Musikk/Komponering ved bruk av Mixcraft

Fra Wikibøker – frie læremidler
Logo Wikilæreboken i
musikk
Bidra selv
Videoopplæring
Om wikiboken
Diskusjon

Elevene skal komponere ved hjelp av digitale verktøy. Et av de verktøyene som kan brukes er Mixcraft. Det har blitt utviklet noen instruksjonsvideoer som kan brukes direkte i musikkundervisningen. Disse er utarbeidet i ved bruk av Mixcraft 5. Du må selv velge og tilpasse dette til din egen undervisning. Dersom du vil bruke Mixcraft med yngre elever, da er det en fordel at du lærer deg framgangsmåten selv, og selv viser dem hvordan de skal gjøre. Eldre elever kan med fordel slippes løs i videoressursen selv. Du finner disse videoene på vår kanal på Youtube. Skolekanal1

Leksjon 1: Bearbeiding av eksisterende lydmateriale.
Leksjon 2: Enkel loop-redigering.
Leksjon 3: Innspilling med mikrofon.
Leksjon 4: Elektroakkustisk musikk.
Leksjon 5: Midiinnspilling.
Leksjon 6: Midiavspilling.