Hopp til innhold

Musikk/Komponering ved bruk av noteskrivingsprogram

Fra Wikibøker – frie læremidler
Logo Wikilæreboken i
musikk
Bidra selv
Videoopplæring
Om wikiboken
Diskusjon

Bruk av Notepad i komponering, trinn 3

[rediger]

Tema: komponering
Klassetrinn: 3. klasse (hel klasse)
Digitalt hjelpemiddel: (Finale) Notepad (noteskrivingsprogram)
Vi benyttet en digital tavle. Man kan også bruke PC med mus og projektor.
Mål:

Elevene skulle oppleve gleden av å skape musikk.
Elevene skulle bli kjent med notesystemet og se forskjell (og høre forskjell) på høye og lave toner.

Vi gjorde følgende forhåndsvalg i programmet:

4/4-takt, C-dur, Brukte kun 1/4-noter.


Gjennomføring:

  • Lærer viste elevene hvordan programmet fungerte, og hvordan man kunne høre de ulike tonene, og dra notene opp og ned for å finne riktig tonehøyde.
  • Lærer viste hvordan man enkelt kan skrive en kjent sang. (noen takter)
  • Vi startet så et nytt prosjekt og elevene ble sluppet løs, en etter en.
  • Alle fikk skrive 2-3 noter.
  • Da alle hadde fått skrevet noter hørte vi på komposisjonen og ga den navn.
  • Nota ble skrevet ut, og elevene fikk hver sin kopi.
  • Komposisjonen ble også lagret som midi-fil, og lastet opp i klassens rom i LMS.

Akadolfsen (diskusjon) 7. jun 2012 kl. 23:34 (CEST)