr/local/bin/ruby setup.rb

Dermed kan man bruke RubyGems til å installere Ruby on Rails.

sudo gem install rails --include-dependencies

Fink[rediger]

...

MacPorts[rediger]

...