Hopp til innhold

IKT i utdanning/Videregående skole/IKT i KRL

Fra Wikibøker – frie læremidler

Statistikk

[rediger]

I videregående opplæring er kompetansemålene i religionskunnskap og religionsetikk etter Vg3 bla. å kunne gjøre rede for religionenes utbredelse og presentere hovedtrekk ved religions- og livssynsmangfoldet i lokalsamfunnet og storsamfunnet i Norge:

gjøre rede for religionenes geografiske og demografiske utbredelse

presentere hovedtrekk ved religions- og livssynsmangfoldet i lokalsamfunnet og storsamfunnet i Norge, inkludert religion og livssyn i samiske samfunn

Statistikk, Norge Statistisk Sentralbyrå har oversikt over antall medlemmer i andre tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirken, etter religion/livssyn i Norge

Statistikk, fylker i Norge Statistisk Sentralbyrå har også oversikt over antall medlemmer i andre tros-og livssynssamfunn utenfor Den norske kirken i norske fylker

Antall medlemmer i Den norske kirke Statestikk over registrerte medlemmer i Den norske kirke

Religionsstatistikk Et annet nettsted som også har en side med en enkel oversikt over trossamfunn i Norge

Religionsdefinisjoner

[rediger]

Et annet kompetansemål er å

diskutere ulike religionsdefinisjoner

Kronikk Dette er en kronikk av Helge Årsheim, masterstudent i religionsvitenskap, om hvilke kriterier som bør ligge till grunn når det skal tas en avgjørelse for å godkjenne et trossamfunn

Utveksling av tanker og kunnskap

[rediger]

Et kompetansemål som innbyr til utveksling av tanker og kunnskap

presentere og drøfte ulike dimensjoner ved religionene: lære, myter og fortellinger, ritualer, opplevelser, etikk, sosial organisering, kunst og materielle uttrykk

Interreligiøst samfunn Side om interreligiøst samfunn, dialog mellom trossamfunn, forskning, analyser, kunst og mye mer. Interreligious Insight is published by: World Congress of Faiths

Mytologi Side om myter, religion og mytologi, mytologi og ideologi, trekk ved myter i forskjellige kulturer

Dialog

[rediger]

Kompetansemål som innbyr til dialog og refleksjon

drøfte samarbeid og spenninger mellom religioner og livssyn og reflektere over det pluralistiske samfunnet som en etisk og filosofisk utfordring

Christian-Muslim Relations & Interreligious Dialogue En side med mange linker til trossamfunn og steder som fokuserer på dialog mellom trossamfunn. Oddbjørn Leirvik's web site: Christian-Muslim Relations & Interreligious Dialogue

Dialog Dette nettstedet har også en side for Dialog i Norge

Drøfte religionens syn på kjønn og kjønnsroller

Hijab diskusjonen har til tider vært ganske aktiv i perioder. Her er 3 muslimske damer somforteller om sitt syn på bruk av Hijab. Tre ulike damer med tre ulik syn på hva det vil si å bruke hijab.


En trist historie om ei jente som tok av seg hijaben uten familiens samtykke.


Beskrive og analysere noen estetiske og rituelle uttrykk i religionen.

Islamsk kunstÅ gjøre rede for hva som er det sentrale i religionen og drøfte viktige trekk i religionens etikk.

Islam .no Her er en norsk nettside som er oversiktlig og fin. Her lett finne kunnskap om islam. Fin og oversiktlig forside og lett å finne temaer,

Valgfri religion som alternativ fordypningsoppgave:

Bahai-troen

[rediger]

Bahai er den verdensreligionen som er i størst vekst, og den nest mest utbredte etter kristendommen, her er bahaienes offesielle nettside i norge

Om bahai-historien Her finner du en fortelling om hendelser i bahái-religionen fra 1844 og fram til i dag

Video

[rediger]
Fil:Zoroaster-5.jpg

Video om forfølgelse av Bahaiene i Iran Videoen er aktuell i fohold til religionsfrihet og rett til utdanning og arbeid. Varighet: 5.41 minutter

Spørsmål i FNs Sikkerhetsråd til Irans president om bahaienes rettigheter i Iran i dag Videoen er aktuell i forhold til spørsmålet om hva verdenssamfunnet kan gjøre for å støtte undertrykkede grupper. Varighet: 1.32 minutt

Zoroasterne

[rediger]

Wikipedia side om Zoroaster Zoroaster-religionen er ca. 3500 år gammel

BBC side om Zoroaster og religionen Kort beskrivelse av Zoroasterne og visjonen

Video

[rediger]

Zoroastrianism En video om Zoroaster, historien, læren og praktisering av troen. Varighet: 8.26 minutter

• ”å gjøre rede for sentrale trekk i kristendommen”

• ”presentere to konfesjonelle utforminger av kristendommen i dag”

• ”å beskrive og reflektere over hovedtrekk i kristen etikk”

BBC Religion & Ehics - Christianity Er en veldig god og detaljrik webside som tar for seg det meste innenfor kristendommens grenser. Her blir historien om religionen delt opp i sentrale navn som gjør det enkelt for en utenforstående å finne frem. Ting som kan være verdt å vite om for eksempel ulike historiske steder, helgener, hellige dager, ritualer, andre underavdelinger innefor den kristne tro osv. Religionens etiske syn, blir forklart godt med mange underartikler og sitater som legger seg som en grunnstøtte. Her kommer blant annet deres syn på aktiv dødshjelp, krig, abort og homofili frem.


• ”å tolke noen sentrale tekster fra Bibelen og kristen tradisjon”

Bibelen Her har Høgskolen i Volda har gjort en svært god jobb med å få kartlagt bibelen. Denne siden er en del av et stort nettverk av fag, som du blant annet kan komme til ved å trykke på linken oppe i høyre hjørne. Siden er svært oversiktelig og man finner raskt frem til det man måtte ønske. Verken siden eller informasjonen er komplisert, og med innslag av både musikk og passende bilder, klarer man å fange oppmerksomheten til enhver det måtte gjelde.


• “å beskrive og analysere noen estetiske og rituelle uttrykk i kristendommen”

Bibliocal ArtDette er en stor bildedatabase med bibelske motiver. De fleste bildene har litt informasjon rundt seg, alt fra titler, kunstnere, årstall, material bruk og teknikker. En god oversikt med en søkemotor som gir deg muligheten til å spesifisere dine ønsker. Hvis man er i tvil om hvordan man manøvrerer seg, er det lagt ved en brukerveiledning ved sidens topptekst.


• ”å drøfte kristendommens syn på kjønn og kjønnsroller”

• ”å drøfte kristendommens syn på andre religioner og livssyn”

Got Questions.orgDette er en webside som tar for seg de undrende og spørrende. Her kan man hvis man ønsker, sende inn spørsmål vedrørende alt som har med det kristne å gjøre. Svarene blir vel besvart og man får mange gode tilbakemeldinger som kan virke både opplysende og veiledende.• ”å drøfte kristendommens syn på kjønn og kjønnsroller”

• ”å drøfte kristendommens syn på andre religioner og livssyn”

Kirken.noHer har Den Norske kirke har også tatt for seg det å hjelpe de unge i deres søken etter svar. Deres mål er å gi gode, men enkle svar på kompliserte spørsmål. Videre virker denne siden for en opplyser. Raden med stikkord på toppen av siden er innganger til temaer som livets gang, hvor alt i fra dåp til gravferd blir gjennomgått. Internasjonale spørsmål som blant har med menneskerettigheter å gjøre. Kirken i samfunnet med emner som innvandring og integrering, bioteknologi og overgrepsproblematikk. Problematikk og informasjon rundt ungedom og rus. Kort sagt en webside som tar for seg de fleste vinkler ved ting du visste og ikke visste om den Norske kirke.


• ”å sammenligne kristendommen med andre religioner og livssyn”

Theology LibraryEr et stort nettsted, hvor alt er skrevet på engelsk. En god side som er veldig godt organisert, men det er mye informasjon med over 19 700 linker, så det gjelder det å ha tungen rett i munnen. Websiden har et nettverk av tråder som gir deg alt fra kirken (spesielt den katolske), hvor blant annet sentrale personer, verdier av en familie og avsløringer rundt gamle skrifter, moral og det åndelige er å finne.


• ”å tolke noen sentrale tekster fra Bibelen og kristen tradisjon”

YouTube – Har du forstått evangeliet?Her møter man Tony "The Lawman" Miano og Mark Spence fra “Way of the Master”, som tar i dette lille intervjuet for seg noen av de ti budene. Her setter de mange av budene på spissen, noe som gir en tankevekker, i allefall for det tilfeldig valgte intervjuobjektet.Med sitater fra evangeliet, bygger Tony opp spørsmålene rundt hva egentlig vi mennesker legger i ordene ”Du skal/ skal ikke…” Dette er et intervju som foregår på engelsk, men med en forklaring fra videoens eier, er det mulig å få den tekstet til norsk.

”gjøre rede for og drøfte sentrale trekk og dimensjoner ved livssynshumanismen”

Human_etisk forbund

Denne siden er hentet fra hjemmesiden til Human-etisk forbund og inneholder flere punkter om livssynet til humanistene, det er også mulig å klikke seg inn på andre områder innenfor Human- etisk forbund. En veldig bra og oversiktlig side.


”forklare sentrale etiske begreper og argumentasjonsmodeller og gjenkjenne og vurdere ulike typer etisk tenkning”

Etikk

Dette er en side som ved første øyekast kan se litt ”tørr” ut siden den kun består av skrift. Men denne siden tar for seg forskjellige begreper innen etikk, som kan gi noen svar på kompetansemålet over. Siden er oversiktlig med overskrifter til hvert tema samtidig som den er lett forståelig.


”drøfte syn på kjønn og kjønnsroller hos noen filosofer”

Filosofers syn på kjønn og kjønnsroller

Dette er en blogg som er skrevet på nynorsk. Den inneholder litt historie rundt filosofiske og religiøse syn på kjønn og kjønnsroller. Bloggeren har tatt for seg flere filosofer og deres meninger om dette tema. Lettlest og mye bra og nyttig informasjon innen området.


”gjøre rede for noen hovedtanker hos en kinesisk eller indisk filosof”

”gjøre rede for noen hovedtanker hos to europeiske filosofer, en fra antikken og en fra nyere tid”

Filosofer

Dette er siden til Enhetsbevegelsen. Linken tar for seg både Buddha, som er en indisk profet og Konfutse som er kinesisk. Du kan også klikke deg inn på de fire andre historiske personene som står på toppen av siden. Alt blir skrevet i jeg-form, slik at profetene ”snakker” til oss gjennom den åndelige verden, noe som gir det en litt annen vri enn mye annet. Spennende side.


”presentere noen sentrale temaer i europeisk filosofihistorie fra antikken til i dag”

Filosofihistorie fra antikken

Siden inneholder en del historie om forskjellige filosofer og ulike retninger fra antikken. De nye filosofene eller retningene som blir nevnt har egen overskrift, noe som gjør at teksten blir lett og lese samtidig som det blir mer oversiktlig. Teksten består av akkurat det man trenger å vite innen hvert område, minimalt med svada, noe som er bra.