Religion, livssyn og etikk/Videoressurser om islam for elever frem til 10.årstrinn

Fra Wikibøker – frie læremidler


Koranen med kalligrafi
  • 10.1 - forklare særpreget ved islam og islamsk tro som livstolkning i forhold til andre tradisjoner: likhetstrekk og grunnleggende forskjeller
  • 10.2 - drøfte utvalgte tekster fra islamsk skrifttradisjon
  • 10.3 - innhente digital informasjon om og presentere aktuelle spørsmål som opptar mange muslimer
  • 10.4 - gi en oversikt over mangfoldet i islam, viktige historiske hendelser og islams stilling i Norge og verden i dag
  • 10.5 - beskrive og reflektere over særtrekk ved kunst, arkitektur og musikk knyttet til islam
Tema Handlingen Serie,tittel,Produsent Aktuell tidssekvens, total varighet Relevans for kompetansemål
kalligrafi Enkelte hadither forbyr bruk av bilder. Det sies at når dommedag kommer vil den som har laget bilder av ting med sjel, få i oppgave å få liv i disse bildene. I islam brukes ofte kalligrafi som kunst uttrykk. Youtube
Islamsk arkitektur I denne videoen kan du se litt av den islamske arkitekturen. Youtube

10.4 Gi en oversikt over mangfoldet i islam, viktige historiske hendelser og islams stilling i Norge og verden i dag[rediger]

Tema Handlingen Serie,tittel,Produsent Aktuell tidssekvens, total varighet Relevans for kompetansemål
Mangfold i islam Filmen viser hvordan en muslimsk familie lever i Norge. Det er viktig å huske på at dette bare er et eksmepel på hvordan en familie lever, andre kan leve annerledes. NRK nett-tv Klippet varer i 30 minutter