Religion, livssyn og etikk/Kunst, arkitektur og musikk innenfor ulike religioner for elever frem til 10.årstrinn

Fra Wikibøker – frie læremidler


Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

  • beskrive og reflektere over særtrekk ved kunst, arkitektur og musikk knyttet til islam, kristendommen, jødedommen, hinduismen og buddhismen.

Kunst i ulike religioner kan uttrykkes på forskjellige måter, og kan gis uttrykk i malerier, skrift, skulpturer og arkitektur, som templer, kirker etc. Så lenge vi har hatt mennesker har kunsten gjenspeilet seg i deres historie.