Rød Skole

Fra Wikibøker – frie læremidler
Ukategorisert: Denne modulen har ingen linker tilbake til boken den hører til. Den bør gjøres til en underside av boken den tilhører.

Lenkesamling for Rød skole[rediger]

Fagområder:

 • 1 - Kroppsøving
 • 2 - Naturfag
 • 3 - Norsk
 • 4 - Engelsk


Kroppsøving[rediger]

Olympiatoppens videobase.
Generelle og spesifikke basisøvelser, treningstips mm.
Nyttig verktøy for utøvere, trenere og lærere. (De to siste punktene er muligens mindre interessante for oss i skolen.)

 • Kraft/styrke: Styrketrening Viser hvordan utøvere på ulike alderstrinn og i ulike idretter kan gjennomføre styrketrening på en effektiv måte.
 • Teknikk/motorikk: Teknisk og motorisk trening Rettet mot trenere, lærere og utøvere som bedriver prestasjonsrettet trening og konkurransevirksomhet.


Aktivitetsbank fra udir.
Balløvelser, samarbeidsøvelser, sangleker, dans mm.

 • Meny Du kan søke etter aktiviteter utifra kriterier som bl.a. fagrelasjoner, nivå og hensikt med aktivitetene.

Aktiviteter og lek i gymsal og basseng fra Paul Jarle Mork ved NTNU.
Mork er universitetslektor ved Idrettsfaglig institutt.

Naturfag[rediger]

Uteskoleveven.no
Undervisningsopplegg, oppgaver, forsøk og andre læringsressurser.

 • uteskoleveven finner du aktiviteter knyttet til forskerspiren for både småskolen og mellomtrinnet.

Her finner du forslag til uteleker og -aktiviteter, matlaging og ting vi kan lage av det vi finner i skogen.
Dessuten har de et skogleksikon med mye informasjon om dyr, planter og annet som har med skogen å gjøre.


Naturfag.no.
Undervisningsopplegg, oppgaver, forsøk og andre læringsressurser.

 • naturfag.no kan du søke etter ulike læringsressurser ved å kombinere kompetansemål, type og ev. fritekst.


Meteorologisk institutt
Informasjonsside.


NRK Skole: Naturfag
Mange gode filmklipp fra NRKs arkiver. Her kan du også finne frem til andre fagemner via menyene øverst på siden.

 • Naturfag. I skrivende stund er det hele 97 filmklipp innenfor emnet.


Miljølære
Undervisningsressurser, veiledning og artslære. Oppleggene er forankret i læreplanene.


Norsk[rediger]

Dialektlære.

 • Målmerker: Dialektkart Illustrerer hvor de ulike målmerkene gjør seg gjeldende.
 • Dialektprøver: Nordavinden og sola Her finner du over 50 dialektprøver fra hele landet. Opptakene er avspillbare og er transkribert med både tradisjonell ortografi og lydskrift.


Språklære.

 • Språkrådet Språknerdenes mekka på nett. Her er store mengder fagstoff. Du finner også pdf-filer av Språkrådets publikasjoner, deriblant Norges absolutt beste magasin, nemlig SPRÅKNYTT!


Digitale fortellinger.

 • Wikibok fra HiO. Her finnes eksempler på digitale fortellinger i de ulike skolefagene, læreplanforankring (pr april 2012) samt ressurslenker nederst på siden.
 • Stort antall personlige digitale fortellinger fra Flimmer Film i Bergen. Her kan du se mange eksempler på digitale fortellinger med personlig preg. Disse er ikke laget med tanke på fagområder eller læreplaner, men å lage slike fortellinger kan lett knyttes opp til f.eks. norskfaget.


Tekstsamlinger.

 • Gullvekta. Omfattende samling ordtak/ordspråk. Du finner også en mengde eventyr og sagn, men de er på nynorsk.

(OBS! Unngå den heller suspekte avdelingen med stoff fra den forkynnende sekten mystikere og magi-troende kjent som antroposofer eller Steinerskolen.)

Engelsk[rediger]

Språklære.

 • : [] .

Grammatikk.

 • ESL (English as Second Language): Printbare arbeidsoppgaver (i pdf-format).
 • : [] .