IKT i utdanning/Ungdomstrinnet/IKT i matte/Elevside

Fra Wikibøker – frie læremidler

Elevside[rediger]

Denne siden er en del av et motivasjonssenter som foreløpig kun omfatter tre emner i matematikkfaget:

Generelt fra faget; Her er det flere forskjellige temaer involvert, noe kjent, noe nytt.

Tall; I dette emnet er det både snakk om tall i form av multiplikasjon og i form av tallrekker og utregninger.

Likninger; Her er det forskjellige variasjoner og vanskelighetsgrader av dette emnet.


Som elev kan du nå velge et emne og et nivå du ønsker å begynne på. (Nivå 1 er lettest, nivå 5 vanskeligere.) Dersom du ikke er fornøyd med det nivået du valgte velger du et nivå som er høyere eller lavere utifra hva du selv ønsker (Dersom det er for lett går du opp et nivå, dersom du synes det var for vanskelig, går du ned et nivå :-D)


Lykke til!


Generelt Tall Likninger
Nivå 1 Nivå 1 Nivå 1
Nivå 2 Nivå 2 Nivå 2
Nivå 3 Nivå 3 Nivå 3
Nivå 4 Nivå 4 Nivå 4
Nivå 5 Nivå 5 Nivå 5