Hopp til innhold

Naturfag for ungdomstrinnet/10/fysiske storleikar

Fra Wikibøker – frie læremidler

Fysiske størrelser og formler i naturfag[rediger]

Bokmål: Denne siden er delvis på bokmål, og ikke fullstendig oversatt til nynorsk.

Fysisk størrelse

forklaring

symbol

standard vitenskapelig måleenhet

andre måleenheter

kraft

dytt eller drag

F


N


pund


tyngdekraft


drag som skyldes jordens (eller et annet himmel­legemes) tiltrekning


G


N


pund


strekning


avstanden mellom to punkter


S


m


alen, tommer, lysår sjømil, miles


energi


evnen til å anvende en kraft gjennom en strekning


E


J


kalorier, kWh, elektronvolt


arbeid


selve det å anvende en kraft gjennom en strekning


W


J


Nm (1 Nm = 1 J)


volum


romstørrelse eller plassmengde


Vliter, teksje, fat, skjeppe, gallon


fart


hvor lang strekning et legeme forflytter seg per tidsenhet


v


m/s


km/h, knop, mach, mph


fartsendring


forskjellen mellom farten til et legeme fra et tidspunkt til et annet


Δv


m/s


km/h, knop, mach, mph


tid


et abstrakt uttrykk for at hendelser inntreffer etter hverandre, og at framtid konstant og uunn­gåelig forvandler seg til nåtid, og nåtid til fortid.


t


s


minutter, timer, døgn, år


masse


stoffmengde


m


kg


tonn


trykk


kraft per flateenhet


p


Pa


bar, psi, mmHg, atmosfærer


effekt


energi omsatt per tidsenhet

(omsatt = produsert eller forbrukt)


P


W


hk (hestekrefter)


akselerasjon


fartsendring per tidsenhet


a


m/s²


g (1 g = 9,81 m/s²)


areal


flateinnhold


Aar, mål, tønneland


strøm


hvor mange elektriske ladninger som passerer et tverrsnitt av en ledning per tidsenhet


I


A


«couloumb per sekund»


elektrisk spenning


Hvor mye energi hver elektriske ladning bærer med seg


U


V


«joule per coloumb»Forholdet mellom noen forskjellige måleenheter for ulike fysiske størrelser[rediger]

Energi:


1 cal = 4,2 J

1 kcal = 4,2 kJ

1 kJ = 0,24 kcal

1 kJ ≈ 0,000278 kWh

1 kWh = 3 600 kJ

1 J = 6,24 mrd. mrd. elektronvolt


Effekt:

1 hk = 735 W

1 kW = 1,36 hk


Hastighet:

1 m/s = 3,6 km/h

1 km/h = 0,28 m/s

Sammenhengen mellom noen ulike fysiske størrelser[rediger]

1. Sammenhengen mellom strekning, fart og tid

Hvis du vet farten og tiden, og vil regne ut strekningen:

S = v · t

1m = 1m/s · 1s

Hvis du vet strekningen og tiden, og vil regne ut farten:

v = S : t

1m/s = 1m : 1s

Hvis du vet strekningen og farten, og vil regne ut tiden:

t = S : v

1s = 1m : 1m/s


2. Sammenhengen mellom arbeid, kraft og strekning

Hvis du vet kraften og strekningen, og vil regne ut arbeidet:

W = F · S

1J = 1N · 1 m


Hvis du vet arbeidet som er utført og strekningen, og vil regne ut kraften som er brukt:

F = W : S

Hvis du vet arbeidet som er utført og kraften som er brukt, og vil regne ut strekningen:

S = W : F


3. Sammenhengen mellom effekt, arbeid og tid

Hvis du vet arbeidet som er utført og tiden det tok å utføre arbeidet, og vil regne ut effekten:

P = W : t

1W = 1J : 1s