Religion, livssyn og etikk/Islam for elever frem til 10.årstrinn

Fra Wikibøker – frie læremidler


Dette hovedområdet dreier seg om å få kunnskap om de ulike store religionene.

Mål for opplæringen i forhold til islam er at eleven etter 10.årstrinn skal kunne

  • 10.1 - forklare særpreget ved islam og islamsk tro som livstolkning i forhold til andre tradisjoner: likhetstrekk og grunnleggende forskjeller
  • 10.2 - drøfte utvalgte tekster fra islamsk skrifttradisjon
  • 10.3 - innhente digital informasjon om og presentere aktuelle spørsmål som opptar mange muslimer
  • 10.4 - gi en oversikt over mangfoldet i islam, viktige historiske hendelser og islams stilling i Norge og verden i dag
  • 10.5 - beskrive og reflektere over særtrekk ved kunst, arkitektur og musikk knyttet til islam

Her forsøker vi å systematisere og samle en liten bit av det mangfold av ressurser man kan finne på internett som kan være relevant for elever frem til 10.årstrinn: