Hopp til innhold

Naturfag for ungdomstrinnet/8/Celler

Fra Wikibøker – frie læremidler
Bokmål: Denne siden er delvis på bokmål, og ikke fullstendig oversatt til nynorsk.

meern

Celler

[rediger]

Den minste levende enheten i alle levende organismer er en celle. Celler er små. I menneskekroppen er det mange tusen milliarder celler. Celler er fylt med cellevæske: cytoplasma og har en tynn hinne ytterst: cellemembranen. Celle­membranen kan slippe stoffer ut og inn av cellen, og styrer hvilke stoffer som skal få lov å slippe ut eller inn. Det finnes to hovedtyper av celler:

  • Celler med cellekjerne: celler i mennesker, dyr og planter. Disse er typisk 0,01 millimeter i diameter. I cellekjernen finner vi DNA-et. DNA er det samme som arvestoff. Det vil si at det går 100 på dem etter hverandre på en millimeter. Sædceller er morsomme og mindre, hvis man ser bort fra halen. En menneskelig eggcelle er større: 0,1 millimeter. Det vil si at det går 10 eggceller på en millimeter. Celler med cellekjerne deles igjen inn i to undertyper: planteceller og dyreceller.
  • Celler uten cellekjerne: bakterier. Disse har DNA, men ikke cellekjerne. Vi leser ofte at slike celler er "enkle", fordi de er enklere enn celler med cellekjerne. I virkeligheten er den enkleste bakteriecelle mer kompleks enn den mest avanserte høyteknologiske maskin som mennesket noen gang har bygget. Bakterieceller er typisk 10 ganger så små i diameter som celler med cellekjerne. Det vil si at det går 1000 bakterieceller etter hverandre på en millimeter.


Oppbygning av celler med cellekjerne

[rediger]

Cellekjernen, med DNA-et, er "hjernen" i cellen. Alt som skjer i cellen, styres av DNA-et i cellekjernen. I cellevæsken utenfor cellekjernen flyter det forskjellige små cellelegemer (organeller), som har bestemte oppgaver i cellen. De viktigste cellelegemene er:

mitokondrier: "kraftstasjoner" (energiforsyning).

ribosomer: "proteinfabrikker". Disse setter sammen aminosyrer til proteiner, etter oppskrifter: RNA-molekyler, som de får fra DNA-et i cellekjernen. Celler er de minste organismer i verden. I dyreceller: lysosomer: cellens "renholdsverk"

I planteceller: kloroplaster: grønnkorn, hvor fotosyntesen foregår. Disse inneholder klorofyll. Det er det som gjør plantene grønne.

Den mest iøyenfallende forskjellen mellom planteceller og dyreceller, er at planteceller har kloroplaster (grønnkorn) og en cellevegg av cellulose utenpå cellemembranen. Denne celleveggen stiver av planten, og hindrer cellene i å ese ut og sprekke. Dyreceller har ikke cellevegg, kun cellemembran (cellehinne). I tillegg har planteceller store væskefylte rom, kalt vakuoler.

Stamceller

[rediger]

Stamceller er celler som ikke har spesialisert seg til noen bestemt oppgave. Når de deler seg, kan de derfor gi opphav til forskjellige typer celler, for eksempel muskelceller, hudceller eller hjerneceller.