Naturfag/Alternativ layout 1/Om Wikilæreboken/Regler

Fra Wikibøker – frie læremidler


Du er her:
Wikilæreboken i Naturfag > Regler

Enkle regler om hvordan du kan bidra i boken[rediger]

  • Hvem som helst kan være med å videreutvikle boken.
  • Sitter du inne med en bedre lenkeressurs så suppler eller bytt den gjerne ut (Blir lenkesamlingene for omfattende forsvinner tilgengeligheten).
  • Har du en ressurslenke du mener er relevant men usikker på hvor den hører hjemme? Legg den inn i Relevante ressurssider eller del den på Wikilæreboken i Naturfags diskusjonsforum på delogbruk.no
  • Støter du på døde lenker, slett koblingen eller forsøk å oppdater den.
  • Hvis du sletter mye innhold i en artikkel bør du begrunne dette på diskusjonssiden.
  • Du må bruke dine egne ord og formuleringer i artikkelteksten. Husk alltid å oppgi kilder til slutt i artikkelen. Du bør følge disse retningslinjene for bruk av referanser og litteratur