Naturfag/Videoressurser om mangfold i naturen for elever frem til 7.årstrinn

Fra Wikibøker – frie læremidler


Mål for opplæringen er at eleven etter 7.årstrinn skal kunne

7.1 Planlegge og gjennomføre undersøkelser i noen naturområder i samarbeid med andre[rediger]

Tema Handlingen Serie,tittel,
produsent,
utgivelsesår
Aktuell tidssekvens, total varighet
fyll inn fyll inn fyll inn fyll inn

7.2 Undersøke og beskrive blomsterplanter og forklare funksjonene til de ulike plantedelene[rediger]

Tema Handlingen Serie,tittel,
produsent,
utgivelsesår
Aktuell tidssekvens, total varighet
Fotosyntesen Photosynthesis - Animert musikkvideo som tar for seg fotosyntesen. Den kan synges sammen med elevene, men teksten bør da gjennomgås grundig, ettersom den går ganske kjapt. Youtube, They Might Be Giants 1:59

7.3 Beskrive kjennetegn ved virveldyr og forklare funksjonen til de viktigste organene[rediger]

Tema Handlingen Serie,tittel,
produsent,
utgivelsesår
Aktuell tidssekvens, total varighet
fyll inn fyll inn fyll inn fyll inn

7.4 Undersøke og beskrive faktorer som påvirker frøspiring og vekst hos planter[rediger]

Tema Handlingen Serie,tittel,
produsent,
utgivelsesår
Aktuell tidssekvens, total varighet
Tomatplante Denne filmen viser hvordan en tomatplante vokser frem fra en liten spire. Filmen viser dagene som går, og når planten vannes. Denne filmen beskriver derfor faktoren ”vann”, og hvordan den påvirker planten. Når planten får vann vokser den fort, og uten vann blir den slapp. youtube 01.14 min
Frø spire test Film fra NRK om frøs spireevne youtube/NRK 05.33 min
Ni timer på plantebordet Her er en halv dags vekst satt sammen til en liten film. De fem nærmest i midten er tomat. Ellers er det en del sommerblomster. youtube 00:23 min

7.5 Beskrive kjennetegn til et utvalg av plante-, sopp- og dyrearter og fortelle hvordan disse er ordnet systematisk[rediger]

Tema Handlingen Serie,tittel,
produsent,
utgivelsesår
Aktuell tidssekvens, total varighet
fyll inn fyll inn fyll inn fyll inn

7.6 Fortelle om hvordan noen plante-, sopp- og dyrearter brukes i ulike tradisjoner, blant annet den samiske[rediger]

Tema Handlingen Serie,tittel,
produsent,
utgivelsesår
Aktuell tidssekvens, total varighet
fyll inn fyll inn fyll inn fyll inn