Hopp til innhold

Lær php

Fra Wikibøker – frie læremidler

Innledning[rediger]

PHP er en forkortelse for "PHP Hypertext Preprocessor", og brukes til webutvikling. Språket er et såkalt serversidespråk, som vil si at språket leses på serversiden før HTML/CSS/JavaScript sendes ut til klienten.

Før du leser denne boken bør du kunne HTML.

For å kjøre websidene du skriver i PHP trenger du en server med støtte for PHP. Dette kan enten være lokalt på PCen eller en server du finner på nettet. Det anbefales å innstallere en webserver, PHP og databasen MySQL lokalt, slik at du slipper å stresse med å legge filene online hver gang du skal teste en side.

Dette trenger du for å kjøre PHP-sider lokalt:

Webserveren Apache

PHP

Databasen MySQL

Alle programmene er gratis.

Når du har lastet ned og innstallert programvarene (evtentuelt funnet en host på nettet med støtte for PHP) er du klar for å starte å utforske PHP.

Hvordan virker det?[rediger]

I PHP bruker man taggene <?php og ?> til å markere hva som skal tolkes av PHP-programmet på serveren og hva som skal sendes direkte til browseren (nettleseren).

Man kan lagre en vanlig HTML-side med filendelsen .php. Da vil den oppføre seg akkurat på samme måte som om det var en vanlig HTML-fil. PHP-programmet på serveren leser kun det som står mellom <?php og ?>-taggene. PHP behandler koden og skriver ut HTML, CSS og JavaScript til browseren.

Her er et eksempel:

<html>

<body>

<h1>Dette er en overskrift som skrives ut utenfor PHP, og sendes direkte til klienten</h1>

<?php 

echo "<p>Dette er et avsnitt som skrives ut inni PHP og tolkes av PHP-programmet på serveren. PHP skriver ut HTML, og sender til   dette til klienten</p>";

?>

</body>

</html>

De som besøker siden vil ikke kunne se PHP-koden ved å trykke View Source (Vis kilde) i browseren. Dette fordi tolkningen av PHP-koden skjer på servereren. Den besøkende på en side ser kun HTML-koden, altså resultatet av PHP-koden.

Denne HTML-koden vil bli skrevet ut til browseren fra eksempelet over:

<html>

<body>

<h1>Dette er en overskrift som skrives ut utenfor PHP, og sendes direkte til klienten</h1>


<p>Dette er et avsnitt som skrives ut inni PHP og tolkes av PHP-programmet på serveren. PHP skriver ut HTML, og sender til dette til klienten</p>


</body>

</html>

Da har vi også allerede lært at echo brukes til å skrive ut såkalte strenger (eng. string). Selve strengen skrives mellom to hermetegn ("). Det er også mulig å bruke tegnet ' til å markere strenger. Det er en viss forskjell på de to tegnene, og det skal vi komme tilbake til senere.

I PHP avsluttes alle kommandoene med et semikolon, slik du ser etter strengen i eksempelet ovenfor.

Vi kan sette inn kommentarer i koden. Er kommentaren på en linje kan vi skrive // foran kommentaren. Er kommentaren på flere linjer skriver man /* før kommentaren starter og */ der kommentarern slutter. På neste side (om variabler) vil du se eksempler på kommentering av koden.

Variabler

Utviklingsfase: 00% (ved 6. februar 2008) (6. februar 2008)



Eksterne lenker[rediger]

Lære php