Hopp til innhold

IKT i utdanning/Mellomtrinnet/IKT i KRL/Ulike menigheter i lokalmiljøet

Fra Wikibøker – frie læremidler

Undervisningsopplegg om ulike menigheter i lokalmiljøet

[rediger]

Her kan vi tenke oss et opplegg for femte, sjette eller sjuende klassetrinn. Kunnskapsløftet sier som vi har sett, at elevene etter sjuende trinn skal kunne ”gjøre rede for kirkesamfunn som er representert i lokalmiljøet og distriktet”. Her kunne klassen få i oppgave å utforske lokalsamfunnet. Hvis man først gjennomgår alle de ulike kirkesamfunn som er representert i nærmiljøet, kan man dele klassen i grupper og la dem utforske hver sin menighet. Den norske kirke har ganske sikkert en menighet der, kan hende det er et bedehus i nærheten. Den katolske kirke, pinsemenigheten, metodistene, baptistene og andre har kanskje også lokale menigheter. Her vil det selvfølgelig variere veldig fra byskoler til mindre grendeskoler. Denne oppgaven kan også utvides til å undersøke om andre religioner er representert med gudshus i nærheten. Hvis ikke, kan elevene finne ut hvor langt for eksempel en muslim må reise for å finne den nærmeste moskeen.

Til en slik oppgave må elevene få hjelp til å finne hjemmesiden til de ulike menighetene. Elevene bør finne svar på:

  • Hva heter kirken, menighetshuset eller lokalet?
  • Hva kalles lederen for menigheten? Prest, pastor, forstander, leder eller lignende
  • Hvor mange medlemmer har menigheten?
  • Hvilke aktiviteter finnes for ulike aldersgrupper? Fint hvis de kan finne ut mer om de ulike aktivitetene og hva de går ut på.

Kan hende er noen av elevene med i en av menighetene og har mer kunnskap enn det man finner på nettet. Klassen kan også ha elever som tilhører andre religioner og som da kan gi førstehåndsinformasjon om sin religion.Det er viktig at man ikke presser elever til å bidra med mer enn de selv ønsker i denne forbindelsen.

PowerPoint kan være et bra verktøy elevene kan benytte for å presentere hva de fant ut om de ulike menighetene. Her kan de også legge inn bilder, små filmsnutter eller intervju med mennesker fra menigheten hvis de har tatt personlig kontakt. Et slikt prosjekt bør gjøres tilgjengelig for flere. Det kan for eksempel legges ut på skolens hjemmeside.


Relevans for læreplanen

[rediger]

Mål for opplæringa etter 7.årstinn er at eleven skal kunne:

  • gjøre rede for kirkesamfunn som er representert i lokalmiljøet og distriktet