Joomla 1.5/artikler

Fra Wikibøker – frie læremidler

Artikler[rediger]

Det meste innholdet på en Joomla-webside lagres i form av artikler (men det finnes andre "beholdere" for innhold også).

Du har enkel tilgang til artikkel-listen fra hoved-kontrollpanelet, og menyvalg i Innholdsmenyen som leder til samme listen. Oversikten kan begrenses til å vise bare artikler fra en seksjon eller kategori ved å velge dette i nedtrekksmenyen til høyre. Du kan også søke etter en artikkel ved å skrive hele eller deler av tittelen i søkeboksen (hint: her kan du også søke etter en artikkels ID-nummer ved å taste nummeret i boksen).

For å skrive en ny artikkel, klikker du på "ny" i verktøylinjen øverst. Du får da opp redigeringsvinduet, og må minst skrive en tittel på artikkelen og dens plassering (i kategori, evt ukategorisert) for å få lagret den. Merk at du kan lagre det du jobber med uten å lukke redigeringsvinduet ved å klikke på "Bruk" i stedetfor lagre. Verktøylinjen har også en forhåndsvis-knapp, men denne er lite nyttig ettersom den ikke viser riktig størrelse på tekst, og heller ikke tar hensyn til den bredden artikkelen får når den legges ut.

"Hovedvinduet" der artikkelens innhold skal skrives inn, styres av hvilken teksteditor som er installert. Den medfølgende teksteditoren gir tilgang til et minimum av redigering, og det anbefales å etterinstallere en bedre (wysiwyg) teksteditor. Det finnes flere gratis alternativer på Joomlas oversikt over utvidelser

Under tekstredigeringsvinduet ligger det knapper for å sette inn bilde, sette inn sideskift, legge inn "Les mer"-fortsettelse samt en knapp for å vise de bakenforliggende HTML-kodene. Funksjonene sideskift og "Les mer" lar deg dele inn lengre artikler slik at ikke alt vises for leseren med det samme. Les mer lar deg lage en innledning, og systemet setter selv inn en knapp leseren kan klikke på for å lese resten av innholdet. Med funksjonen for sideskift kan du dele inn lengre artikler i "kapitler", og systemet lager da en innholdsfortegnelse som lar leseren navigere i artikkelen.

På høyre side av selve artikkelvinduet finnes en rekke innstillingsmuligheter som gjelder artikkelen du redigerer. Her kan du bestemme når artikkelen skal publiseres, hvem som har skrevet den samt en rekke andre detaljer som ikke har med selve innholdet å gjøre.