Lær php/Variabler

Fra Wikibøker – frie læremidler
Hopp til navigering Hopp til søk

Variabler[rediger]

Variabler brukes til å oppbevare verdier. For variabler brukes et dollar-tegn. Dette skrives alltid foran en variabel. Variablenes verdi kan variere gjennom scriptet.

Et eksempel:

<?php

$a = 3; // Her settes variabelen a lik 3

echo "Verdien til variabelen a er " . $a;

?>

Stringen som her skrives ut vil bli "Verdien av variabelen a er 3".

Variabler kan også være tekst-strenger:

<?php

$tekst = "Denne strengen lagres i en variabel"; 

echo $tekst;

?>

Variablene vi hittil har brukt har vært ganske kjedelige. Her skal vi se hvordan en variabel kan bytte verdi underveis i et script:

<?php

$a = 2; // Vi setter variabel a lik 2
$b = 3; // Vi setter variabel b lik 3
$c = $a + $b; // Vi setter variabel c lik a + b. Siden a har verdien 2 og b har verdien 3, blir variabel c lik 2 + 3, altså 5.

?>