Hopp til innhold

Naturfag for ungdomstrinnet/8/Levande organismer

Fra Wikibøker – frie læremidler

Levande organismar

[rediger]

Det som er levande kallar vi for levande organismar. Bakteriar, alger, sopp, plantar, dyr og menneske er alle levande organismar. Levande organismer: til dømes tørrgjær, er veldig forskjellig frå dødt stoff: til dømes salt (NaCl) eller sand.

Dette er det som skil organismar frå dødt stoff:

  1. Levande organismar kan styre det som skjer inni dei.
  2. Levande organismar kan reagere på ytre påverknader.
  3. Levande organismar formerer seg og får avkom (born) som liknar på dei sjølve og har dei samme funksjonane som dei sjølve.
  4. Levande organismar skaffar seg sjølv energi som dei treng for å fungere, vekse og formere seg.
  5. Levande organismar består av celler.
  6. Levande organismar inneheld arvestoff (DNA) som dei gir vidare til borna sine, der instruksane for korleis dei skal byggast opp og korleis dei skal fungere, er er skrivne.
  7. Levande organismar kan til ein viss grad reparere seg sjølve viss dei blir skadde.


Eincella og fleircella organismar

[rediger]

Det finst eincella organismar og fleircella organismar.

Døme på eincella organismar er bakteriar, tøffeldyr og algar. Døme på fleircella organismar er bjørketre og menneske.

Bokmål: Denne siden er delvis på bokmål, og ikke fullstendig oversatt til nynorsk.

I en encellet organisme gjør cellen alt som organismen trenger for å leve. I de fleste flercellede organismer er det slik at forskjellige typer celler gjør forskjellige oppgaver. Vi sier at cellene er spesialiserte. Mennesket har for eksempel nerveceller, muskelceller, blodceller, beinceller, blant mange andre celletyper. Til sammen gjør disse spesialiserte cellene alt som organismen trenger for å leve. Men de er avhengige av hverandre og kan ikke leve særlig lenge alene. Celler av samme type (feks, muskelceller) går sammen og danner vev. Forskjellige typer vev kan gå sammen og danne organer (for eksempel hjertet). Alle organene (hjerte, muskler, tarmer, hjerne, knokler osv.) danner til sammen hele organismen (f.eks. mennesket).

Parasitter = snyltere

[rediger]

En parasitt er en organisme som snylter på andre organismer. Hodebunnslus er et eksempel på en parasitt. Et annet eksempel er plasmodium-parasitten som forårsaker sykdommen malaria.