Musikk/Musisere for elever frem til 2.årstrinn

Fra Wikibøker – frie læremidler
Logo Wikilæreboken i
musikk
Bidra selv
Videoopplæring
Om wikiboken
Diskusjon
Musical+notes

Hovedområdet musisere har musikkopplevelse, forstått både som estetisk opplevelse og eksistensiell erfaring, som faglig fokus. Hovedområdet omfatter praktisk arbeid med sang, spill på ulike instrumenter og dans, innenfor ulike musikalske sjangere og uttrykk på alle årstrinn.

Mål for opplæringen er at eleven etter 2.årstrinn skal kunne

  • "bruke stemmen variert i ulike styrkegrader og tonehøyder"
  • "imitere rytmer og korte melodier i ulike tempi, takt- og tonearter"
  • "improvisere enkle stemmer og rytmer etter gehør"
  • "delta i leker med et variert repertoar av sanger, rim, regler, sangleker og danser"
  • "delta i framføring med sang, samspill og dans"