IKT i utdanning/Opplæring i kildekritikk

Fra Wikibøker – frie læremidler

Innledning[rediger]

Informasjon blir mer og mer tilgjengelig siden WWW ble offentlig tilgjengelig i 1993. Mengden har økt drastisk. Det finnes nå mer tekst på Internett som er produsert i disse årene enn alle verdens bøker som er skrevet og trykket siden Johann Gutenberg begynte å trykke bøker på 1430-tallet!

Man må selvsagt se dette i lys av tiden; befolkningen har økt dramatisk den siste tiden, analfabetisme blir mer og mer uvanlig (dvs. produsenter og konsumenter øker) og teknologien har ikke minst har endret seg med dramatisk hastighet de siste årene. Moores lov forteller mer om dette.

Kildekritikk har man alltid hatt bruk for, men det var mer vanlig å vente med å undervise i dette til man kanskje kom på videregående eller høyere utdanning. Hvorfor begynne med kildekritikk i yngre alder? Jo: Eleven bombarderes av inntrykk og informasjon fra Internett, og eleven bør lære tidlig å navigere fornuftig og riktig i dette enorme nettverket.

Mot slutten av 1990-tallet var det kanskje mer utbredt å tenke at informasjonen som lå på Internett hadde en større sannhetsgehalt enn nå. Det var gode år for såkalte Nigeria-svindlere. Det var ikke så vanlig på den tiden at den vanlige mannen i gata produserte informasjon på nettet. Med WEB 2.0 har dette blitt langt mer vanlig nå.

Da de som ble utsatt for Nigeria-svindlere i starten ble sett på som offer for svindel, blir de nå sett på idioter som bare kan takke seg selv for at de går i en åpenlys felle. Sannhetsgehalten om nettet har endret seg, folk vet å være mer forsiktige. Men det er allikevel lett å bli manipulert. Selv om man er kildekritisk kan man faktisk ”gå i baret”. Og stakkars de som IKKE tenker kildekritikk i det hele tatt. De kan lett være offer for hva Internett-teknologien har å tilby. Det være seg å finne informasjon om tema som er helt feil eller ubegrunnet, og det kan også skje tragedier med at man ikke er kritisk til personer man får kontakt med på nettet.

Målgruppe[rediger]

Det er tenkt at det skal være for 8. trinn, men fungerer også godt for høyere trinn.

Formål med undervisningsopplegget[rediger]

 • Elevene skal bli kjent med hva kildekritikk er
 • Elevene skal få et kritisk blikk på hva som finnes på Internett
 • Elevene skal kunne henvise til kilder på riktig måte
 • Eleven skal forstå viktigheten og formålet med kildekritikk
 • Det skal bli en automatikk av bruk av kildekritikk i alle fag

Ressurser til undervisningsopplegget[rediger]

 • Tidsbruk: ca 2 timer (men det avhenger av hvor mye tid læreren faktisk vil bruke)
 • SlideShareom kilder og kildekritikk
 • Oppgaveforslag (nedenfor)
 • LærerPC med projektor
 • Så langt som mulig: En PC til alle elever under oppgaveløsningen

Arbeidsmåte[rediger]

En god måte å starte dette på er å høre hva elevene kan fra før av.

Spørsmål som kan stilles: ”Hva vet du om kildekritikk? Hva er kildekritikk?”

Da kan læreren finne ut hva han/hun skal legge vekt på i undervisningen, samt at elevene kan få et eierforhold til undervisningsopplegget hvis de bidrar. Det kan bidra til et større engasjement. Det kan være lurt å snakke om begrepet kritikk. For mange kan det være et negativt ladet ord. Eks. på hvorfor:

”Livstilstanden til den forulykkede er KRITISK” ”Opposisjonen utøver sterk KRITIKK mot statsråden” ”Ola KRITISERTE Kari for å være slem mot Jens”

I norskfaget (og andre fag) har man kanskje jobbet med ”konstruktiv kritikk”, altså at elevene vurderer hverandres arbeider og kommer med en tilbakemelding som skal være konstruktiv. Man skal altså ikke si at ting er elendig, dårlig osv, men peke på hva som er bra og hva man kan gjøre bedre.

Betydningen av ordet kritikk menes med i denne sammenhengen

korrekt bruk av dømmekraft

Og hva kan det bety? Still spørsmålet til elevene.


Etter å ha drøfta dette og fått begrepet (og evt. andre begreper) på plass, kan det nå være på tide å vise SlideShare-fila på projektoren. Denne fila inneholder god informasjon om kilder og kildekritikk og fungerer godt som utgangspunkt til en god toveiskommunikasjon, altså mellom lærer og elev. Det er mange punkter der som kan drøftes, og man kan selvsagt også finne flere og andre eksempler på nettet.

Etter at PowerPoint-framvisinga er ferdig er det på tide å ta fatt på litt praktisk arbeid. Elevene går inn på PCene, og læreren kan gi de oppgaver som skal løses. Læreren velger ut en eller flere av oppgavene som følger.

Oppgaver tilknyttet kildekritikk[rediger]

Oppgave 1: Sammenlikning av ulike artikler fra forskjellige kilder[rediger]

Elevene får utgitt fem artikler om samme tema som er fra fem forskjellige kilder. Dette kan f.eks. være fra Dagbladet, VG, NRK, Nyhetsspeilet og Wikipedia. Elevene skal lese igjennom artiklene og finne ut hvem de tror er mest riktig, eller mest til å stole på. Læreren avslører til slutt hvilke kilder de er hentet fra og har en klassediskusjon rundt kildekritikk

Oppgave 2: Gi elevene et inntrykk av hvor uriktig informasjon som ligger på nett kan være[rediger]

Nyhetsspeilet er en side der de som har skrevet det har spesielle syn på nyhetssaker. Oppgaven går ut på at elevene skal gå inn på en artikkel på denne siden og lese en nyhetssak som læreren anbefaler. Det kan være et poeng her at læreren sier at siden er veldig pålitelig og at de går inn for å lure eleven til å tro at det som står i artikkelen er sant. Når elevene har lest artikkelen avslører læreren at dette er bare tull og prøver å poengtere over hvor lett det kan være å komme inn på sider som gir feilaktig informasjon og hvor lett det er for alle og legge ut noe på Internett.

Oppgave 3: Hente informasjon fra både sikre og valgfrie kilder[rediger]

Elevene kan få i oppgave å hente informasjon til en oppgave i skolen. I oppgaven oppgir man noen sider elevene kan hente informasjon som er sikret av læreren. I tillegg får elevene i oppgave å finne informasjon fra en eller to andre sider på Internett. Man undersøker hva elevene har funnet på de forskjellige sidene og diskuterer hvor riktig det som de fant på de valgfrie sidene er, og om det er sikre sider til senere skolebruk.

Oppgave 4: Manipulasjon av bilder[rediger]

Finn bilder som er manipulert eller manipuler noen bilder selv. Vis elevene først de manipulerte bildene, og så originalene. En idé kan være å bruke bilder av noen av elevene som man manipulerer for at de virkelig skal se hvordan folk kan bruke bilder. Dette er også viktig i forhold til bilder som blir brukt til oppgaver. Man kan ikke bruke alle bilder og bare regne med at ingen har gjort noe tull med de når de ligger på nett. Fortell også litt om hvor lett det er å forandre bilder.

Oppgave 5: Skrive oppgave til reelle mottakere[rediger]

La elevene lage en artikkel med en reell mottaker som ikke vet like mye som dem. Vanligvis lager elevene oppgaver som bare skal leses av en lærer noe som gjør at de kanskje ikke føler så stort ansvar for å være kildekritiske da læreren vil snappe opp hvis de har skrevet noe feil. Men ved at de skal skrive til f. eks elever på et lavere trinn der de skal lære de noe, er de nødt til å vite at det de lærer dem er riktig. Dette stiller krav til at de er kildekritiske.

Oppgave 6: Tester av kilde kritikk[rediger]

Viko Denne linken fungerer ikke. – veien til informasjonskompetanse har flere ”test deg selv” oppgaver som går på dette temaet kildekritikk. Disse kan være fine og bruke i skolen. Det som er negativt for bruk i grunnskolen er at artiklene som elevene skal vurdere er på engelsk så man bør kanskje finne noen som er på norsk og i tillegg bruke de kontrollspørsmålene som ligger der inne. Men i tillegg ligger det svar inne som er veldig forklarende og gode i forhold til oppgavene.

Oppgave 7: Ferdige oppgaver på nett[rediger]

Avslutning[rediger]

Til slutt, etter oppgaveløsingen er ferdig, kan det være lurt å oppsummere og reflektere.

 • Hva har eleven lært?
 • Hva slags erfaringer har eleven fått?
 • Hva slags tanker har eleven om dette?

VIKTIG!![rediger]

Læreren bør si at denne informasjonen og kunnskapen eleven nå har fått, skal brukes i alle fag fra nå av. Nå er mulighetene til å gjøre dette til en god vane for elevene. Det kan kanskje være litt tungt og tungvint i starten, spesielt temaet kildehenvisning. Men øvelse gjør som kjent mester, og det vil følgelig bli mye lettere etter at man har drevet med kildekritikk og kildehenvisninger en stund.